Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı

Bu sözleşmeyle Avrupa’nın tarihsel veya azınlık dillerinin korunması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Sözleşme bir yandan Avrupa’nın kültürel geleneklerinin ve kültür mirasının sürdürülüp geliştirilmesi, diğer yandan da vazgeçilmez ve ortak kabul gören bir hak olan, bölgesel veya azınlık dillerinin özel ve kamu yaşamında kullanılması hakkına saygı gösterilmesi amacıyla kabul edilmiştir.


Avrupa Konseyi Bölge ya da Azınlık Dilleri web sayfası