Salgueiro da Silva Mouta/Portekiz Davası   | 1999

Eşcinsel babaya çocuğunun velayetinin verilmemesi sonrasında yasal standartlarda değişiklik yapılması

Temyiz Mahkemesi davacının cinsel yönetimine dair mülahazalara göre bir ayrım yapmıştır, bu ayrım Sözleşme hükümlerine göre kabul edilemez

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 21 Aralık 1999 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Alt mahkeme João Salgueiro da Silva Mouta’ya karısından boşandıktan sonra kızının velayetini vermiştir. Ancak eski eşi kızını kaçırarak babanın kızını görmesini engellemiştir.

Temyiz Mahkemesi davayı incelediğinde çocuğun velayetini Bay Salgueiro da Silva Mouta yerine anneye verdi. Bunun için açıklanan nedenlerden biri Bay Salgueiro da Silva Mouta’nın eşcinsel olmasıydı – ve eşcinsellik çocukların büyürken maruz kalmaması gereken bir anormallikti.

AİHM kararı

AİHM Bay Salgueiro da Silva Mouta’nın eşcinselliğinin, yetkililerin kendisine çocuğunun velayetini vermeyi reddetmesinde belirleyici unsur olduğu sonucuna vardı. Bu durum geçerli bir gerekçe olmaksızın ayrımcı bir tutumdu.

Müteakip gelişmeler

Portekiz mahkemeleri davacının eşcinselliğini göz önüne almadan, davayı yeniden incelediler.

Strazburg Mahkemesinin kararından sonra Portekiz mahkemeleri velayet haklarıyla ilgili karar verirken artık ebeveynden birinin cinsel yönelimini dikkate almamaktadırlar.

Themes:

İlgili örnekler

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more

Bir şahsın mücadelesi sonucunda İrlanda’da eşcinselliğin yasal hale gelmesi

David Norris cinselliğini açıkça ifade etmesinin hakkında ceza kovuşturmasıyla sonuçlanacağını anladıktan sonra panik atakları geçirmeye, yoğun depresyona girmeye başladı. Strazburg Mahkemesi, Norris’in cinselliğinin suç sayılmasının temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu durum 1993’te karşılıklı rıza gösteren yetişkinler arasında eşcinsel eylemlerin İrlanda yasalarına göre tamamen yasal...

Read more