İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

Sözleşme biyolojik ve tıbbi alanlardaki gelişme ve ilerlemelerin kötüye kullanılmasına karşı alınan bir dizi ilke ve yasaklarla insan onurunun, haklarının ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik yasal bağlayıcılığı olan ilk uluslar arası metindir.

Sözleşmenin çıkış noktası insan yararının bilimin veya toplumun yararının önünde geldiğidir. Sözleşmede biyoetik, tıbbi araştırma, onam, özel yaşam ve bilgilenme hakkı, organ nakli, kamuoyunda tartışma vb. ile ilgili bir dizi ilke ve yasaklamalar yer almaktadır.


Avrupa Konseyi Biyotıp web sayfası