Tıbbi Suçlar Sözleşmesi

Medicrime (Tıbbi Suçları) Sözleşmesi Devletlerden oluşan Taraflara aşağıdaki eylemleri suç sayma yükümlülüğü getiren ilk uluslar arası ceza hukuku enstrumanıdır:

  • Sahte tıbbi ürün imalatı;
  • Sahte tıbbi ürün tedariki, tedarikinin teklifi ve ticaretinin yapılması;
  • Evrakta sahtecilik;
  • Yetkisiz olarak tıbbi ürün imal edilmesi ve tedariki ve uyum gereklerini yerine getirmeyen tıbbi cihazların piyasaya sürülmesi.

Avrupa Konseyi Tıp Suçları web sayfası