Veri koruma

Bu sözleşme bireyleri kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili suistimallere karşı koruyan ve aynı zamanda kişisel verilerin sınır ötesine akışını düzenlemeye çalışan ilk bağlayıcı uluslar arası yasal enstrumandır.


Avrupa Konseyi Veri Koruma Web sayfası