Dopingle Mücadele Sözleşmesi

Sözleşmede, özellikle aşağıdaki hususlar başta olmak üzere, dopingle mücadele düzenlemelerinde uyum sağlama amacıyla bağlayıcı kurallar getirilmektedir:

  • Anabolik steroidler gibi yasaklanmış maddelerin elde edilmesini ve kullanılmasını güçleştirmek;
  • Dopingle mücadele testlerinin finansmanına yardımcı olmak;
  • Dopingle mücadele kurallarına çok sıkı uyulmasıyla spor kuruluşlarına veya bireysel sporculara teşvikler verilmesini birbiriyle ilişkilendirmek;
  • Diğer ülkelerde de yapılmak dahil olmak üzere yarışma esnasında ve yarışma dışında düzenli doping kontrol usulleri.

Sözleşmede yasaklanmış maddelerin referans listesi yer almaktadır. Bu amaçla özel olarak oluşturulmuş bir denetleme grubu bu listeyi düzenli aralıklarla inceler ve sözleşmenin uygulanmasını denetler.


Avrupa Konseyi Spor ve Etik web sayfası