Metin hakkında bilgiler

 


Bu online bilgi kaynağının güncellenmiş sürümünde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 175’u aşkın karar örneği ve bunların uygulanmasının Avrupa’nın dört bir yanında insanların yaşamlarında nasıl bir iyileştirme sağladığı yer almaktadır.

Dava örnekleri ve etkileri ülke ve konu temelinde ele alınmakta, videolar, animasyonlar, fotoğraflar ve ilgili şahıslardan alıntılardan oluşan bir seçkiyle sunulmaktadır.

Web sitesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin seçili davaları yer almaktadır – bu liste tüm davaları içermemektedir. Proje ilerledikçe, yeni davalar ve yeni konular ilave edilecektir.

Bu kaynak vatandaşlara, öğretmenlere, gazetecilere, insan hakları savunucularına ve devlet görevlilerine -- yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve onun olumlu etkisine ilgi duyanlara yöneliktir.

“Nasıl Çalışıyor” bölümünde kısaca insan hakları sözleşmesinin Avrupa’da 700 milyonu* aşkın insanın haklarını nasıl koruduğu anlatılmaktadır.

“Öteki Önemli Sözleşmeler” bölümündeyse, Avrupa Konseyinin diğer başlıca antlaşmalarının ana hatları ve bunların kuruluşun 46 üye devletinde ve dünyanın geri kalan bölümünde uygulanma durumu (imzalanıp, imzalanmadığı, parlamentolarında kabul edilip edilmediği, her ikisinin de yapılmadığı gibi) belirtilmektedir.

Ortaklar

Bu kaynağın başlangıçta oluşturulup kullanıma sunulması Finlandiya, Almanya, İrlanda ve Norveç hükümetlerinin gönüllü katkılarıyla finanse edilmiştir.

Web sitesine daha sonra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 70. Yıldönümü ile bağlantılı olarak, Avrupa Konseyi AB Delegasyonunun desteğiyle, bir dizi tematik animasyon ilave edilmiştir.

Proje Belçika hükümetinin yapmış olduğu ilave gönüllü katkı sayesinde halen güncellenmektedir.