İnsan organı ticaretiyle mücadele Sözleşmesi

Sözleşmeyle hükümetler, canlı veya ölü donörlerin organlarının aşağıdaki hallerde, yasa dışı olarak alınmasını ceza suçu olarak kabul etmeye çağrılır:

  • organın canlı veya ölü donörden bu donörlerin özgür, bilgilendirilmiş ve özel izni olmadan, veya, ölü donörler söz konusu olduğunda, organ alımına ülke iç hukukunda izin verilmemesi halinde;
  • organların alınması karşılığında yaşayan donörün veya bir üçüncü tarafın parasal kazanç veya mukayeseli üstünlük sağlaması halinde;
  • organlar ölü donörden alındığında, üçüncü tarafların parasal kazanç veya mukayeseli üstünlük sağlaması halinde.

Avrupa Konseyi Biyoetik web sayfası