Spor Karşılaşmalarının Manipülasyonu konusunda Sözleşme

Bu sözleşmenin amacı, ilgili kamu makamları, spor organizasyonları ve spor müşterek bahis operatörleri arasında bilgi alışverişini ve milli ve uluslar arası işbirliğini geliştirmenin yanı sıra, spor karşılaşmalarının manipülasyonunu önlemek, tespit etmek, cezalandırmak ve disiplin altına almaktır.


Avrupa Konseyi Spor ve Etik web sayfası