Orlović ve diğerleri v. Bosna-Hersek  | 2019

Bosna savaşında dul kalan kadın ailesinin kayıp mülkünün iadesi için verdiği hukuk savaşını kazandı

Fata kahramanlığı ve cesareti dünyanın her yerindeki insanlar tarafından saygı gösterilebilecek ve alkışlanabilecek sıradan bir kahramandır.

Fata’nın Balkan Diskurs ‘da yazan torunu torunu Amela Orlović - Fotoğraf Fata Orlović (özel koleksiyon)

Davaya ilişkin genel bilgiler

Fata Orlović 1990’ların başında Bosna savaşı nedeniyle çocuklarıyla birlikte evinden kaçmak zorunda kalmıştı. Kocası, Avrupa tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenista soykırımı sırasında öldürülmüştü.

Savaş bittikten sonra Fata ve ailesi evlerine döndüler, ancak toprakları üzerinde bir kilisenin inşa edildiğini gördüler.

Yirmi yılı aşkın bir süre boyunca Fata ailesinin mülkünü geri almak için ısrarla mücadele etti.

Oğlunun yardımıyla, göçmenler ve yerinden edilen insanlar için kurulan özel bir komisyon aracılığıyla arazinin bir kısmını geri alabildi. Aslında komisyon Fata’nın ailesinin, kilisenin bulunduğu alan da dahil olmak üzere arazinin tamamını yasal olarak hak ettiğini söyledi. Devlet daha sonra bunu teyit etti.

Fakat Fata’nın kilisenin kaldırılması yolundaki talebine rağmen bu araziyi Fata’ya ve ailesine iade etmek üzere hiçbir adım atılmadı. Bu nedenle Fata yasal işlem başlatmak zorunda kaldı.

Bu, Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi’nin ailenin iddialarını reddetmesiyle sonuçlanan on beş yıllık bir hukuk mücadelesine yol açtı.

Fata, çocukları ve yeğenleriyle birlikte adalet savaşını Strasburg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımaya karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararı

Avrupa Mahkemesi Bosna-Hersek’in ailenin davasıyla ilgilenme konusunda çok fazla gecikmesinin, ailenin kayıp topraklarına ilişkin hak ettiği kararların uygulanmasının “aleni reddi” anlamına geldiğine hükmetti.

Bu, ailenin mülkiyet haklarının ihlal edilmesi demekti.

Mahkeme yetkili makamların kilisenin kaldırılması dahil olmak üzere önceki kararları daha fazla gecikme olmadan uygulamasına hükmetti.

...Mahkeme mevcut davada Devletin yetkili makamların sergilediği atalet için herhangi bir gerekçe sunmadığını belirtir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Ekim 2019

Takip

Fata’nın uzun süren hukuk mücadelesi nihayet Haziran 2021’de, Bosna-Hersek’in Avrupa Mahkemesi’nin kararına karşılık olarak kiliseyi ailenin toprağından kaldırmasıyla sona erdi

Themes: