Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa’da 830 milyonu aşkın insanın haklarını korumaktadır.

Süreç nasıl işler ?

14 yaşında bir kızın Paris’te bir evde esaret hayatı yaşamasından sonra yasal reformların yapılması

Daha fazla bilgi için okuyun

Grace Campbell ve Jane Cosans’ın açtığı dava sonucunda devlet okullarında bedensel ceza yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha fazla bilgi için okuyun

Brigitte Heinisch gördüğü yanlışlıkları kamuoyuna açıkladıktan sonra işten atılan bir hemşireydi. Strazburg Mahkemesine başvurdu ve sonunda tazminat almaya hak kazandı.

Daha fazla bilgi için okuyun

Hükümeti eleştirmekten hapse konan senatör AİHM’deki davasını kazanır, İspanya’da ifade özgürlüğü daha iyi korunmaya başlar.

Daha fazla bilgi için okuyun

Oxana Rantseva iddiaya göre cinsel istismar amacıyla kaçırıldıktan sonra kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Babası Strazburg Mahkemesinde adalet aradı.

Daha fazla bilgi için okuyun

AİHM kararı sonucunda Sovyet baskı rejimi mağdurlarının adalete kavuşması

Daha fazla bilgi için okuyun

Üvey babası tarafından banyoda gizlice video kaydı yapılan 14 yaşındaki kızın davayı kazanması özel yaşamın korunmasına yönelik reformların gerekliliğine dikkat çekti

Daha fazla bilgi için okuyun

Siyasi yolsuzluk mağduru olduğu öne sürülen kıdemli bir Ukraynalı hakimin görevine iade edilmesi

Daha fazla bilgi için okuyun

Bir şahsın mücadelesi sonucunda İrlanda’da eşcinselliğin yasal hale gelmesi

Daha fazla bilgi için okuyun

Çok büyük miktarlarda tazminat ödemeye mahkum edilen dergi yayın yönetmeninin adalete kavuşması – ve Karadağ'da ifade özgürlüğünün korunması için yeni kuralların oluşturulması

Daha fazla bilgi için okuyun

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra Belçika'da yapılan reformlar

Daha fazla bilgi için okuyun

Slovenya'da 20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

Daha fazla bilgi için okuyun

Cinselliği nedeniyle zulüm gören erkek kilometre taşı sayılabilecek bir davayı kazandı – karar ülkesinde ve ülke sınırlarının da ötesinde yasaların değiştirilmesine yol açtı

Daha fazla bilgi için okuyun

Genç bir kadın İran’da taşlanarak öldürülmekten kurtarıldı

Daha fazla bilgi için okuyun

Beslan okuluna yönelik terör saldırısı mağdurlarının adalet zaferi

Daha fazla bilgi için okuyun

Kadına ve oğluna yönelik ölümcül saldırı sonucunda İtalya’da aile içi şiddete yönelik halen devam eden reformlar yapıldı.

Daha fazla bilgi için okuyun
 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkilerinin konu başlıklarına göre örnekleri

Adil yargılanma hakkı

Daha fazla bilgi için okuyun

Özgürlük ve güvenlik hakkı

Daha fazla bilgi için okuyun

Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı

Daha fazla bilgi için okuyun

Aile yaşamına saygı hakkı

Daha fazla bilgi için okuyun

İfade özgürlüğü

Daha fazla bilgi için okuyun

İşkence ve kötü muamele

Daha fazla bilgi için okuyun

Özel hayatın ve aile hayatının korunması

Daha fazla bilgi için okuyun

Din ve inanç özgürlüğü hakkı

Daha fazla bilgi için okuyun

Toplanma özgürlüğü

Daha fazla bilgi için okuyun

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkilerinin ülke bazında örnekleri

 Diğer temel Avrupa Konseyi sözleşmeleri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yanı sıra, Avrupa Konseyi ile imzalanmış 200’ü aşkın sözleşme mevcuttur. Bu sözleşmeler ekonomik ve sosyal haklar, fiziksel istismar, adli işbirliği, kültür ve eğitim gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Söz konusu sözleşmeler geleneksel uluslar arası işbirliği konularının yanı sıra, yeni ortaya çıkan sorunları da kapsamaktadır. Aşağıda başlıca örneklerden seçmeler yer almaktadır.