Bern Sözleşmesi

Sözleşme yabani bitki ve hayvan türlerinin ve bunların yaşam alanlarının muhafaza edilmesini amaçlar. Sözleşmenin eklerinde belirtilen tehlike altında ve kırılgan göçmen türler dahil olmak üzere, tehlike altındaki ve kırılgan konumdaki türlere özel önem verilir.

Taraflar yabani bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının muhafaza edilmesi için uygun tedbirler almayı taahhüt ederler. Bu tedbirler, özellikle yabani bitki ve hayvan türlerinin muhafaza edilmesine dikkat ederek, tarafların imar planı ve inşaat politikalarında ve kirlenme kontrolü düzenlemelerinde yer almalıdır. Taraflar aynı zamanda yabani bitki ve hayvan türlerinin ve bunların yaşam alanlarının muhafaza edilmesi ihtiyacıyla ilgili eğitimi yaygınlaştırmayı ve bu konuda genel bilgiler sağlamayı taahhüt ederler.

Sözleşmeyle, tarafların kendi delegeleriyle temsil edildikleri bir daimi komisyon kurulur. Komisyonun temel görevi bu sözleşmenin hükümlerini yabani bitkilerin geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ışığında izlemektir. Daimi komisyon bu maksatla, taraflara tavsiyelerde bulunmaya ve söz konusu korunmuş türlerin belirtildiği eklerde değişiklik yapmaya özellikle yetkilendirilmiştir.


Avrupa Konseyi Bern Sözleşmesi web sayfası