Ulusal Azınlıkların Korunmasına dair Çerçeve Sözleşme

Bu sözleşme genelde ulusal azınlıkların korunmasıyla ilgili yasal bağlayıcılığı olan ilk çok taraflı yasal enstrumandır. Sözleşmenin amacı, tarafların ilgili bölgeleri dahilinde ulusal azınlıkların varlığının korunmasıdır. Sözleşmeyle, ulusal azınlıkların kültürlerini muhafaza etme ve geliştirmelerini ve kimliklerini korumalarını mümkün kılan uygun koşullar yaratılarak, ulusal azınlıkların tam ve etkili eşitliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.


Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi web sayfası