Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
– Süreç nasıl işler ?

englishfrançaisdeutschрусскийtürkçe

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa’da 700 milyonu* aşkın insanın haklarını korumaktadır.

Avrupa Konseyine üye 46 ülkenin tümü, bireylerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumaya yönelik bir sözleşme olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) imzalamışlardır.

Her ülkenin hükümetleri, parlamentoları ve mahkemeleri sözleşmede yer alan hakları idame ettirmekten esas olarak sorumludurlar.

Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir emniyet sigortası işlevi görür. Bireyler, ulusal düzeyde mümkün olan her türlü temyiz hakkını tükettikten sonra, 46 ülkeden herhangi birine karşı insan haklarıyla ilgili şikayetlerini Strazburg’daki mahkemeye getirebilirler.

Avrupa Mahkemesinin, davacının insan haklarının ihlal edildiğine karar vermesi halinde, ilgili ülke söz konusu birey için adaletin yerini bulmasını sağlamalıdır. Bu ülke aynı zamanda, aynı şeyin bir daha meydana gelmemesini sağlayacak tedbirler almak zorunda da kalabilir. Milli makamların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları karşısında aldığı tedbirler Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesince denetlenir.

Bu sürecin yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan haklar ülkeler içerisinde pek çok farklı biçimde de korunur. Sözleşmede yer alan prensipler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları, milli mahkemelerin her gün verdiği kararlarda, parlamentolarda kabul edilen yasalarda ve milli makamların aldığı kararlarda dikkate alınır. O nedenle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları, Avrupa’da insan haklarının korunma yöntemlerinden sadece bir tanesidir.