Avrupa Yerel Özyönetim Şartı

Avrupa Yerel Özyönetim Şartı, yerel yönetimlerin siyasi, idari ve mali bağımsızlıklarını güvence altına alan temel kuralları uygulama konusunda tarafları taahhüt altına sokar. Şart yerel özyönetim ilkesinin yerel mevzuatta, uygulanabildiği hallerde anayasada, tanınmasını sağlar. Yerel yönetimler, seçme yaşına ulaşmış tüm seçmenlerin oyuyla seçilirler.


Avrupa Konseyi Sözleşmeler Ofisi web sitesinde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerlik Şartı

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi