Skip to Content
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int
menu

Metin hakkında bilgiler

 


Bu yeni ‘online’ iletişim aracının ilk sürümünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları ve bunların uygulanmasının Avrupa’da insanların yaşamını nasıl iyileştirdiğine dair örnekler yer almaktadır.

Davalar ve bunların yarattığı etkilerin örnekleri, ülkelere ve konularına göre sunulmaktadır. Web sitesinde, tümünü kapsamamakla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen seçilmiş davalar yer almaktadır. Proje ilerledikçe bu listeye daha fazla sayıda dava ilave edilecektir.

Bu bilgi kaynağı vatandaşlara, öğretmenlere, gazetecilere, insan hakları savunucularına ve devlet görevlilerine – yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) ilgi duyan herkese yöneliktir.

Web sitesindeki “Diğer Ana Sözleşmeler” özelliği ile de, kuruluşun 47 üye ülkesinde ve dünyada, diğer başlıca Avrupa Konseyi sözleşmeleriyle ve bunların uygulanmasıyla (imzalanmış, parlamentoda onaylanmış veya imzalanmamış, parlamentoda onaylanmamış sözleşmeler) ilgili genel durum anlatılmaktadır.

Ortaklar

Bu projenin birinci sürümü Finlandiya, İrlanda, Norveç ve Almanya hükümetlerinin destekleri sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Link to Ministry for Foreign Affairs of Finland website

Link to Department of Foreign Affairs and Trade website
Link to Norwegian Ministry of Foreign Affairs website