Clearer rules for selecting national minority MPs

The European Court of Human Rights found that Romania’s election authorities had overlooked a representative of the Italian minority for a seat in parliament even though nationwide he was the community’s favourite. The judgment prompted Romania to bring in clearer rules about how parliamentary seats should be allocated to winning organisations representing national minorities.

Read more

Wider availability of drug substitution therapy in prisons

The European court ruled that the German authorities violated the human rights convention by refusing to give drug substitution therapy to a prisoner suffering from long-term addiction, even though there was a strong indication it was the treatment he needed. Germany responded by making such therapy more available in prisons.

Read more

Protections against the arbitrary exclusion of voters in elections

The European Court of Human Rights found that Georgia breached a political party’s right to stand for election by disenfranchising 60,000 voters it might have relied upon for support. The court’s judgment in the Georgian Labour Party’s case led Georgia to change its election law, setting out clear criteria which must be met for the electoral authorities to annul results.

Read more

An election candidate’s unfair disqualification leads to new rules on property declarations

Election authorities prevented Gagik Sarukhanyan from standing for parliament because he had failed to declare property he owned. The European court found that this had violated Gagik’s electoral rights, because he had had good reason to believe his declaration was correct. Armenia responded by removing the requirement for election candidates to declare such information before registration.

Read more

End to voting ban for certain types of prisoners

A jailed businessman complained that Turkey’s ban on prisoners voting breached his electoral rights. The European court agreed with Ahmet Söyler, finding that the restriction violated the human rights convention because it was applied in an “automatic and indiscriminate” way. This judgment led Turkey to lift the voting ban for certain types of prisoners.

Read more

Turkish Cypriots win the right to vote

The European Court of Human Rights found that Cyprus had prevented Ibrahim Aziz from voting and discriminated against him simply because he was Turkish Cypriot. The court ruled that Cyprus would have to make legal changes to secure Ibrahim’s right to vote, which it did in 2006, giving all Turkish Cypriots the right to vote and to stand in elections.

Read more

End to automatic voting ban for people placed under guardianship

At first, Alajos Kiss did not realise that the situation he was in because of his mental health difficulties meant he had lost the right to vote. The European Court of Human Rights later ruled that Hungary’s blanket voting ban for people placed under partial guardianship was unfair. The Hungarian government responded to the judgment by ending the automatic ban.

Read more

Criminal convictions for urging Israel goods boycott cancelled

Eleven people were convicted for calling for a boycott of Israeli goods in solidarity with Palestine. According to the European court, the French courts had not established why these criminal convictions were “necessary in a democratic society”. The European court’s judgment led to the cancellation of the protestors’ convictions and greater freedom to support boycotts for political reasons.

Read more

A second chance at justice for Saur Vallnet enterprise denied a fair trial

Saur Vallnet’s lawyer discovered a conflict of interest concerning a judge who decided on the company’s case. The European court ruled that the company was justifiably concerned about the judge’s impartiality. Andorra responded by bringing in new laws allowing national court decisions or judgments to be revised following a Strasbourg ruling finding a violation of the ECHR.

Read more

New law protects anti-corruption prosecutors from political interference

The European court found that Romania’s chief anti-corruption prosecutor had had no way to legally challenge her dismissal. Also, the government’s decision to dismiss her had violated her free speech because it was mostly in response to her public criticism of controversial legal reforms. Romania then changed the law to protect prosecutors from abusive removal from office.

Read more

Woman wins legal fight to get her apartment back

The Azerbaijani courts backed the eviction of a family of internally displaced persons who were squatting Valentina Akimova’s apartment, but postponed any action being taken. The European Court of Human Rights found this to be unlawful and in breach of Valentina’s right to property. Thanks to the European court’s judgment, Valentina was able to get her apartment back.

Read more

Özgür konuşma hakkı kararı Lihtenştayn prensinin iktidarına denetim getirdi

Lihtenştayn prensi, ifade ettiği hukuki mütalaa nedeniyle Herbert Wille’yi kamu görevinden men edeceğini söyledi. Avrupa mahkemesi bunun Dr Wille’nin konuşma özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu karar üzerine Lihtenştayn, bireylerin kendi ülkelerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlali iddiaları hakkında başvuruda bulunabilmelerini sağladı; buna prens aleyhindeki başvurular da...

Read more

Hırvatistan çatışmasındaki savaş suçu mağdurlarının ve kayıpların aileleri için adalet

Josipa Skendžić kocasına ne olduğunu öğrenmek için on yıllarca bekledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hırvat yetkili makamlarının 1991’de “İç Savaş” sırasında kocasının polis gözaltısında kaybolmasını gerektiği gibi soruşturamadığına hühükmetti. Karardan bu yana Hırvatistan, savaş suçu iddialarının gerektiği gibi soruşturulmasını sağlamak için adımlar attı ve kayıp kişilerin aranmasını...

Read more

Bir devlet memurunun NATO güvenlik soruşturmasından geçmek için gözetlenmesinin ardından özel yaşamın daha fazla korunması

Gracinda Maria Antunes Rocha güvenlik soruşturmasından geçmek için gözetleneceğini bilseydi asla yeni işine başlamazdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz yetkili makamlarının Gracinda’nın özel yaşam hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Portekiz bu karara bu gibi durumlarda mağdurların adalete daha kolay erimesini sağlayan bir kanun çıkararak karşılık verdi.

Read more

Komünist döneme ait Securitate kayıtlarının saklanması ve kullanılmasına dair katı kurallar

Romanya Hükümeti eski komünist dönemde tutulmuş gizli polis kayıtlarına dayanarak Aurel Rotaru hakkında yanlış ve zarar verici bilgileri ifşa ederek onun özel yaşam hakkını ihlal etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Romanya hukukunun bu tür kayıtların saklanması ve kullanılmasının istsimarına ilişkin güvencelerden yoksun olduğunu tespit ederek, hükümeti bu kayıtlara erişimi daha sıkı...

Read more

Anne çocuklarını geri almak için verdiği hukuk mücadelesini kazanıyor

Liliana çocuklarını seviyordu ama onları tek başına büyütürken sıkıntı çekiyordu. Ancak Portekizli bir hâkim onun kötü bir anne olduğunu düşünerek en küçük çocuklarını elinden almaya karar verdi. Avrupa mahkemesi bu kararın Liliana’nın haklarını ihlal ettiğini ve yetkili makamların aileyi bir arada tutmayı denemesi gerektiğini belirtti. Mahkemenin kararı Liliana’nın çocuklarıyla yeniden...

Read more

Uyruk gözetilmeden tüm annelere doğum yardımı yapılması

Genç bir aile, baba ve ikiz oğlanlar Macaristan doğumlu olmasına rağmen anne Macar vatandaşı olmadığı için doğum yardımı alamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun ayrımcılık olduğuna hükmetti. Bunun üzerine Macaristan yasayı ülkede yasal oturumu olan her anneyi - uyruğundan bağımsız olarak-  kapsayacak şekilde değiştirdi.

Read more

Kırılgan aile içi şiddet mağdurları “yatak odası vergisi”nden muafiyet kazanıyor

Ağır aile içi şiddete maruz kalma riski taşıyan bir kadın özel olarak uyarlanmış evinden tahliye sorunuyla karşı karşıya kaldı çünkü konut yardımlarında yapılan kesintiler arık kirasını karşılayamayacağı anlamına geliyordu. Avrupa Mahkemesi kadının toplumsal cinsiyet nedeniyle ayrımcılığa uğradığına hükmetti. Bunun üzerine Birleşik Krallık kanunu değiştirerek onun durumundaki kadınları...

Read more

Bir babanın adalet mücadelesi polisin daha iyi denetlenmesini sağladı

Maigonis Emars’ın kızının ölümüyle ilgili yapılan polis soruşturmasına dair ciddi kaygıları vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onunla aynı görüşte oldu, cinayet soruşturmasının ne uygun ne de bağımsız olduğuna hükmetti. Letonya mahkeme kararına karşılık olarak aynı şeyin bir daha yaşanmasını engellemeye çalışmak üzere soruşturmaların bağımsızlığını artıracak adımlar attı.

Read more

On binlerce kişi II. Dünya Savaşı sırasındaki mülk talepleri için tazminat aldı

Jerzy Broniowski büyükannesinin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda terk etmek zorunda bırakıldığı mülkü için tazminat almak üzere 60 yıldan fazla bekledi. Avrupa mahkemesi kararı Polonya’nın Jerzy ve onun durumundaki diğer kişilere doğru düzgün tazminat ödemesine yol açınca adalet sağlanmış oldu. Bu  davada mahkeme yaygın ve sistemik sorunları ele almak üzere tasarlanan özel bir prosedürü...

Read more

TV kanalları için daha iyi ruhsat prosedürü

Bağımsız TV kanalı A1+, düzenleyici kurumun ana kuluşun yayın ruhsatı başvurusunu reddetmesinden sonra kapatıldı. Avrupa mahkemesi düzenleyici kurumun kararlarına dair hiçbir gerekçe göstermemesi nedeniyle Ermenistan’ın bu şirketin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Bunun üzerine Ermenistan kanunu, ruhsat prosedürünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirecek...

Read more

Sigorta anlaşmazlıklarında gizli takip istismarına karşı koruma

Savjeta Vukota-Bojić kaza teminatı hakkında çıkan bir anlaşmazlık üzerine sigorta şirketinin kendisini gizlice takip ettirdiğini öğrenince kendini ihlal edilmiş hissetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsviçre hukukunda istismara karşı yeterli güvenceler olmadığı için Savjeta’nın özel hayatının ihlal edildiğine karar verdi, bu karar İsviçre’nin gizli takibin sigorta şirketleri tarafından...

Read more

Eski cumhurbaşkanının parlamento seçimlerine katılması ömür boyu yasaklandıktan sonra Anayasa değiştirildi

Eski cumhurbaşkanı Rolandas Paksas’ın görevden alınan bir devlet adamının seçimlere katılmasını engelleyen yasa değişikliğinden  sonra parlamento seçimlerine katılması yasaklanmıştı. Avrupa mahkemesi hayat boyu sürecek bu yasağın Paksas’ın haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Litvanya Avrupa mahkemesinin kararına yasağı geçici hale getiren bir anayasa değişikliğiyle cevap verdi.

Read more

Çocukların açtığı dava ayrımcı, sadece-Romanların yer aldığı sınıflara bir son verdi

Ondört Roman çocuk okullarının kendilerine ırkçı ayrımcılık yaptığını söyledi. Hırvat mahkemeleri aynı fikirde olmadılar, çocuklar da davalarını Avrupa mahkemesine taşıdılar, mahkeme bu çocukların sadece-Romanlardan oluşan sınıflara yerleştirilmesinin onların insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Bunun üzerine Hırvatistan ilköğretimde Roman çocuklara karşı ayrımcılığı bitirmek üzere...

Read more

Enfekte kan skandalı mağdurları için adil tazminat

Avrupa mahkemesi, İtalya’nın, mağdurların enflasyona göre düzenlenmiş tazminat almalarını engelleme kararının onların insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Mağdurların birçoğu devam eden medikal harcamalarını karşılamak üzere bu ödemelere güveniyordu. Mahkeme’nin ‘pilot kararı’ birçok kişinin potansiyel olarak bu karardan etkilendiğini bulguladı, bu da İtalya’nın mağdurlara yüzlerce...

Read more

Komünizm rejiminde topraklarına el konulan ailelere milyonlar ödendi

Komünizm çöktükten sonra Arnavutluk komünist rejim altında el konulan topraklara dair haklı iddiaları olan insanlara tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak paraların çoğu hiçbir zaman ödenmedi.  Avrupa Mahkemesi’nin verdiği, ülkedeki geniş çaplı bir sorunu tanımlayan bir ‘pilot karar’a karşılık olarak Arnavutluk yeni, etkili bir tazminat ödeme planı hazırladı ve davacılara...

Read more

Polisin ırkçı bir saldırıyı düzgün bir şekilde soruşturamamasının ardından nefret suçu yasaları güçlendirildi

Irkçı bir saldırı mağduru olan Rafi Sakir, Yunanistan’da oturmak için gerekli yasal belgeleri olmadığı için pis, aşırı kalabalık bir hücrede tutuldu. Polis, uğradığı saldırı hakkında onun ifadesini bile almadı. Avrupa mahkemesi onun davasının düzgün bir şekilde soruşturulmadığına karar verdi. Bu karar Yunanistan’ın nefret suçlarına daha ciddi eğilmesine yol açtı.

Read more

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Bir kadının başörtüsü taktığı için mahkeme salonunda çıkarılması üzerine yasa değiştirildi

Hagar dinin gereklerini yerine getiren bir Müslüman olarak takmayı tercih ettiği başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için mahkeme oturumundan çıkarıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun Hagar’ın din özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Belçika bu karara, ihlale neden olan yasayı değiştirerek karşılık verdi.

Read more

Bir çiftçinin mahremiyet haklarının ihlal edilmesinin ardından DNA verilerinin saklanmasına ilişkin getirilen güvenceler

Jean-Michel Aycaguer kişisel bilgilerine dair endişe duyguğu için polise DNA örneği vermeyi reddetti. 500 € para cezasına çarptırıldı. Avrupa mahkemesi DNA profillerinin saklanmasına ilişkin yasanın gerekli güvenceleri sunmaması nedeniyle Fransa’nın Jean-Michel’in mahremiyet hakkını ihlal ettiğne karar verdi. Bu karar Fransa’nın kişisel verileri daha iyi korumak üzere yasayı değiştirmesini...

Read more

Bosna savaşında dul kalan kadın ailesinin kayıp mülkünün iadesi için verdiği hukuk savaşını kazandı

Savaşın dehşetinden kaçıp soykırımdan sağ kurtulan Fata Orlović Srebrenista yakınlarındaki evine döndü ancak arazisinin üzerine bir kilise yapıldığını gördü. Bunu takip eden yirmi yılı aşkın süre boyunca Fata ısrarla arazisini geri almak için mücadele etti. Verdiği hukuk savaşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde zaferle sonuçlandı. Mahkemenin kararı Bosna-Hersek’in sonunda kiliseyi...

Read more

Eşcinsel çiftler medeni birliktelik kurma hakkı kazandılar

Grigoris Vallianatos ve Nikolaos Mylonas’ın, eşcinsel bir çift olarak, Yunan yasası uyarınca, evlilikten farklı bir resmi beraberlik biçimi olan medeni birliktelik kurmaları engellenmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun ayrımcı bir uygulama olduğuna karar verdi. Yunanistan bu karara karşılık olarak eşcinsel çiftlere medeni birliktelik kurma hakkı tanıyan yeni bir yasa geçirdi.

Read more

Hamile bir kadının hayatını kurtaracak sağlık hizmetinin sunulmamasının ardından yapılan sağlık reformları

Hamile anne Menekşe Şentürk, hayatının kurtulmasını sağlayacak bir tedavinin yapılmamasının ardından öldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Menekşe’nin tıbbi ihmal kurbanı olduğuna karar verdi. Bu ve diğer kararlar Türkiye’nin sağlık sistemini iyileştirmesine ve acil bakım hizmetini karşılayamayan insanlar için sağlık sistemine erişimi daha kolay hale getirmesine yol açtı.

Read more

Akrabalarının kulluk yaptırdığı bir yetim için adalet

C.N. ve kız kardeşi V. ebeveynleri öldükten sonra akrabalarıyla birlikte yaşamak üzere Fransa’ya gönderildiler. Zorla çalıştırıldılar ve soğuk bir bodrumda yatırıldılar. Avrupa Mahkemesi, bilhassa C.N’nin koşullarının kulluk ve zorla çalıştırma olduğuna hükmetti. Avrupa Mahkemesi’nin kararından sonra, Fransa insan ticaretini daha iyi tanımlamak ve bu ticaretle daha iyi mücadele etmek üzere...

Read more

Holokost mağduru Avrupa Mahkemesi’nde itibarını savunuyor

Aba Lewit toplama kampından sağ kurtulan kişileri “veba” olarak tanımlayan bir dergiye karşı dava açtı ancak Avusturya mahkemeleri savunacağı bir davasının olmadığını söyledi. Bu durumda Aba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu ve Mahkeme Avusturya’nın Aba’nın itibarını korumakta başarısız olduğu kararına vardı. Daha ileri bir tarihte Avusturya Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemelerin Aba...

Read more

Avrupa Mahkemesi yargılamaları muhalefet siyasetçisinin beraat etmesini sağladı

Ilgar Mammadov hükümeti eleştiren bir blog yazısı yazdıktan sonra tutuklandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutukluluğunun siyasi gerekçelere dayandığına hükmetti. Azerbaycan’ın karara verdiği yanıt üzerine, Avrupa Konseyi tarihinde ilk defa bir üye devlete karşı özel bir prosedür başlattı. Bu, sonuçta Azerbaycan’ın Ilgar’ı serbest bırakmasını ve mahkumiyet kararını bozmasını sağladı.

Read more

Adam yasa dışı bir şekilde sosyal bakım evinde tutulduktan sonra kanun değişti

Jaroslav Červenka vasisi onun kendine bakamayacak durumda olduğuna karar verdikten sonra iradesi dışında bir bakımevine yerleştirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Jaroslav’ın özgürlük hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Avrupa mahkemesinin kararını önceden sezen Çek Cumhuriyeti sosyal bakımevlerine yerleştirilen insanlar için daha iyi korumlalar getirdi.

Read more

Kadının kökenlerini bulmak için verdiği yasal mücadele

Anita Godelli doğumda terk edilmişti. On yıllar boyunca kökenleri hakkında bilgi edinmeye çalıştı ama İtalyan kanunları bu bilgiye erişimini engelledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun haksız ve Anita’nın haklarına aykırı olduğunda karar verdi. Avrupa mahkemesi kararı sonucunda Anita nihayet kendisini doğuran annenin kimliğini öğrenebildi.

Read more

Tarihi karar eşcinsellerin silahlı kuvvetlerde çalışma yasağına son verdi

Jeanette Smith, Graeme Grady, Duncan Lustig-Prean ve John Beckett eşcinsel oldukları için haklarında soruşturma yapıldı ve silahlı kuvvetlerden atıldılar. Avrupa mahkemesi BK’nın bu politikayı haklı gösteremediğine ve silahlı kuvvetler mensuplarına karşı hareketlerinin onların haklarını ihlal ettiğine karar verdi. BK bu karara karşılık olarak eşcinsellerin orduda hizmet etme yasağını...

Read more

Masum bir adamın tecavüze uğramasının ardından cezaevi şiddetinin önlenmesi ve izlenmesine yönelik yeni önlemler

Fabian Gjini, masum bir erkek olarak, bir ay süren tutukluluğu boyunca hücre arkadaşlarının elinde korkunç tacizlere maruz kaldı. Avrupa Mahkemesi Sırbistan’ın Fabian’a yönelik şiddeti tespit etme, önleme ve izleme konusunda yetersiz kaldığına hükmetti. Dava hakkında karar çıktığında Sırbistan cezaevi şiddeti ile mücadele etme ve tutukluların insan haklarının korunmasını iyileştirme...

Read more

Avrupa Mahkemesi kararı cinsiyet değiştirme ameliyatı için kısır olma zorunluluğuna son verdi

Bir Türk mahkemesi transseksüel bir erkek olan Y.Y.’nin kısır olmadığı için cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasına izin vermeme kararı aldı. Avrupa mahkemesi bu yasal zorunluluğun gereksiz olduğunu söyledi. Mahkeme Türkiye’nin yıllarca Y.Y.’nin cinsiyet değiştirme ameliyatı olma fırsatını reddederek onun insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Bu karara karşı Türkiye cinsiyet değiştirme...

Read more

Avrupa mahkemesi kararı siyasi partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rus yetkili makamlarının bir siyasi parti hakkındaki resmi kayıtlarındaki bilgileri değiştirmeyi reddederek ve daha sonra partiyi kapatma kararı alarak o partinin toplanma özgürlüğünü ihlal ettiklerine karar verdi. Avrupa Mahkemesi’nin kararı partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı. Karar aynı zamanda Rusya’nın siyasi partilerin kaydına ilişkin daha açık...

Read more

Bir annenin çocuğunun hayatı için verdiği mücadele ebeveynin tedaviye rıza vermesi konusunda daha iyi bir rehberlik sağladı

Doktorlar David’in ölmekte olduğunu düşündüler -ama annesi Carol böyle düşünmüyordu. Avrupa mahkemesi BK yetkili tıp makamlarının David’e Carol’un kabul etmediği tedaviyi uygulamadan önce mahkemelerin onayını almaları gerektiğine karar verdi. Bu karar BK’nın ebeveynlerin çocuklarına uygulanacak tedaviye itiraz etmeleri halinde tedaviye rıza verilmesine ilişkin rehberliği güncellemesini sağladı.

Read more

Ciddi genetik hastalıkların taşıyıcısı olan sağlıklı bireyler için tıbbi yardımla üreme yasağı kaldırıldı

İtalyan yasası uyarınca Rosetta Costa ve Walter Pavan ciddi bir genetik hastalığın taşıyıcıları olarak tıbbi yardımla üreme yapamadılar. Avrupa mahkemesi bu alandaki yasanın tutarsız olduğuna ve çiftin insan haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar İtalya’nın, bu yasağı kaldırmasına yol açtı. Bunun anlamı Rosetta ve Walter gibi çiftlerin artık ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşabilecek...

Read more

Tıbbi yardımla ölüm davasında hakları ihlal edilen dul koca için adalet

Alman mahkemeleri Ulrich Koch’un merhum karısının yaşamına onuruyla son vermek üzere yardım alma talebini reddetme kararına karşı şikayetlerini tamamen dikkate almayı reddetti. Avrupa mahkemesi Ulrich’in haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ardından Ulrich, Avrupa mahkemesinin bu davada verdiği karar sayesinde Almanya’da yasal başarılı bir şekilde başlattı.

Read more

Adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi tıbbi anlaşmazlıkların çözümünde daha iyi bir yaklaşıma yol açtı

İzlanda Yüksek Mahkemesi, Sara Lind Eggertsdóttir doğduktan hemen sonra tıbbi hatalar yapıldığına hükmeden bir mahkeme kararını bozdu. Avrupa mahkemesi, İzlanda Yüksek Mahkemesi, tarafsız olmayan bir uzmanlar heyetinin tıbbi görüşlerine inandığı için yargılamaların adil olmadığında karar verdi. Bu karar İzlanda’nın mahkemelerin tıbbi konulardaki anlaşmazlıkları ele alma biçimini iyileştirmesini...

Read more

Sağlık riskleri hakkında yeterli bilgi verilmeyen Kuzey Denizi dalgıçlarına tazminat ödenmesi

Norveç’in petrol arama “öncü dönemi” sırasında yüzlerce dalgıç uzun vadeli sağlık problemleri yaşadı. Avrupa mahkemesi Norveç’in dalgıçların insan haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı çünkü Norveç onları bu işin taşıdığı sağlık riskleri hakkındaki bilgiden mahrum bırakmıştı. Karar dalgıçların Norveç devletinden daha fazla tazminat almalarını sağladı.

Read more

Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda Avrupa’ya ilham veren sembolik karar

Nahide Opuz yıllarca kocası tarafından taciz edildi. Bu şiddet trajik bir şekilde annesinin ölümüne yol açtı. Avrupa Mahkemesi Türkiye’nin Nahide ve annesini korumak için gerekenleri yapmadığına ve ilk defa toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir ayrımcılık biçimi olduğuna hükmetti. Bu karar, kadınlara yönelik şiddeti önleme ve bununla mücadeleye dair uluslararası çabalara ilham verdi.

Read more

Roman kadınların zorla kısırlaştırılması, tedaviye rıza gösterilmesine ilişkin daha katı kuralların konmasını sağladı

V.C. bir zorla kısırlaştırma mağduruydu, bu Slovakya’da onlarca yıldır yapılan ve Roman kadınları orantısız bir şekilde etkileyen bir işlemdi. Avrupa mahkemesi V.C. doğururken kendisine yapılan işlemin kötü muamele anlamına geldiğine hükmetti. Birçok başka Roman kadının yasadışı bir şekilde kısırlaştırıldığı ortaya çıktıktan sonra Slovakya hastanın tıbbi tedaviye rızasına ilişkin yeni kurallar...

Read more

Kadın, yasal olarak evde doğurma hakkını kazandı

Anna Ternovszky hastanede doğurmak istemedi ancak evde doğuma yardım eden herhangi bir sağlık personeli hakkında soruşturma açılma riski vardı. Avrupa mahkemesi bu yasal belirsizliğin Anna’nın haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Macaristan bu karara anne adaylarına evde doğum yapma izni veren bir yasa geçirerek karşılık verdi.

Read more

Epilepsi hastası mahkûmun doğru dürüst tedavi görmemesi üzerine cezaevindeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

Ağır epilepsi hastası olan Robert Kaprykowski, doktorların özel bakım olmadan sağlığının ve hayatının tehlikede olduğunu uyarmalarına rağmen cezaevinde ihtiyaç duyduğu desteği almak için mücadele etti. Avrupa mahkemesi Polonyalı cezaevi yetkililerinin Robert’e doğru düzgün sağlık bakımı sunamadıklarına hükmetti. Bu da kötü muamele anlamına geliyordu. Kararın ardından Polonya cezaevlerindeki...

Read more

Sembol karar kürtaj yasasının değişmesini sağladı

Kanserden kurtulan C. Gebeliğinin hayatı için bir risk taşıyıp taşımadığını öğrenemedi. Avrupa mahkemesi İrlanda’nın, C’nin yasal bir kürtaj hakkının olup olmadığını belirleyebileceği erişilebilir ve etkili bir süreç olmaması nedeniyle onun insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu karar İrlanda’nın kürtaj yasasını değiştirmesini sağladı.

Read more

Otistik adamın yasadışı bir şekilde hastanede tutulmasından sonra savunmasız kişiler için getirilen güvenceler

Otizm hastası olan H.L., bir akıl sağlığı krizi geçirdikten sonra “gayri resmi hasta” olarak hastanede tutuldu. Avrupa mahkemesi bunun tutukluluk anlamına geldiğine ve BK kanunlarının onu yeterince korumadığına karar verdi. Bu karara karşılık olarak BK kendi adlarına yasal kararlar alamayan kişilerin psikiyatri kurumlarına yatırılması ve burada tutulmasına ilişkin güvenceler getirdi.

Read more

Asbest zehirlenmesinden ölen mağdurun ailesi için adaletin sağlanması

Hans Moor 1960’lı- 70’li yıllarda çalışırken asbeste maruz kalmıştı. Moor bunun sonucunda 2004 yılında teşhis edilen kanser hastalığına yakalanmıştı. Hans Moor 2005 yılında 58 yaşındayken öldü. Bay Moor ölümünden çok kısa bir süre önce asbeste maruz kalması konusunda tedbir almayan eski işverenine tazminat davası açtı. Davayı eşi ve çocukları sürdürdüler.

Read more

Sağlık sigortası tarafından reddedilen eşcinsel çift ayrımcılık davasını kazandı

P.B. ve J.S., J.S.’nin devlet memuru sağlık sigortası programından müşterek yararlanmak istediler ama P.B.’nin talebi kendisi eşcinsel bir partner olduğu için reddedildi. Avrupa mahkemesi Avusturya’nın P.B. ve J.S.’ye devlet memuru sigorta poliçesi kanunu eşcinsel ve karşı cinsten çiftler arasında ayrım yapmayacak şekilde değiştirildiği ana kadar haksız yere ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Read more

Ebeveynin, oğullarının ölümü üzerine adalet arayışını kazanmaları

Gregor Šilih 20 yaşındayken hastanede öldü. Gregor Šilih’in anne babası olaya hastanenin ihmalinin neden olduğuna inanıyordu. Gerçeği öğrenmek üzere yasal girişimde bulundular. Aradan onaltı yıl geçtikten sonra girişimleri hala bir sonuç vermemişti. AİHM, yetkililerin gerçeği ortaya çıkarmak için etkili adımlar atmadıklarına hükmetti. Dava sonucunda aynı olayın bir daha tekrarlanmasını...

Read more

Kişisel sağlık bilgileri gazetecilere sızdırılan kadın için adalet

Gitana Biriuk kendi HIV durumunu ifşa eden gazeteye karşı başarılı bir yasal işlem yürüttü. Ancak verilebilecek tazminat cezasına ilişkin yasal sınırlamalar nedeniyle düşük miktarda bir tazminat aldı. Avrupa mahkemesi bu sınırlamaların Gitana’nın mahremiyet hakkını koruyamadıklarına hükmetti. Karar çıktığında Litvanya bu tür davalarda mahkemelerin vereceği tazminat miktarlarındaki üst...

Read more

Bir dula haber verilmeden ölen kocasının vücudundan doku alınmasının ardından rıza verilmesine ilişkin daha açık kurallar

Dzintra Elberte kendi bilgisi ve rızası olmadan ölen kocasının vücudundan doku alındığını anladı. Avrupa Mahkemesi bu alandaki yasanın belirsiz ve istismara açık olduğuna, ve Dzintra’nın olanlar nedeniyle aşırı acı çektiğine hükmetti. Letonya bu karara organ bağışına rıza verme konusunda daha açık kurallar getirerek karşılık verdi.

Read more

Öldürülen anne ve kızın ailesi için adalet

M.T. ve kız bebeği V.T kendilerine şiddete dayalı tehditler yönelten adam tarafından, adam cezaevinden salınır salınmaz vurularak öldürüldü. M.T. ve V.T.’nin ailesi yetkili makamların onları korumak için yeterli önlemleri almadıklarına inandılar. Avrupa Mahkemesi de aynı görüşteydi. Avrupa mahkemesinin bu davadaki kararı Hırvatistan’ın aile içi şiddet mağdurlarını koruma önlemlerini artırmasına...

Read more

Bir kadına ve oğluna yönelik ölümcül saldırı sonucunda aile içi şiddete yönelik halen süregelen reformların yapılması

Kocası Elisaveta Talpis’i yıllarca fiziksel şiddete maruz bıraktı. Elisaveta Talpis polise şikayetçi oldu ancak polis aylarca herhangi bir girişimde bulunmadı. Kocası bir gece Elisaveta Talpis’e bıçakla saldırdı ve yaraladı, müdahale etmek isteyen oğlunu da öldürdü. AİHM polisin pasifliğini kınadı, bunun sonucunda İtalya’da aile içi şiddete yönelik reformlar yapıldı.

Read more

Polisin tecavüz iddiasını gereği gibi soruşturmamasının ardından cinsel şiddet mağdurlarının daha iyi korunması

B.V. yıllarca yetkili makamların, uğradığı tecavüz ve cinsel saldırı iddialarını soruşturmalarını sağlamaya çalıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Belçika yetkili makamlarının B.V.’nin iddialarını ciddi ve kapsamlı bir şekilde soruşturmadıklarına hükmetti. Bu tarihten itibaren Belçika cinsel şiddet mağdurlarını dahi iyi korumak üzere birçok önlem aldı.

Read more

Toplumsal cinsiyete dayalı zulüm gören Afgan kadınının sınır dışı edilmekten kurtulması

İsveç N’nin anavatanı Afganistan’a dönmesi halinde toplumsal cinsiyete dayalı zulüm göreceği yolundaki iddialarına rağmen ona iltica hakkı tanımayı reddetti. Avrupa mahkemesinin bunun onun insan haklarını ihlal edeceği yolundaki kararının ardından hakkındaki sınır dışı edilme kararı iptal oldu.

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more

Mahkemede tacizci olduğu iddia edilen kişi tarafından kendisine saldırgan sorular sorulan kadından resmi olarak özür dilenmesi

Y. annesine cinsel saldırıya maruz kaldığını söylediğinde 14 yaşındaydı. Y’nin iddialarının soruşturulması yıllarca sürdü ve davası mahkemede görülmeye başladığında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği kişinin küçük düşürücü sorularına maruz kaldı. Avrupa mahkemesi yetkili makamların Y’yi gereği gibi koruyamadıklarına hükmetti. Bu karar Slovenya Adalet Bakanı’nın Y.’den özür...

Read more

Anne ve kızları aile içi şiddet davasını kazandıktan sonra mağdurlara daha fazla destek verilmesi

Doina ve Mariana sık sık babalarının anneleri Lilia’yı dövdüğüne tanık oldular. Adam aile evine gitmesini yasaklayan uzaklaştırma kararını mükerrer olarak ihlal etmesine rağmen kendisine yönelik hiçbir sert önlem alınmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkili makamların Lilia ve kızlarını korumak için gerekenleri yapmadığına hükmetti. Bu, Moldova’nın aile içi şiddetle mücadele etmek üzere...

Read more

Cinayete kurban gitmiş iki çocuğun annesi için adaletin yerini bulması

Dana Kontrová kocasının şiddet uyguladığı ve dengesiz olduğu konusunda polisi pek çok kez uyarmıştı. Bir gün bu şahsın kendi ailesini av tüfeğiyle tehdit ettiğini polise bildirmesine rağmen polis her hangi bir girişimde bulunmadı. Şahıs iki gün sonra çocuklarını öldürdü ve intihar etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkililerin çocukların yaşamını koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve...

Read more

Elektrik santralinin yol açtığı kirlilikten etkilenen Tiflis sakinleri sembolik önemi olan davayı kazandılar

Ivane Jugheli, Otar Gureshidze ve Liana Alavidze’nin Tiflis’te yaşadığı apartmanın birkaç metre ilerisinde bir termik santralin tehlikeli sanayi faaliyetleri yapmasına izin verildi. Avrupa mahkemesi Gürcistan Hükümeti’nin sakinleri bu faaliyetten doğan kirlilikten koruyamamasını eleştirdi ve sakinlerin hak ihlaline uğradığına hükmetti. Bu karar Gürcistan’ın çevre yasalarını güçlendirmesine yol...

Read more

Baba oğulun altın madeninde siyanür kullanıldığına dair şikayeti üzerine, sınai tehlikelerin önlenmesine yönelik çok sıkı kısıtlamalar uygulanıyor

Baia Mare’de yaşayan Vasile Tătar, bir altın madeni şirketinin felakete yol açan kimyasal madde sızıntısındaki rolüne rağmen şirketin siyanür kullanmaya devam etmesine izin verilmesi üzerine oğlu Paul’un sağlığı konusunda korkuya kapıldı. Vasile ve Paul davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdüler. Mahkeme Romanya’nın, baba oğulun sağlıklı ve korunaklı bir çevrede yaşama hakkını...

Read more

‘McLibel’ hakaret davasında çevre eylemcileri için adalet

McDonald’s iki çevre eylemcisi Helen Steel ve David Morris’e karşı başarılı bir hakaret davası açtı. Helen ve David mahkeme sırasında kendilerine bir avukat tutamadılar. Avrupa mahkemesi Birleşik Krallık’ın Helen ve David’e hukuksal destek sağlamayı reddetmesinin onların haklarına yönelik bir ihlal olduğuna hükmetti. Birleşik Krallık artık hakaret davalarında istisnai durumlarda hukuksal destek...

Read more

Kadın gürültü kirliliği davasını kazandıkdan sonra devlet müfettişlerine yeni yetkiler verilmesi

On yıldan fazla bir süre boyunca, Ljubica Udovičić’in ev hayatı dairesinin tam altındaki bardan gelen aşırı gürültüler nedeniyle alt üst oldu. Sarhoş olan ve şiddetli davranışlar sergileyen müşteriler nedeniyle defalarca polis çağrıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hırvat yetkililerin harekete geçemediklerine ve Ljubica’nın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu da Hırvatistan’ın gürültü...

Read more

Otoyolun yol açtığı hava kirliliğinin aile yaşamına zarar vermesi, daha iyi çevre koruması sağlanmasına neden oldu

Yerel yönetimin, yoğun trafiği olan bir otoyolun güzergahını evlerinin önündeki caddeden geçecek şekilde değiştirmesi üzerine, Natalya Grimkovskaya’nın ailesiyle birlikte yaşadığı ev neredeyse yaşanmaz hale geldi. Doktorlar Natalya’nın küçük oğluna, Natalya’ya göre araç salınımlarından kaynaklanan, kronik kurşun ve bakır zehirlenmesi teşhisi koydular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkililerin...

Read more

Çevresel hasar bölgesindeki evin çökmesi üzerine sahibine tazminat ödenmesi

Devletin Dimitar Yordanov’u ve ailesini yeni bir eve yerleştirememesini müteakiben, açık işletme türü bir kömür madeninde uygulanan dinamit patlamaları Dimitar Yordanov’un evini temelinden sarsmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evin bir çevresel hasar bölgesinde kalmasına devam edilerek Dimitar’ın mülkiyet hakkının ihlal edilmesinden Bulgaristan’ı sorumlu bulmuştur. Mahkeme sonunda...

Read more

Çevre gruplarının yasal itirazı haksızca reddedildikten sonra adalete daha iyi erişim sağlanması

Belçika Danıştay’ı bir çevre grubunun bir atık depolama alanının genişletilmesine izin veren bir karara itirazını, başvurularına olay raporunu eklemedikleri gerekçesiyle reddetti. Avrupa mahkemesi bunun grubun adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Karar Danıştay’ın şikayetleri değerlendirirken daha az şekilci bir yaklaşım sergilemesini teşvik etti, başvuru sahiplerinin bir mahkemeye...

Read more

Bir doğa koruma alanında yapılacak demiryolu inşaatı planlarına itiraz edemeyen evsahipleri için adalet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özel bir doğa koruma alanında yaşayan insanların devletin evlerinin yakınında bir demiryolu inşa etme planlarına tam yasal inceleme yaptırma haklarının olması gerektiğine karar verdi. İsveç yüksek mahkemesi artık yaklaşımını değiştirdi, hükümet benzer kararlar aldığında insanların yasal inceleme yaptırma haklarını güçlendirdi.

Read more

Kirli içme suyu iddialarına yanıt verdikten sonra hakaret suçundan beraat eden adam

Zoran Šabanović su kirliliği hakkında ileri sürdüğü iddialar nedeniyle açılan hakaret davasında tecil edilmiş hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa mahkemesi Zoran’ın mahkumiyetinin onun ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun üzerine Karadağ hakareti suç olmaktan çıkardı ve Zoran yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Read more

Adil yargılanma hakkı ihlali sonucunda, polisin gözaltına aldığı bireylerin avukata erişiminde iyileşme sağlanması

Bir protesto gösterisinde tutuklanan 17 yaşındaki Yusuf Salduz’un sorgusu sırasında avukat bulunmamıştı. Yusuf, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, adil olmayan bir şekilde elde edildiğine ve o nedenle de, adil yargılanma hakkının ihlaline neden olduğuna hükmettiği delillere istinaden hüküm giymişti. Türkiye polis gözetimindeyken avukata erişim haklarını güçlendirmeye yönelik adımlar atmıştır

Read more

Hare Krishna müridinin uğradığı kötü muamele üzerine nefret söylemi mağdurlarına koruma sağlandı

Bir dini azınlık üyesi olan Života Milanović, yıllar süren bir nefret kampanyasının hedefiydi. Yerel polis saldırganları bulmaktan çok Života’nın dini inançlarıyla ve dış görünüşüyle ilgili olduğu izlenimini veriyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yetkililerin, Života’nın dini inancı nedeniyle saldırıları önleyip gereken biçimde soruşturmadıklarına karar verince Sırbistan nefret suçunu ciddi...

Read more

Fransa’nın, taşıyıcı anneden doğma çocukların ebeveynleriyle olan aile ilişkilerini tanıması

Taşıyıcı anne yöntemiyle yurtdışında doğan ikiz kız kardeşler Valentina ve Fiorella yasal bir belirsizlik içinde büyüdüler. Fransa’nın, kız kardeşlerin nüfus belgelerini tanımaması, hem kendileri hem de ebeveynleri Dominique ve Sylvie için sayısız soruna neden oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa’nın söz konusu belgeleri tanımayı reddetmesinin, kız kardeşlerin Fransız toplumu...

Read more

Ukrayna’da ad değiştirmeyle ilgili kısıtlamalar, bir kadının hukuk savaşı sonucunda kaldırıldı

Nataliya Garnaga, üvey babasıyla ve sevdiği aileyle daha yakın bir biçimde özdeşleşme amacıyla, öz baba adına dayalı adını değiştirmek istemişti. Ancak nüfus müdürlüğü, yasalar buna izin vermediği için bu isteği reddetti. AİHM’nin, bu kısıtlamanın pek geçerli bir temele dayanmadığına hükmetmesi üzerine, Ukrayna hükümeti herkese baba adına dayalı adını değiştirme hakkını verdi.

Read more

CIA işkencesine ve ABD dışı ülkelerde gizlice “gözaltı” işlemine maruz bırakılan mağdurlardan resmen özür dilenmesi ve kendilerine tazminat ödenmesi

Khaled El-Masri’nin hayal bile edilemeyecek çilesi sıradan bir pasaport kontrolü sırasında Kuzey Makedonya sınır görevlileri tarafından göz altına alındığında başladı. El-Masri daha sonra kendisini Afganistan’daki gizli bir CIA hapishanesine götüren ABD istihbarat ajanlarına teslim edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Khaled’in bir “olağan dışı gözaltı” mağduru olduğunu kabul ederek kendisine...

Read more

Köşe yazarı politikacıyı eleştirdiği için para cezasına çarptırıldı, ardından medya yasasında değişiklik yapıldı

Bir Malta mahkemesi, önde gelen bir politikacının Michael Falzon’u yazdığı makale nedeniyle kendisine hakaret etmekle suçlamasının ardından, Michael Falzon’u para cezasına çarptırdı. AİHM Michael’in politikacıyı eleştirmesinin meşru ve kamu yararına olduğuna hükmetti. Michael Falzon’un ifade özgürlüğünün ihlali sonucunda, Malta sözlü ve yazılı iftira yasalarında değişiklik yaptı.

Read more

Yerel halktan birinin AİHM’de açtığı tarihi davayı müteakiben, demokrasinin Mostar’a geri dönüşü

Irma Baralija gibi Mostar’da ikamet eden Mostar’lılar, on iki yıldır yasal bir açmaz nedeniyle yerel seçimlerde oy kullanamıyor veya aday olamıyorlardı. Irma, Bosna Hersek hükümetine karşı açtığı davayı AİHM’ye taşımaya karar verdi. AİHM Bosna Hersek hükümetinin seçimlerin yapılmasını sağlayamamasının, Irma’nın haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Bosna Hersek hükümeti AİHM kararına cevaben...

Read more

Binlerce insan ‘eski’ döviz cinsinden mevduatlarını geri alma hakkını elde etti

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra binlerce insan on yıllarca ‘eski’ döviz mevduatlarına erişemediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sırbistan’ın ve Slovenya’nın tasarruf sahiplerinin paralarına erişimini sağlamada uzun süre gecikmelerinin, tasarruf sahiplerinin haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme her iki ülkeye de mevduat sahiplerinin tasarruflarına erişimini sağlayacak değişikler...

Read more

İskoçyalı anneler şikayetlerini Strazburg’a taşıdıktan sonra öğretmenler okulda çocuklara bedensel ceza uygulamaya son verdiler

Grace Campbell ve Jane Cosans çocuklarını bedensel ceza uygulamasına izin vermeyi sürdüren devlet okullarına gönderdiler. İki anne Strazburg mahkemesine başvurmuş, Mahkeme de bu durum nedeniyle annelerin çocuklarını kendi felsefi inanışlarına göre eğitme haklarının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Birleşik Krallık devlet okullarında bedensel ceza uygulamasını...

Read more

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahrum yaşayan kunduracı için adaletin yerini bulması

Şubat 1992’de Slovenya’da yaşayan 25.000’i aşkın insan otomatik olarak ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldı. Mustafa Kurić dahil pek çoğunun evrakları ellerinden alındı, oturdukları dairelerden çıkartıldılar, çalışmalarına veya seyahat etmelerine izin verilmedi, kişisel eşyalarını kaybettiler ve kötü şartlarda yaşamak zorunda kaldılar. AİHM kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve...

Read more

Bir şahsın mücadelesi sonucunda İrlanda’da eşcinselliğin yasal hale gelmesi

David Norris cinselliğini açıkça ifade etmesinin hakkında ceza kovuşturmasıyla sonuçlanacağını anladıktan sonra panik atakları geçirmeye, yoğun depresyona girmeye başladı. Strazburg Mahkemesi, Norris’in cinselliğinin suç sayılmasının temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu durum 1993’te karşılıklı rıza gösteren yetişkinler arasında eşcinsel eylemlerin İrlanda yasalarına göre tamamen yasal...

Read more

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

Cinsel istismara maruz bırakılan onaltı yaşındaki zihinsel özürlü kız için adaletin yerini bulması

Zihinsel özürlü olan Bn Y. Onaltıncı yaş gününün gecesi cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Y.’nin babası saldırgana karşı ceza kovuşturması başlatmak istedi, ancak Hollanda yasalarına göre sadece mağdur ceza kovuşturması başlatabiliyordu. Y. içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bunu yapamazdı ve sonuç olarak saldırgan adalet önüne çıkarılmadı. AİHM bu durumun Y.’nin temel haklarının ihlaline...

Read more

Birlikte yaşadığı adam tarafından boğazı sıkılarak dövülen kütüphanecinin aile içi şiddet mağdurları için adaletin yerini bulmasını sağlaması

Loreta Valiulienė yetkililere birlikte yaşadığı insanın kendisine saldırdığını bildirdi. Ancak savcı gerekli soruşturmayı defalarca yapmadı, dava zaman aşımına uğradı ve Loreta Valiulienė’in birlikte yaşadığı insan asla adaletin karşısına çıkmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hatalar nedeniyle Bn Loreta Valiulienė’in temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Daha sonra Litvanya’da aile...

Read more

Polise yardım etmeye çalışan adama polis zulmü uygulandığı iddiasının soruşturulmaması

Cvetan Trajkoski tehlikeli bir durumu haber vermek üzere polise gitti. Burada daha sonra anlaşıldığı kadarıyla aracını yanlış yere park ettiği için, iddia edildiğine göre bir grup polis memuru tarafından dövüldü. AİHM yetkililerin saldırı iddiasını gereken biçimde soruşturmadığına hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda polis zulmü iddialarının gereken biçimde soruşturulmasını sağlamaya yönelik...

Read more

Beslan okulundaki terör saldırısı mağdurlarının davayı kazanmaları

2004 yılında Beslan rehine krizinde 330’u aşkın insan ölmüş (180’i aşkını çocuk olmak üzere) ve 750 kişi de yaralanmıştı. Yetkililerin elinde yakında bir terör saldırısı olacağına dair yeterli bilgi olmasına rağmen emniyet tedbirleri artırılmamış ve halk uyarılmamıştı. Bu ve diğer noksanlıklar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkililerin halkı gerektiği gibi koruyamadığına hükmetmiştir.

Read more

Çernobil kurtarma görevlisine tazminat ödenmemesi üzerine reformlar yapılması

Anatoly Burdov Çernobil felaketi sırasında acil müdahale ekibinde görevliyken radyasyona maruz kalmıştı. Kendisi çeşitli sosyal haklar ve ödeneklere hak kazanmıştı ancak yetkililer – Rus mahkemelerince bu yönde kararlara rağmen -- bunları ödemeyi reddettiler. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Burdov’un haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Sonuç olarak mahkeme kararlarının...

Read more

İnsan trafiği mağduru olduğu iddia edilen bir şahsın ölümü

İddiaya göre Oxana Rantseva 20 yaşındayken cinsel istismar amacıyla Rusya’dan Kıbrıs’a kaçırılmıştı. İki hafta sonra kaçmaya çalışırken düştüğü beşinci kattaki bir balkonun altında ölü bulunmuştu. Strazburg Mahkemesi yetkililerin Rantseva’yı koruyamadığına ve aynı zamanda ölümüyle ilgili gerekli soruşturmayı yapmadıklarına hükmetti. Olaylardan sonra insan ticaretiyle mücadele için bir dizi...

Read more

Suçsuz bir adamın yasaya aykırı olarak gözaltında tutulması ve özgürlük hakkını korumaya yönelik reformlar yapılması

Sergey Solovyev hayatının üç yılını adam öldürme suçuyla haksız yere suçlanarak bir hücrede geçirdi. Gözaltına alındıktan sonra gözaltı süresi, Rus yasalarına aykırı bir biçimde, mahkeme kararı olmadan uzatıldı. AİHM Bay Solovyev’in özgürlük hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Rusya yasadışı gözaltı emirleri verilmesini önlemek ve özgürlük hakkını korumak üzere ceza yasasında değişiklik yaptı.

Read more

Dul eşin, kocasının polis tarafından el konan mallarını geri almak için sürdürdüğü mücadeleyi kazanması

Karol Rummi’nin eşi öldüğünde değerli eşyalarına polis tarafından keyfi olarak el kondu. Bn Rummi kocasının eşyalarını geri almak istediğinde mahkemede dava açmasına izin verilmedi ve malların artık devlete ait olduğu söylendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bn Rummi’nin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kendisine tazminat ödendi ve benzer sorunların ileride yaşanmaması için yasada...

Read more

Mimarın Strazburg’da davayı kazanması üzerine eşcinselliğin suç olmaktan çıkması

Kıbrıs yasaları onyıllar boyunca erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi suç olarak kabul etti. Alecos Modinos başka bir erkekle olan ilişkisi nedeniyle baskı, endişe ve hakkında suç kovuşturması yapılma korkusu içinde yaşıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aleco’nun cinselliğinin suç sayılması nedeniyle Aleco’nun özel yaşamla ilgili temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Kıbrıs 1988...

Read more

98 yaşındaki kadın, Komünist rejimin el koyduğu mülkünü geri almak için sürdürdüğü on yıllarca süren mücadeleyi kazandı

Romanya’da komünizmin çökmesinden sonra halka eski rejim tarafından kamulaştırılan mülklerinin iadesini isteme hakkı veren yasalar kabul edildi. Onbinlerce insan bu taleplerde bulundu ancak çok sayıda insan gecikmelerle ve başvurularının sonuca ulaştırılmamasıyla karşı karşıya kaldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sistemde reform yapılması gerektiğine hükmetti—bunun sonucunda mülklerin...

Read more

Çocuklarını tek başına büyüten kadınların – ve çocuklarının -- haklarıyla ilgili kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanan kadın

Paula Marckx bir bebeği doğduğunda evli değildi. Paula evli olmadığı için bebeğinin kendi çocuğu olarak tanınmayacağını, tanınmasının ancak yasal bir süreçten geçtikten sonra gerçekleşebileceğini şaşkınlıkla öğrendi. Bu süreçten sonra bile kızı eksik bir sosyal statüye sahip olacaktı ve Paula’nın mirasçısı olamayacaktı. AİHM bunun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti – bunun sonucunda...

Read more

Şahsın, işlemediği bir suç için hemen hemen altı yıl hapse mahkum olması – ve özgürlüğü korumaya yönelik reformlar yapılması

Haksız yere cinayet ve hırsızlığa teşebbüsle suçlanan Andrzej Leszczak beraat edinceye kadar neredeyse üç yıl gözaltında tutulmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Polonya makamlarının Bay Leszczak’ı neden gözaltında tuttuklarına ilişkin geçerli nedenler göstermediğine ve kendisinin duruşmaya katılmasını sağlayacak başka yöntemler araştırmadığına hükmetti. Buna benzer bir dizi davadan sonra...

Read more

Havacıların dini faaliyetleri nedeniyle mahkum edilmelerini müteakiben adaletin yerini bulması ve reformlar yapılması

Üç Yunan Hava Kuvvetleri subayı Pentecostal Kilisesine bağlıydılar. Her üçü de dinlerini yaydıkları için mahkum oldular ve bir yılı aşkın bir ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi subayların sivillerle bu görüşmeleri yaptıkları için hüküm giymelerinin subayların din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Yunan hükümeti ileride bu nedenle mahkumiyet kararı...

Read more

İran’da taşlanarak öldürülmekten kurtarılan genç kadın

İran’da, 24 yaşında olan Hoda Jabari’nin zina yaptığından şüphe diliyordu. Bu suç taşlanarak öldürülmek suretiyle cezalandırılabiliyordu. Bn Jabari İstanbul’a kaçtı. Ancak Türk makamları kendisini geri göndermeye karar verdiler. AİHM Bn Jabari’nin geri gönderilip, taşlanarak öldürülme olasılığını engelledi. Bn Jabari’nin Türkiye’de ikamet etmesine ve nihayetinde yeni bir hayat kurmak üzere...

Read more

Şahsın işlemediği bir suç nedeniyle üç ay gözaltında tutulması – ve özgürlükleri korumaya yönelik reformlar yapılması

I.I., işlemediği bir suç için dava öncesinde penceresiz bir hücrede 3 ay gözaltında tutuldu. Çeşitli hastalıklara yakalandıktan sonra I.I’ya yönelik suçlamalar delil yetersizliğinden kaldırıldı ve kendisi serbest bırakıldı. Benzer bir dizi davadan sonra Bulgaristan yasalarında özgürlükleri korumaya yönelik değişiklik yapıldı.

Read more

İfade özgürlüğü grubunun kamuya açık alanlarda protesto yapma hakkını güçlendirmesi

Hyde Park bir ifade özgürlüğü STK’sıdır. Bu STK 2005-2006 yıllarında Chişinău’da bir dizi protesto etkinliği düzenlemiştir. Ancak yetkililer protestonun yapılma nedeniyle aynı görüşte olmadıkları gibi nedenler ileri sürerek bu etkinlikleri yasaklamışlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkinliklerin yasaklanmasının toplanma özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Bu ve diğer davalar...

Read more

Emekli çiftin telefonlarının dinlenmesi üzerine özel yaşam konusunda reform yapılması

Jacques ve Janine Huvig daha önceleri manav dükkanı çalıştırmış olan emekli bir çift idi. Polis telefon hatlarına girdi ve görüşmelerini dinledi. O sıralarda soruşturmayı yapan yetkililer hemen hemen her hangi bir insanın telefonunu, her hangi bir neden için dinlemek üzere sınırsız yetkiye sahiptiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insanların özel yaşamını korumak için bu konuda net yasal...

Read more

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

Teuvo Hokkanen’in karısı öldüğünde, kızı Sini’ye geçici olarak karısının anne babasının bakmasına izin vermişti. Anneanne ve dede daha sonra Sini’yi geri göndermeyi veya Teuvo’nun Sini’yi görmesine izin vermeyi reddettiler. Fin mahkemeleri Teuvo ile kızı arasında düzenli görüşmeler yapılmasına hükmetmişti ancak yetkili makamlar bu emri uygulamadılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu durumun...

Read more

Annenin yalnızca dini nedeniyle çocuklarının velayetini kaybetmesinden sonra yapılan reformlar

Ingrid Hoffmann bir Yahova Şahidiydi. Boşandığında bir çocuk psikoloğu, çocuklarıyla yakın duygusal bağları nedeniyle çocukların velayetinin Ingrid’e verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ancak bir mahkeme, İngrid’in bağlı olduğu din nedeniyle velayetin babaya verilmesi gerektiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararın ayrımcı bir karar olduğuna hükmetti – bunun sonucunda...

Read more

Havayolu çalışanı din özgürlüğü mücadelesini kazanır

Nadia Eweida British Airways (BA) hava yollarında çalışıyordu. Eweida dini inancının bir göstergesi olarak boynunda bir gümüş haç taşıyordu. BA haçın şirketin üniforma politikasıyla ters düştüğünü ileri sürerek Nadia’yı ücretsiz ve geçici olarak işten çıkardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun Nadia’nın din özgürlüğüne makul sayılamayacak bir müdahale olduğuna hükmetti – bu olay sonucunda...

Read more

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Jeffrey Dudgeon 14 yaşından beri, cinselliği suç kabul edildiğinden, taciz edilme, şantaj, acı çekme ve psikolojik stres korkusu içindeydi. Polis evine baskın düzenledi ve kendisini saatlerce sorguya çekti. Örnek teşkil eden bir dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasanın Dudgeon’un özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Kuzey İrlanda 1982 yılında eşcinselliğin yasal olduğunu...

Read more

Çilek toplayanların üzerine ateş açılması sonucunda halen devam eden reformlar yapılması

Yüzlerce göçmen aylarca para almadan çalışmaya zorlandı. Paralarını istediklerinde silahlı muhafızlar üzerlerine ateş açtı, 30 kişiyi ağır yaraladı. Muhafızlarla işverene sadece para cezası verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açılan davada yetkililerin zorla çalıştırmaya ve insan ticaretine karşı gerekli tedbirleri almadıklarına hükmetti—bunun sonucunda halen devam eden, yaygın reformlar...

Read more

Yalnızca başkasının karıştığı bir trafik sorunu yüzünden polis baskınına maruz kalan iş adamına adalet sağlanması

Jürgen Buck’un Frankfurt yakınlarındaki küçük bir kasabada bir iş yeri vardı. Bir akşamüstü polis aniden evine ve işyerine baskın düzenledi. Jürgen olay nedeniyle kasabada kendisiyle ilgili, bir suça karıştığına dair kuşkular doğduğunu ve bunun da iş kaybına neden olduğunu iddia etti. Oysa baskın Jürgen’in oğlunun trafikte aşırı hız yapmasına ilişkin süreçte gereksiz bir adımdı. AİHM baskının...

Read more

Romanya’da aile içi şiddet mağduruna adalet sağlanması

Yara bere içinde ve dayak yemiş durumdaki Angelica Bălșan kocasının sekiz kez saldırısına uğramıştı ve aldığı yaralar nedeniyle on gün kadar tedavi görmesi gerekti. Kendisi ilgili makamlara defalarca başvurmasına rağmen ilgili makamlar Angelica Bălșan’ı korumak üzere gerekli tedbirleri almadılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bn Bălșan’ın saldırılara karşı yeterince korunmadığına hükmetti –...

Read more

Çevre örgütüne yasal statü verilmemesini müteakiben dernek kurma özgürlüğünü korumaya yönelik reformlar yapılması

Dört Ukraynalı yerel çevrelerini korumak için bir grup oluşturdular. Ancak derneklerini tescil ettirmek istediklerinde yetkililer idari bir takım teknik konuları gerekçe göstererek isteklerini reddetti. Grup dağılmak zorunda kaldı. AİHM bunun grubun dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. 2013 yılında yeni Dernekler Yasası bu tür grupları korumaya yönelik daha uygun kurallar içeriyordu.

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

1992 yılı Şubat ayında Slovenya’da 25.671 kişi otomatik olarak bu ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldılar. Ana Mezga dahil—pek çok insan kişisel mallarını kaybetti veya aileleri parçalandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve bir tazminat sistemi oluşturuldu.

Read more

Polisin silahsız insanları vurarak öldürmesi üzerine silah yasalarında reform yapılması

21 yaşında iki genç askerden kaçarak büyükannelerini görmeye gelirler. Askeri inzibat geldiğinde silahsızdırlar ve şiddete başvurmazlar – ve kaçarlar. Ancak vurularak öldürülürler. Strazburg Mahkemesi askeri inzibatın son derece aşırı güç kullandığına hükmeder. Bu ve diğer davalar sonucunda yetkililerin ateşli silahlar kullanmalarına dair kurallarda değişiklikler yapıldı.

Read more

14 yaşındaki kızın Paris’te evde esaret altında çalıştırılması üzerine insan ticaretinin suç sayılması

Henriette Akofa Siliadin 14 yaşından itibaren ev hizmetlerinde esarete tabi tutuldu. 4 yıl para almaksızın haftada yedi gün, bütün gün boyunca çalıştı. Bundan sorumlu olanlar gerektiği gibi adalet önüne çıkartılamadı. Dava sayesinde insan ticaretiyle mücadele alanında yasal reformlar yapıldı.

Read more

Roman yerleşimlerine saldırının soruşturulmaması sonucunda yerel reformlar yapılması

Köyün Roman sakinlerinin tümünün evleri diğer yerel halk tarafından yakıldı. Yetkililer ikaz edilmelerine rağmen olaya müdahale etmeyi reddetti. Saldırıdan sonra yetkililer olayı gereken biçimde soruşturmadı ve mağdurların davalarının adil bir şekilde görülmesini sağlamadı. Davacıların Strazburg Mahkemesine başvurmaları sonucunda davacılara tazminat verildi ve ayrımcılığa ve dışlamaya karşı...

Read more

Siyasi yolsuzluk mağduru olduğu öne sürülen bir hakimin görevine iade edilmesi

Oleksandr Volkov Yüksek Mahkeme hakimliği görevinden alınmıştı. Avukatı Ukrayna yargısının bağımsızlığını baltalamayı amaçlayan bir siyasi yolsuzluk mağduru olduğunu ileri sürdü. Strazburg Mahkemesi Volkov’un görevden alınmasının tamamen yanlı ve manipülasyona dayalı olduğuna, bunun da Volkov’un temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Volkov 2015 yılında Yüksek Mahkemedeki görevine iade edildi.

Read more

Barışçı bir gösterinin makul olmayan nedenlerle yasaklanması sonrasında özgür toplantı yapma ile ilgili reformlar yapılması

Bir insan hakları STK’sı polis gözetiminde ölen bir şahsı anmak üzere Erivan’da yürüyüş düzenlemek istedi. Belediye başkanlığı yürüyüşü engelledi. Strazburg Mahkemesi yasak kararının gerekli gerekçeyle alınmadığını ve STK’nın özgür toplanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Yasaklamadan sonra Ermenistanda halka açık toplantı hakkının korunmasına yönelik reformlar yapıldı.

Read more

Çocuk istismarı mağdurlarına adaletin sağlanması

Dört çocuk anne babalarının bakımı altındayken korkunç bir ihmale ve duygusal istismara maruz kaldılar. Strazburg Mahkemesi yerel yönetimin istismardan haberdar olduğuna ve çocukları koruyacak tedbirler alacak yetkiye sahip olduğuna ancak yerel yönetimin dört buçuk yıl boyunca bunu sağlamadığına hükmetti. Çocuklar tazminata hak kazandılar. Bu tazminat ileride görecekleri psikolojik tedavi için...

Read more

Protesto gösterisinin yasaklanmasından sonra özgür toplanma hakkını korumaya yönelik reformlar yapıldı

2001 yılında Moldova Hıristiyan Demokrat Halk Partisi erken seçim yapılmasını ve Avrupa’nın demokratik değerlerinin uygulanmasını isteyen barışçı toplantılar düzenlediler. Yetkililer toplantıları yasakladı. Strazburg Mahkemesi yasakların orantısız olduğuna ve özgür toplanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bu dava ve diğer davalar sonucunda Moldova’da toplanma özgürlüğünü korumaya yönelik...

Read more

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Polis tarafından devlete ait bilgilerin kimin tarafından sızdırıldığını belirlemeyi amaçlayan çok büyük bir arama ve el koyma operasyonunda dört gazeteci hedef alındı. Strazburg Mahkemesi operasyonun yeterli gerekçeye sahip olmadığına ve orantısız olduğuna hükmetti. Dava gazetecilerin ve haber kaynaklarının korunmasına yönelik yeni yasaların çıkarılmasını tetikledi.

Read more

Suçsuz bir şahsın 40 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından adil yargılama reformlarının yapılması

Neđo Ajdarić , adil olmayan bir yargılamadan sonra, haksız yere üç cinayetle suçlanarak 40 yıl hapse mahkum edildiğinde, 52 yaşındaydı. Strazburg’da açtığı davayı kazandıktan sonra serbest bırakılmış ve gelecekte adil yargılama yapılabilmesi için değişiklikler yapıldı.

Read more

Eşcinsel babaya çocuğunun velayetinin verilmemesi sonrasında yasal standartlarda değişiklik yapılması

João Salgueiro da Silva Mouta boşandığında Temyiz Mahkemesi kız çocuklarının velayetini anneye verdi. Kararda belirleyici nedenlerden biri Bay Salgueiro da Silva Mouta’nın eşcinsel olmasıydı. Strazburg Mahkemesi bunun geçerli bir gerekçesi olmaksızın ayrımcılık yarattığına hükmetti – karar Portekiz yargı uygulamalarında değişiklik yapılmasını sağladı.

Read more

Yanlış uygulamaları ve eksiklikleri haber vererek ortaya çıkaran hemşirenin işten atıldıktan sonra tazmin edilmesi

Brigitte Heinisch bir geriyatri hemşiresiydi. Çalıştığı yaşlılar evindeki uygulamaların hastaların yaşamını tehlikeye attığını iddia etti. İddialarını kamuya açıkladıktan sonra işten atıldı. Buna rağmen Alman mahkemeleri işten atılmasının yasal olduğuna hükmetti—bunun üzerine Bayan Heinisch Strazburg Mahkemesine başvurdu. Davası yeniden görüldü ve kendisine tazminat ödendi.

Read more

Şirketin yayının önlenmesinden sonra medyada çoğulculuğu korumak üzere yeni kuralların konması

İtalyan televizyonunda, sahipleri arasında çok fazla çeşitlilik olmayan az sayıda kanal hakim konumdaydı. Centro Europa 7 şirketi yeni kanallar kurmak istediğinde kendilerine yayın frekansı tahsis edilmedi. Şirket Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak yetkililerin İtalya’da medya gücünün belli bir yerde yoğunlaşmasını sağladıklarına dair şikayette bulundu. Dava sayesinde medyada...

Read more

Bir kamu yetkilisiyle ilgili eleştiri yayınladığı için çok büyük para cezasına çarptırılan şahsın adalete kavuşması

Zoran Lepojić bir belediye başkanının kamu parasını heba ettiğini iddia eden bir yazı yayınladı. Belediye Başkanı Zoran Lepojić’e karşı hakaret davası açtı ve Zoran Lepojić ortalama maaşın sekiz katından fazla bir miktarı tazminat olarak ödemeye mahkum edildi. Strazburg Mahkemesi bu cezanın makul sınırları aştığına ve Bay Lepojić’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Sırbistan Yüksek...

Read more

Gayri adil yargılama sonucunda adaleti koruyacak reformlar yapılması

İşsiz olduğu ve parası bulunmadığı için César Igual Coll aile bakım masrafı ödememe suçundan aklandı. Ancak dava temyiz edildi. Temyiz mahkemesi kamuya açık bir oturum yapmadı ve César Igual Coll’dan kanıt almadı. Buna rağmen César Igual Coll hüküm giydi ve hapis cezasına çarptırıldı. AİHM kendisinin adil yargılanmadığına hükmetti. İspanya’da adil yargılama yapılma hakkını koruyacak...

Read more

Çocukların ebeveynlerinin yoksul olması nedeniyle ebeveynlerinin elinden alınmasından sonra reform yapılması

Emílie Wallová ve Jaroslav Walla’nın beş çocuğu anne babanın çocuklara bakacak parası olmadığı gerekçesiyle aileden alındı. Strazburg Mahkemesi çocukların bu şartlar altında aileden alınmasının ebeveynin aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Yeni yasalarla çocukların ebeveynlerinin parasal durumu nedeniyle bakımevlerine yerleştirilmeleri yasaklandı.

Read more

İnsan hakları savunucusunun yolsuzluk karşıtı protesto gösterisi sırasında tutuklanması ve bunun toplantı özgürlüğü alanında reformları tetiklemesi

İnsan Hakları savunucusu Oleksiy Vyerentsov yolsuzluğa karşı protesto gösterileri düzenliyordu. Bu barışçı gösteriler yasaklandı, Bay Vyerentsov suçlu bulundu ve üç gün gözaltında tutulma cezası aldı. AİHM Bay Vyerentsov’un haklarının ihlale edildiğine hükmetti. Dava sonucunda Ukrayna’da barışçı gösteri hakkının korunmasına yönelik halen devam eden reformlar yapıldı.

Read more

Bir gazeteye yapılan hukuki saldırının, ifade özgürlüğü alanında reformlar yapma ihtiyacına dikkat çekmesi

Bir cumhurbaşkanlığı seçiminden önce The Day adlı gazetede iki başkan adayını eleştiren yazılar yayınlandı. Siyasiler gazete sahiplerine tazminat davası açıp davayı kazandılar. Strazburg Mahkemesi gazete sahiplerinin sadece görüş yayınladıkları için cezalandırıldıklarına, bunun da ifade özgürlüklerini ihlal ettiğine hükmetti. Dava Ukrayna’da ifade özgürlüğünün korunmasını sağlayacak reformlar...

Read more

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Eliza Söderman üvey babasının kendisini soyunurken kaydetmek üzere gizli kamera kullandığını öğrendiğinde 14 yaşındaydı. Olaya polis müdahale etti ancak eylemleri İsveç yasalarına göre suç sayılmadığından suçlanmadan beraat etti. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bn Söderman’ın özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava bu alanda yasak reformlar yapılması gereğine dikkat çekti.

Read more

Yetkili makamların polis zulmüne dair iddiaları soruşturmamasından sonra adaletin yerini bulması

Aleksandr Mihhailov – hem kamuya açık alanda, daha sonra da kendine geldikten sonra karakolda polis memurlarınca şiddetle dövüldüğünü iddia etmişti. Strazburg Mahkemesi müteakip soruşturmanın bağımsız bir soruşturma olmayıp örneğin ilgili kanıtların toplanmaması gibi ciddi noksanlıklar içerdiğine hükmetti. Soruşturmaların daha bağımsız bir biçimde yürütülebilmesi için reformlar yapıldı.

Read more

Kilisenin varlığının yasaklanmasının ardından din özgürlüğünün korunması girişimi

Besarabya Metropolitan Kilisesi bir Ortodoks Hıristiyan Kilisesidir. Moldova makamları bu kiliseyi dini bir kuruluş olarak tescil etmeyi reddettiler. Bu, kilisenin mülk edinemeyeceği ve mensuplarının toplanarak dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri anlamına geliyordu. Strazburg Mahkemesi yetkililerin kiliseyi tanımayı reddetmesinin orantısız olduğu sonucuna vardı. Moldova’da din...

Read more

İnsan ticaretiyle mücadeleye yönelik, pratikte uygulanabilir reformlar

L.E. 22 yaşındayken bir insan taciri tarafından kandırılarak Yunanistan’a götürülmüştü. Yunanistan’a vardıklarında insan taciri L.E.’nin pasaportuna el koymuş ve L.E.’ye fahişelik yaptırmıştı. Strazburg Mahkemesi, yetkililerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerinden sonra olaya müdahalelerinde önemli noksanlık ve gecikmeler olduğuna hükmetti. O zamandan beri Yunanistan’da insan...

Read more

Polisin diş teknisyenine kötü muamelesinden sonra tutuklulara daha iyi koruma sağlanması

Vladimir Kummer bir diş teknsyeniydi. Bir gece iddiaya göre sokağa idrarını yaparken görüldü. Polis kendisini bir hücreye koydu. Kummer burada duvara prangalanmıştı ve iddiaya göre dövülmüştü. Strazburg Mahkemesi Bay Kummer’in onur kırıcı muameleye maruz bırakıldığına ve düzgün bir soruşturma yapılmadığına hükmetti. Olay sonucunda ileride bu tür muamelenin yapılmaması için önemli değişiklikler...

Read more

Çok büyük miktarlarda tazminat ödemeye mahkum edilen dergi yayın yönetmeninin adalete kavuşması – ve ifade özgürlüğünün korunması için yeni kuralların oluşturulması

Emekli gazeteci Veseljko Koprivica hakaret davasını kaybettikten sonra mahkeme tarafından çok büyük miktarlarda tazminat ödemesine karar verildi. Strazburg Mahkemesi takdir edilen tazminatın aşırı yüksek olması nedeniyle Bay Koprivica’nn ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Karadağ Yüksek Mahkemesinin verdiği bir karara göre de, hakaret davalarında takdir edilen tazminat miktarının...

Read more

Polis gözetimindeyken ölen engelli bir şahsın ölümüyle ilgili soruşturma yapılmaması üzerine reformların gerçekleştirilmesi

Valdis Jasinskis sağır ve dilsizdi. Dışarıda bir öğrenci partisindeyken merdivenlerden düşerek başını çarptı. Polise şahsın yaralandığı ve engelli olduğu anlatıldı ancak polis şahsı bir hücreye kapattı ve şahsın iletişim kurma çabalarını görmezden geldi. Bay Jasinskis daha sonra hastanede öldü. Polis olay yerine geldiğinde kendilerine şahsın engelli olduğu, başını yere çarptıktan sonra...

Read more

Psikiyatri hastanesinde keyfi bir biçimde gözaltı sonucunda özgürlük hakkının korunmasına yönelik reformlar yapılması

Frits Winterwerp bir psikiyatri hastanesinde gözaltında tutuluyordu. Bay Winterwerp zihinsel hastalığı olmadığını ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ancak Hollanda mahkemelerinde ifade verme isteği tekrar tekrar reddedildi ve mahkemeler kendisini mahkemede dinlemeden gözaltı süresini sürekli uzattılar. AİHM bunun Bay Winterwerp’in özgürlük hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bay...

Read more

Yeni annesinin bekar olması nedeniyle hassas konumdaki çocuğun tüm koşullarıyla evlat edinilmesine izin verilmemesi

Jeanne Wagner uluslar arası bir aracı kuruluşun yardımıyla Peru’daki bir yetimhaneden bir çocuğu evlat edindi. Ancak Avrupa’ya döndükten sonra Lüksemburg mahkemeleri Jeanne’in evli olmaması nedeniyle çocuğu tüm haklarıyla evlat edinmesini reddetti. AİHM bunun adil olmadığına ve aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Evlat edinme tanındı ve bekar anne veya babanın evlat edinmesi önündeki...

Read more

Polis zulmü iddialarıyla ilgili yazı yazan gazeteciye dava açılmasını müteakiben ifade özgürlüğü konusunda reformlar yapılması

1980’li yılların başında Thorgeir Thorgeirson Reykjavik’te polis zulmü konusunda bir sorun olduğunu iddia ederek yazılar yazmıştı. Yazıları bir polis memuruna dava açılmasıyla ve kamuoyunda yer alan çeşitli iddialara dayanıyordu. Ancak Thorgeirson Reykjavik emniyet müdürlüğüne hakaretten mahkum edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun Thorgeirson’ın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti...

Read more

Çok uzun yasal sürecin adaletin süratlendirilmesi için reformlara yol açması

AİHM Litvanya’daki dava süreçlerinin aşırı uzun sürdüğü çeşitli davaları tespit etmiştir. Buna bir örnek de davası yaklaşık dokuz yıl süren Donatas Šulcas davasıydı. AİHM kararlarını müteakiben, hukuk, ticaret, idare ve ceza davalarında gecikmelerin azaltılmasına yönelik geniş çaplı reformlar yapılmıştır.

Read more

Yargıda makul olmayan gecikmelerle ilgili reformlar

Almanya’da onlarca davacı yargı sürecindeki aşırı gecikmelerden şikayetçiydi. Bunlardan biri idari bir sorunla ilgili bir mahkeme kararının çıkmasını 13 yılı aşkın bir süredir bekleyen Rüdiger Rumpf’du. Strazburg Mahkemesi Almanya’da aşırı uzun dava süreciyle ilgili hukuk yollarının bulunmamasıyla ilgili bir yapısal sorunu tespit etti. Bunun sonucunda sorunla başa çıkmak üzere önemli reformlar...

Read more

Suçsuz bir adama karşı yapılan şiddet içeren saldırıdan sonra polis zulmünü önlemeye yönelik reformlar yapılması

Polis diğer yolcuların yarattığı bir karışıklığa müdahale için geldiğinde Artur Mrozowski trenle evine gidiyordu. Bay Mrozowski ayıktı, saldırgan değildi ve sakindi ancak bir polis memuru yüzüne copla vurarak üç dişini kaybetmesine neden oldu. Yapılan soruşturmada polisin herhangi bir hatası olmadığı belirlendi ancak AİHM Bay Mrozowski lehine karar verdi. Bu ve diğer davalardan sonra polis...

Read more

Siyasetçinin eşcinsel düşmanı davranışını eleştiren derginin para cezasına çarptırılması

Mladina dergisi parlamento görüşmelerinde kullandığı eşcinsel düşmanı ifadeleri nedeniyle bir parlamenteri eleştiren bir makale yayınladı. Politikacı eleştirinin kendisini rencide ettiğini öne sürerek dergiye dava açtı. Slovenya mahkemeleri dergi aleyhine karar vererek dergiyi tazminat ödemeye mahkum etti. AİHM bunun derginin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Karar ifade özgürlüğünü...

Read more

Bir annenin çocuklarıyla birlikte olma mücadelesi sonucunda aile yaşamı hakkının daha iyi korunması

Yetkililer M.D.’nin eskiden birlikte olduğu insanın M.D.’nin çocuklarını dövdüğünü ve kendisinin de çocuklarını korumadığını öğrendiklerinde, M.D. çocuklarının velayetini kaybetti. M.D. bundan sonra çocuklarını döven kişiyle ilişkisini sona erdirdi ve çocuklarını yeniden geri almaya çalıştı. Ancak Malta yasaları uyarınca çocuklarının velayetini ebediyen kaybetti bunu milli mahkemelerde temyiz...

Read more

Sovyet baskı rejimi mağdurları için adaletin yerini bulması

Babaları Sovyet yetkililerince öldürüldüğünde Klaus on bir, Yuri dokuz yaşındaydı. Daha sonra anneleri Sovyet çalışma kampına sürülmüş, ailelerinin apartman dairesine el konmuş ve Klaus ile Yuri Sovyet makamlarınca çok kötü şartlar altında gözaltına alınmışlardı. Ancak buna rağmen milli mahkemeler Kiladze kardeşlere adalet sağlamayı reddetmişlerdi.

Read more

15 yaşında bir erkek çocuğunun yetkililerin harekete geçmemesi nedeniyle okulunun önünde öldürülmesi

Gençler arasındaki önemli sorunlar nedeniyle bir okul müdürü okul giriş kapısının önünde polis bulundurulmasını istemiştir. Bu konuda kendisine yardımcı olunmamıştır. 15 yaşındaki Sedat Kayak okulun hemen dışında başka bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkililerin çocukları koruma görevini yerine getirmediğine hükmetmiştir. Dava sonucunda...

Read more

Devletin zorla adını değiştirdiği yaşlı kadın için adaletin yerini bulması

Devlet – elli yıldır kullanmakta olduğu adını -- zorla değiştirdiğinde, Tiborné Daróczy 71 yaşındaydı. Bayan Daróczy adının, kaybettiği eşiyle arasında güçlü bir bağ oluşturduğuna inanıyordu. Adının zorla değiştirilmesini istemiyordu. AİHM Bayan Daróczy’nin lehine karar verdi ve Macar makamları daha sonra Bayan Daróczy’nin eski adını muhafaza etmesine izin verdi.

Read more

Gazetecinin siyasi yolsuzluk iddialarıyla ilgili haber yapması üzerine kendisine dava açılmasından sonra ifade özgürlüğü hakkının daha iyi koruması

2000 yılı Temmuz’unda Ilnar Gorelishvili çeşitli pahalı mülkleri olan bir siyasiyle ilgili bir yazı yazdı. Yazıda mütevazı bir maaşla kamu hizmetinde çalışırken bunları nasıl satın alabildiğini sorguladı. Siyasi, gazeteciye hakaret davası açtı ve kazandı. AİHM Gürcü yasalarının Bn. Gorelishvili’nin görüşlerini bildirme hakkını gereken biçimde koruyamadığına hükmetti.

Read more

Gazetecilere dava açılmasını müteakiben ifade özgürlüğünü korumaya yönelik reformlar yapılması

Matti Paloaro ve Pentti Eerikäinen gazeteciydiler. Kamu parasını suiistimal eden ve daha sonra hapis cezasına çarptırılan bir iş kadınının davasıyla ilgili haber yaptılar. İş kadını davasıyla ilgili haber yaparak özel yaşam hakkını ihlal ettikleri gerekçesiyle gazetecileri dava etti. İş kadını Fin mahkemelerinde açtığı davayı kazandı – ancak Strazburg Mahkemesi gazeteciler lehinde karar verdi.

Read more

Yanlı bir yargıçla ilgili kuşkuların, adil bir yargı sistemini korumaya yönelik reformlara yol açması

DMD Grubu diğer şirketlere karşı çok değerli bir yasal alacak davası açmıştı. Davaların yargıçlar arasında dağıtımından sorumlu bir yargıç, davanın kendisine verilmesini ayarladı ve daha sonra da davayı aniden reddetti. DMD Grubu yargıcın davayı reddetmek üzere kasten bu düzenlemeyi yaptığından kuşku duyuyordu. AİHM yargıcın davanın kime verileceğini kontrol etmesine izin veren kuralların adil...

Read more

Soru sorduğu için mahkum edilen gazeteci AİHM’de açtığı davayı kazanır

Portekiz futbolundaki yolsuzluk iddialarına ilişkin bir haber programında José Manuel Colaço Mestre konuğuna o dönemde aynı zamanda hem Porto Futbol Kulübünün Başkanı hem de Portekiz Futbol Liginin Başkanı olan Bay Pinto de Costa’nın iki şapkalı rolüyle ilgili sorular sordu. Bu sorular nedeniyle gerek Bay Colaço Mestre gerekse işvereni Portekiz mahkemelerince ceza suçu oluşturan hakaret...

Read more

Senatörün hükümeti eleştirmesi üzerine hapis cezası alması

Senatör Miguel Castells hükümetin bir dizi cinayeti soruşturmadığını iddia eden bir makale yazdı. Castells hükümete hakaretten bir yıl hapse mahkum oldu. AİHM Bay Castells’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. İspanya Anayasa Mahkemesi daha sonra İspanya’da ifade özgürlüğüne daha fazla koruma sağlamak üzere içtihatlarında değişiklik yaptı.

Read more

Gazetenin ifade özgürlüğü zaferinin reformlara yol açması

1988 yılında Bladet Tromsø gazetesi bir devlet denetçisinin bazı fok balığı avcılarının av ihlali iddialarını yayınladı. Norveç mahkemeleri gazeteyi iftira ve karalama yapmakla suçladı ve yayınlarında hükmet raporlarına çok fazla bel bağladıklarını öne sürdüler. Strazburg Mahkemesi bunun gazetenin ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti, karar ifade özgürlüğünü korumaya yönelik...

Read more

Polis şiddetiyle ilgili iddiaların soruşturulmaması

Štip’teki bir barda çıkan kavgadan sonra bardaki herkes polis tarafından gözaltına alındı. Pejrusan Jasar’ın ifadesine göre, hücreye konduktan sonra bir polis memuru kendisini feci bir şekilde dövdü. Bay Jasar yetkililere başvurarak şikayetçi oldu ancak savcı soruşturma girişiminde bulunmadı. AİHM bunun Bay Jasar’ın temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti—bunun soncunda bir dizi reform yapıldı.

Read more

Bankanın bir emeklinin biriken parasını vermeyi reddetmesinden sonra yapılan reformlar

Ruža Jeličić eski Yugoslavya vatandaşıydı 1970’li, 80’li yıllarda Almanya’da çalışmış ve tasarruflarını Alman Markı olarak eski Yugoslavya bankasına yatırmıştı. Ancak döviz tevdiat hesabı olan diğer binlerce kişi gibi onun da memleketine döndükten sonra hesabından para çekmesi yasaklanmıştı. Bayan Jeličić’in işi bırakmasından ve kocasının ölümünden sonra geçinecek parası kalmamıştı.

Read more

Evlilik dışında doğan çocukların babaları için velayet haklarının iyileştirilmesi

Horst Zaunegger’ın bir kızı vardı ve kendisi kızının annesinden ayrılmıştı. Alman yasaları çocuğunun ortak velayetini elde etme şansını sınırlıyordu çünkü Horst Zaunegger ve anne hiç evlenmemişlerdi. Horst Zaunegger Strazburg’da davayı kazandıktan sonra Bay Zaunegger gibi babalara daha fazla haklar sağlamak üzere yasada değişiklik yapıldı.

Read more

Vicdani retçiye makul ölçüleri aşan ceza verilmesinden sonra yapılan reformlar

Iakovos Thlimmenos bir Yahova Şahidiydi. Dini nedenlerle askerlik hizmeti yapmayı reddetti ve dört yıl hapse mahkum edildi. Serbest bırakıldıktan sonra muhasebeci olarak çalışması da engellendi. Strazburg Mahkemesi bu durumun makul ölçüleri aştığına ve haklı gerekçelere dayanmadığına – dini inanç nedeniyle ayrımcılık olduğuna hükmetti. Bunun sonucunda yasalarda değişiklik yapıldı.

Read more

Evlilik dışı doğan çocukların babalarına adil velayet hakkının verilmesi

Avusturya yasalarına göre evlilik dışı doğan çocukların velayeti, çok az istisna dışında otomatik olarak anneye veriliyordu. Oysa evlilik dahilinde doğan bir çocuğun velayeti çocuğun yüksek menfaatleri göz önüne alınarak kararlaştırılıyordu. Bay Sporer Strazburg Mahkemesinde bunun adil olmadığını başarılı bir şekilde savundu – bu da Avusturya yasalarında değişiklik yapılması sonucunu doğurdu.

Read more

Çocuğunun velayetini kaybeden kadın için adaletin yerini bulması

Kocasıyla ilişkisinin bitmesinden sonra çocuklarının velayeti Verica Šobota-Gajić’e verilmişti. Ancak eski eşi oğullarını kaçırdı. Yetkililerin harekete geçmemesi nedeniyle Bn Verica Šobota-Gajić çocuklarının velayetini yeniden ancak 6 yıl sonra ele geçirebildi. Dava sayesinde çocukların velayetinin doğru insanlara verilmesi sağlandı.

Read more

Özel yaşamla ilgili dava açılmasından sonra suçsuz insanların DNA kayıtlarının imha edilmesi

Sheffield’lı iki şahsın polis tarafından DNA örnekleri alınır. Şahıslarla ilgili suçlamalar kaldırılır. Ancak Britanya yasalarına göre polis DNA örneklerini süresiz olarak saklayabilmektedir. Strazburg Mahkemesi suçsuz insanların DNA örneklerinin saklanmasının bu insanların özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Broşürlerine polis tarafından el konulan hayvan hakları savunucuları için adaletin sağlanması

Elina Goussev ve Michael Marenk kürk ticaretini protesto ediyorlardı. Polis evlerini arayarak kampanya malzemelerine el koydu. Strazburg Mahkemesi, evraka el koyma uygulamasının hangi gerekçelerle yapılabileceği Fin yasalarında açık bir biçimde yer almadığından, bu durumun davacıların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Dava AİHM’ne intikal ettikten sonra keyfi el koymaları önlemek üzere...

Read more

Devlet gözetlemesinin sınırlanması ve bilgiye erişim hakkı

R.V. bir posta memuruydu. Diğer 200 kişi ile birlikte – iddiaya göre Barış Hareketine bağlı olmaları nedeniyle güvenlik birimlerince gizli gözetlemeye alındı. Avrupa İnsan Hakları Komiserliği Hollanda yasalarının davacıları gereken biçimde korumadığı ve özel yaşam haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Gizli gözetlemenin hangi durumlarda ve hangi koşullara bağlı olarak yapılabileceğinin açık...

Read more

İntihar girişimine ait kamera görüntülerinin kamunun izlemesi maksadıyla kullanımı

Yerel yönetime ait kapalı devre televizyon kameraları intihar girişiminde bulunan bir şahsın görüntülerini kaydeder. Yerel yönetim daha sonra resim ve görüntüleri basına verir ve bu görüntüler daha sonra gazetelerde ve televizyon yayınlarında yer alır. Strazburg Mahkemesi görüntülerin medyaya verilmesinin şahsın özel yaşamını gereksiz bir biçimde ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Suçsuz bir otel müdürünün gereken kanıtlar olmaksızın 14 ay cezaevine konmasından sonra yasalarda reform yapılması

Otel müdürü Juozas Jėčius cinayet davasından yargılanmak üzere 14 ayı aşkın bir süre gözaltında tutuldu. Ancak kendisine karşı geçerli bir kanıt yoktu ve duruşmada beraat etti. Strazburg Mahkemesi Bay Jėčius’un hapse konmasının özgürlük hakkını ihlal ettiğine hükmetti. AİHM kararından sonra haksız yere gözaltı uygulamasının önlenmesi için yeni tedbirler alındı.

Read more

Davada hakimlerin tarafsızlığının korunması ihtiyacı üzerinde durulmaktadır

Bayan M’nin davasına karşı tarafı temsil eden iki avukatla yakın akraba olan bir hakim bakıyordu. Strazburg Mahkemesi Bayan M’nin tarafsızlık konusundaki endişesinin haklı olduğuna ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Read more

Gayri adil yargılamadan sonra daha adil ceza muhakemesi usulüne geçiş

İki şahıs, polisin manipüle ettiği kanıtlara dayanılarak soygun yapmaktan mahkum oldu. Strazburg Mahkemesi davalıların adil yargılanmadığına hükmetti. Yasalarda sanıkların teşhis sürecinin iyileştirilmesine ve Arnavutluk’ta adil yargılanma hakkının korunmasına yönelik değişiklik yapıldı.

Read more

Polisin bir ırkçı saldırıyı düzgün bir biçimde soruşturmaması üzerine reformlar yapılması

Bir gece, Gánovce-Filice köyünde Roman köylüler diğer yerli halk tarafından beyzbol sopaları ve demir çubuklarla dövüldü. Strazburg Mahkemesi yetkililerin sorumluları gerektiği gibi soruşturup cezalandırmadıklarına hükmetti. Dava yeniden açıldı ve yetkililerin ırkçılık suçuyla baş etmelerine yardımcı olacak yasal değişiklikler yapıldı.

Read more

Bir şahsın gayri insani cezaevi koşullarına maruz bırakılmasından sonra, gözaltı uygulamasıyla ile ilgili yeni kuralların yürürlüğe konulması

Arnis Kadiķis idari bir suç işledikten sonra dört diğer tutukluyla birlikte sadece 6 metrekarelik penceresiz ve karyolasız bir odada 15 gün gözaltında tutuldu. Strazburg mahkemesi bu koşulların onur kırıcı muamele olduğuna hükmetti. Bu hapis cezasından sonra Letonya cezaevlerindeki yaşam koşullarında önemli reformlar yapıldı.

Read more

Gözaltındaki bir adama işkence edilmesi polisin tutukluları istismarını önleyecek reformları tetiklemiştir

Olsi Kaçiu polis tarafından işkence görmüş, daha sonra da kendisinin mahkum edilmesine yol açan bir ifade vermeye zorlanmıştı. Strazburg Mahkemesi işkencenin ve adil olmayan yargılamanın Bay Kaçiu’nun temel haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda tutuklulara kötü muamelenin ve kötü muamele sonucu elde edilen kanıtların kullanılmasının önlenmesine yönelik bir...

Read more

Bir kız çocuğunun, babasının kızı olarak resmen tanınmasının mümkün olmaması üzerine yapılan reformlar

Nessa Williams-Johnston yasal olarak babasının kızı olarak tanınamıyordu çünkü babası daha önce Nessa’nın annesinden başka bir kadınla evliydi. Strazburg Mahkemesi ailenin lehine karar verdikten sonra Nessa’nın durumundaki çocuklara gereken yasal statünün verilmesini sağlayacak yeni yasalar kabul edildi.

Read more

Gözaltındaki bir şahsın ölümü cezaevindeki tıbbi uygulamalarda değişik yapılmasını sağladı

Psikoz ve depresyon rahatsızlığı olan bir genç adam hırsızlık suçundan cezaevine konulmuştu. Şahıs cezaevindeyken intihar etti. Strazburg Mahkemesi yetkililerin şahsın yaşamını korumak için yeterli çaba sarfetmediğine hükmetti. Cezaevi personelinin mahkumların intihar etmesini önlemeleri için yeni kurallar oluşturuldu.

Read more

Çocuğundan ayrı olan bir kadının davası

María Iglesias Gil eski kocasından çocuk yaptığında çocuğun velayeti kendisine verilmişti. Ancak eski koca çocuğu ABD’ye götürdü. Bayan İglesias İspanyol mahkemelerine başvurduğunda mahkeme uluslar arası tutuklama emri çıkartmayı reddetti ve davayı kapattı. Strazburg Mahkemesi kararın Bayan Iglesias Gil’in aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Read more

Dini kuruluşlara devlet müdahalesinin önlenmesine yönelik reformlar

1995 yılında Bulgar hükümeti Bulgar Müslümanlarının seçilmiş Baş Müftüsünü görevden alarak başka bir lider atamıştır. Strazburg Mahkemesi bu girişimin dini bir kuruluşa keyfi bir müdahale olduğuna ve bunun da din özgürlüğünün bir ihlali olduğuna hükmetmiştir. Dini grupların tescilinde devlet kontrolunu sona erdiren yeni bir yasa kabul edilmiştir.

Read more

Mahkeme izni olmaksızın gözaltıyı önlemeye yönelik reform yapılması

Allar Harkmann mahkemeye çıkarılmadan veya tutuklanmasının yasal olup olmadığı sorgulanmadan gözaltına alındı. Ancak 15 gün sonra serbest bırakıldı. Strazburg Mahkemesi Bay Harkmann’ın tutukluluk halinin bir hakim tarafından süratle incelenmemesi – ve kendisine tazminat ödenme şansı olmamasının – özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

Read more

Yazdığı makale nedeniyle para cezasına çarptırılan şahsın adalete kavuşması

Isaak Grinberg yerel valiyi eleştiren bir değerlendirme yazısı kaleme almıştır. Vali Bay Grinberg’e hakaret davası açarak para cezası ödetmiştir. Strazburg Mahkemesi Bay Grinberg’in kamuda tanınan biri hakkında bir değer yargısında bulunduğu için cezalandırıldığına hükmetmiştir. Bu durum Bay Grinberg’in ifade özgürlüğünün ihlaline neden olmuştur. Bay Grinberg’e 1120 € tazminat ödenmesine karar...

Read more

Gazetecinin haber kaynağını açıklamayı reddedince para cezasına çarptırılmasının ardından medyaya daha fazla koruma sağlanması

Gazeteci William Goodwin’e bir şirketle ilgili haber sızdırılmıştı. Şirket sızıntının kaynağına dava açmak istedi – ancak Bay Goodwin kaynağını açıklamadı. Birleşik Krallık mahkemeleri Bay Goodwin’e mahkemeye hakaretten 5000 sterlin tutarında para cezası verdi. Strazburg Mahkemesi bu durumun gazetecinin bilgi alma ve bilgi verme hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Read more

Evlerinden zorla çıkarılan ve büyük bir yoksulluk içinde yaşayan köylülere uygulanan yeni tazminat kuralları

Devlet terörle mücadele maksatlarıyla küçük bir köyün sakinlerini evlerinden çıkarmıştır. Köylülere on yıl boyunca köylerine geri dönmelerine izin verilmemiştir. Bu arada köylülere oturacakları başka bir konut veya para da verilmemiş ve köylüler büyük bir yoksulluk içinde yaşamışlardır. Strazburg Mahkemesi köylülerin haklarının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Yeni çıkarılan bir yasayla terörle...

Read more

Dokuz kişinin polis tarafından dövülmesi davası, görevin kötüye kullanılması alanında sağlanan korumanın güçlendirilmesine yardımcı oldu

Kuzey Kıbrıs menşeli 9 erkek Güney’de çalışmaya gelirler. Şahıslar Kıbrıs polisince gözaltına alınarak dövülür ve ülkeden çıkarılır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu şahısların insanlık dışı muameleye tabi tutulduklarına hükmetmiştir. Daha önceki bir dava ile birlikte bu davada alınan karar gözaltına alınanların polisin kötü muamelesine karşı korunmasında reformlar yapılmasını sağlamıştır.

Read more

Mahkemenin belirlediği çocuk yardımının on üç yıl boyunca ödenmemesi üzerine yasal reformlar yapılması

Snežana Boucke’nin evlilikten olma, Kristina adlı bir kız bebeği vardı. Babaya çocuk yardımı ödeme emri tebliğ edildi. Yetkililer mahkeme kararının uygulatılmasını sağlayamadı ve ödemeler 13 yıl boyunca yapılmadı. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bn. Boucke’nin mahkeme kararlarının uygulatılması hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava sonucunda mahkeme kararlarının uygulatılması alanında önemli...

Read more

Dini inançları nedeniyle hüküm giyen şahsın adalete erişimi

Vahan Bayatyan bir Yahova Şahididir. 18 yaşındayken dini inancı nedeniyle askerlik hizmeti yerine sivil kurumlarda hizmet yapmak istediğini belirtti. Bunun üzerine asker kaçaklığından hüküm giydi ve iki buçuk yıl hapse mahkum edildi. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Bayatyan’ın din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bilahare askerlik hizmetlerinde değişiklikler yapıldı.

Read more

Bir gazetecinin aşırı uçlara mensup gruplarla ilgili bir haberi nedeniyle mahkum edilmesi üzerine medya özgürlüğünü korumaya yönelik reformlar yapılması

Jens Jersild bir gazetecidir. Jersild aşırı uçta yer alan şahısların ırkçı söylemlerde bulunduğu bir haber filmi yapmıştır. Strazburg Mahkemesi Bay Jersild’i yaptığı çalışma nedeniyle mahkum etmenin orantısız olduğuna ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiştir. Dava Danimarka’da medya özgürlüğüne sağlanan yasal korumanın iyileştirilmesine yardımcı olmuştur.

Read more

Polisin kötü muamelesinin soruşturulmaması sonunda reformlar yapılması

Pazarda ticaretle uğraşan Ágoston Kmetty iddiaya göre karakolda polislerce üç saat boyunca darp edilmiştir. Ancak polis memurlarına karşı bir suç atfedilmemiştir. Strazburg Mahkemesi savcının olayı hiçbir şekilde gerektiği gibi soruşturmadığına – olaya karışan polis memurlarının her hangi birini sorgulamayı bile reddettiğini tespit etmiştir. Bilahare yapılan değişiklikler mağdurların,...

Read more

Gazetecinin hapse mahkum edilmesinden sonra ifade özgürlüğünün korunması için reformlar yapılması

Ionel Dălban Romanyalı bir gazeteciydi ve Cronica Romaşcană adlı haftalık bir gazete çıkarıyordu. Kendisi kamuoyunun tanıdığı isimlerin karıştığı iddia edilen bir yazı nedeniyle hüküm giydi ve hapse mahkum oldu. Strazburg Mahkemesi bu mahkumiyetin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Dava sonucunda Romanya’da ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik reformlar yapıldı.

Read more

Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı üzerindeki devlet kontrolünün sona erdirilmesi

Bay Millan davasını Anayasa Mahkemesinde temyiz etmek istemiştir. Ancak yasalar bir devlet kurumunun buna izin vermeyi reddebileceğini amirdir—nitekim reddetmiştir. Dava Strazburg’a taşındığı sırada hükümet, bireylerin hükümetin izni olmaksızın da temyize gidebileceğini kabul etmesiyle davaya çözüm getirmiştir.

Read more

Çocuğun beş yıl süreyle babasının kimliğini saptayamaması – ve çocuk haklarını korumaya yönelik reformlar

Evlilik dışı bir çocuk doğar. Anne çocuğun babasını belirlemesi için mahkemeye başvurur. Ancak yargıdaki gecikmeler ve babanın DNA testi yaptırmayı reddetmesi üzerine dava süreci beş yıldan fazla sürer. Strazburg Mahkemesi çocuğun haklarının gerektiği gibi korunmadığına hükmeder. Aynı sorunun bir daha yaşanmaması için yasalarda değişiklik yapılır.

Read more

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Yetkililer avukat Hans Kopp’un gizli görüşmelerini dinlemişti. Strazburg Mahkemesi İsviçre yasalarında yetkililerin gizli görüşmeleri dinlemeleriyle ilgili gerekli sınırlamaları sağlamadığına hükmetti. Bu da Bay Kopp’un özel yaşama saygı hakkını ihlal etmiş daha sonra bu konuda daha güçlü yasal koruma getirilmişti.

Read more

Yasal mücadele sonucunda radyo ve televizyonda devlet tekelinin kaldırılması

1970’li ve 80’li yıllarda Avusturyalılar yerel Radyo ve TV istasyonları açmak istediler. Ancak Avusturya Yayın Kurumunun tekeli nedeniyle Avusturya yasaları bunu yasakladı. Strazburg Mahkemesi yasağın orantısız olduğuna ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Karar yayın kurallarının özgürleşmesini sağladı.

Read more

Bir kadının yargı öncesinde 4 yıl gözaltında tutulması sonucunda özgürlüklerin korunmasına yönelik adımlar atılır

Josette Prencipe tutuklanıp yargılanmadan neredeyse dört yıl gözaltına alındığında altmışlı yaşlarının ortalarındaydı. Kendisi yasa dışı banka havaleleri yapmakla suçlanıyordu. Strazburg Mahkemesi yetkililerin Bayan Prencipe’nin özgürlük hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava, yargı öncesi gözaltı süresine sınırlama getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi reformu da tetikledi.

Read more

Adaletin yerini bulmasındaki gecikmelere çözüm bulunması için yasal reform yapılması

Yüzlerce davacı Türk mahkemelerindeki aşırı uzun dava süreçlerinden şikayetçi olmuştur. Bunlardan biri, devletin kocasını teröristlerden koruyamadığına ilişkin şikayetinin mahkemede hemen hemen altı yıl boyunca bir sonuca ulaştırılamadığını öne süren Fatma Ormancı idi. Strazburg Mahkemesi 280’i aşkın diğer davada da davacıların Türk mahkemelerindeki yasal süreçte aşırı gecikmelerle karşı...

Read more

Gazetecinin Strazburg’da ifade özgürlüğü davasını kazanması

Björk Eidsdottir bir striptiz kulübü sahibinin çalışanlarına fahişelik yaptırdığını iddia eder. Konu kamuyu ilgilendirmektedir ve gazeteci söz konusu makaleyi iyi niyetle ve gerekli araştırmayı yaptıktan sonra yayınlamıştır. Ancak kulüp sahibi Bn. Eidsdottir’a karalama ve hakaret davası açar ve kazanır. Strazburg Mahkemesi bunun gazetecinin ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Gözaltındaki şahsa dava açma fırsatı verilmemesi üzerine yasal prosedürde değişiklik yapılması

Peter Frommelt mali suçlarla ilgili olarak yargılanmayı beklerken tutukluluk halinin sona ermesini talep etti. Bu durumda temyize gidildiğinde, kendisine de avukatına da yasal savlarını anlatmalarına izin verilmedi. Strazburg Mahkemesi bunun adil olmadığına hükmetti. Buna ilişkin yargı usullerinde değişiklik yapıladı ve bu gibi durumlarda insanların mahkemede açıklama yapmasına izin verildi.

Read more

Küçük siyasi partiler için daha adil televizyon yayını

Küçük siyasi partilerle ilgili haberler televizyonlarda hemen hemen hiç yer almıyordu ve televizyon reklamı vermeleri de yasaktı. Strazburg Mahkemesi bu durumun Emekliler Partisine televizyonlardan mesajlarını iletme imkanı bırakmayarak, partinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Daha sonra siyasi içerikli yayın kurallarında değişiklik yapılarak, devlet televizyonunun TV...

Read more

Tescil edilmiş etnik özelliğin hükümet tarafından makul olmayan bir şekilde kontrol altına alınmasından sonra reformlar yapılması

Mihai Ciubotaru bir yazar ve Fransızca profesörüdür. Kendisi etnik kimliğini Romen olarak nüfusa kaydettirmek istedi. Kendisinin Romen etnik grubuyla açık seçik bağları olmasına rağmen yetkililer isteğini reddettiler. Strazburg Mahkemesi Bay Mihai Ciubotaru’nun lehine karar verdi ve daha sonra yapılan reformlarla insanlar nüfus kaydına işlenen etnik kimlikleri konusunda daha fazla kontrole...

Read more

Şüpheli bir ölümle ilgili olarak yapılan “tümüyle yetersiz” bir soruşturma ve ceza soruşturmalarında reform yapılması

Tatiana Trufin’in erkek kardeşi kuşkulu bir ölüm sonucunda hayatını kaybetmişti. Saldırı olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen, yetkililer aradan geçen on iki yıl boyunca olayı soruşturmak için pek fazla çaba göstermedi. Strazburg Mahkemesi yetkililerin çabalarının hiçbir şekilde yeterli olmadığına hükmetti. Bu karar Romanya’da ceza soruşturmalarının daha etkili yapılmasına yönelik reformlar...

Read more

Strazburg Mahkemesine yapılan dava başvurularından sonra adalete erişim konusunda yapılan reformlar çok uzun dava süreçlerine dikkat çekmiştir

AİHM İtalya’da bini aşkın davanın aşırı uzun sürdüğünü tespit etmiştir. Buna bir örnek de aile işletmesiyle ilgili bir dava süreci on yıldan fazla süren Bay Ceteroni’nin açtığı davadır. Gecikmeleri azaltmak üzere geniş kapsamlı reformlar yapılmıştır.

Read more

Adaletin yerini bulmasının on yılı aşkın bir süre gecikmesi sonrasında mahkeme sisteminde reform yapıldı

Aleksandar Caminski beş kişinin saldırısına uğramıştı. Şüphelilere karşı suç atfedilmiş ancak mahkemeye ancak on bir yıl sonra çıkarılmışlardı. Strazburg Mahkemesi bu gecikmenin makul sınırları aştığına hükmetti. Diğer davalarla birlikte bu dava sayesinde Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki dava süreçlerinin kısaltılmasına yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

Read more

Yargı öncesi gözaltı için düzgün kurallar olmalıdır

Giuseppe Toniolo başka ülkeye iadesini beklerken San Marino’da beş hafta gözaltında tutuldu. Strazburg Mahkemesi San Marino yasalarında Toniolo’nın hapsedilmesine dair açık ve net kurallar olmadığına, bunun da kendisinin keyfi olarak gözaltına alınabileceği ve serbest bırakılması için fiilen bir talepte bulunamayacağı anlamına geldiğine hükmetti.

Read more

Emekli memura makul ölçülerin ötesinde cezalar verilmesi üzerine yapılan reformlar

Sofija Tešić’in 170 Euro kadar bir emekli aylığı vardı. İftira davasını kaybettikten sonra borcunu ödemesi için her ay aylığının üçte ikisi kesiliyor – ilaç alacak parası kalmıyordu. Strazburg Mahkemesi bunun orantısız olduğuna hükmetti. Sırp mahkemeleri hakaret davası tazminatlarını sınırlayacak şekilde içtihatlarında değişiklik yaptılar. Aynı zamanda tazminatın uygulanmasına ilişkin usullerde...

Read more

— 200 Sayfa Başına Öğe
207 adet sonuçdan 1 - 200 arası gösteriliyor.

İlgili örnekler