Terörün Bastırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Bu sözleşmeyle terör suçu işleyenlerin iadesinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Sözleşmede bu amaçla, tarafların, özellikle ağır sonuçlar doğuran, uçak kaçırma, insan kaçırma ve rehin alma, bomba, el bombası, roket veya kullanılmaları insanlar için tehlike teşkil etmesi halinde, mektup veya paket bomba kullanma gibi suçları siyasi suç, siyasi suçlarla bağlantılı suç veya siyasi amaçla işlenmiş suçlar olarak kabul etmemeyi üstlendikleri suçlar sıralanmaktadır. Sözleşme ayrıca taraflara, bir bireyin yaşamına, fiziki bütünlüğüne veya özgürlüğüne yönelik her hangi bir şiddet eylemini siyasi suç olarak kabul etmeme yetkisi vermektedir.

Sözleşmede yer alan hiçbir hükmün, taraflara, bilahare sadece ırk, din, milliyet veya siyasi görüş nedeniyle kovuşturmaya uğrayabilecek veya cezalandırılabilecek bir şahsı iade etme yükümlülüğü getirdiği şeklinde yorumlanamayacağı, açık bir biçimde ifade edilmiştir.


Avrupa Suç Sorunları Komitesi