A, B ve C v. İrlanda |2010

Sembol karar kürtaj yasasının değişmesini sağladı

[Bu] İrlanda için sembolik bir karardır, özellikle de kadınlar ve kızlar için.

Niall Behan, İrlanda Aile Planlama Derneği  başkanı, 2010’da yaptığı konuşma

Davaya ilişkin genel bilgiler

C. nadir rastlanan bir kanser nedeniyle gördüğü kemoterapi tedavisi bittikten kısa bir süre sonra gebe olduğunu fark etti. Gebeliğin sağlığı üzerinde yol açacağı etkilerden korktu.

O zamanlar kürtaj yaptırmak İrlanda’da bir suçtu ancak kadının hayatı gebelik nedeniyle tehlikede ise kadına kürtaj hakkı tanıyan yasal bir hüküm vardı.

C. gebeliğine ilişkin riskler konusunda doktorlardan doğru düzgün bilgi alamadığını iddia etti. C. İrlanda’da kürtaj hakkını kullanamayacağına inanarak 2005’te işlemi yaptırmak üzere İngiltere’ye gitti. 

C. diğer iki kadın A. ve B. ile birlikte Strazburg’da dava açmaya karar verdi. A. ve B. de 2005’te tek başına ve gizlice İngiltere’ye gitmişti. 

Bu üç kadın İrlanda’nın kürtaj yasağının onları damgaladığını ve aşağıladığını, sağlıklarını ve C. örneğinde hayatlarını tehlikeye attığını iddia ettiler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi İrlanda’nın C.’nin insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti çünkü kadının yasal kürtaj hakkı olduğunu ortaya koyabileceği hiçbir erişilebilir ve etkili yol yoktu.

Mahkeme İrlanda’nın A. ve B.’nin haklarını ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadı. 

Takip 

Karar doğrudan doğruya 2013 Gebelik Sırasında Hayatın Korunması Kanunu’nun kabul edilmesini sağladı, kanun İrlanda’da kadınların yasal kürtajı hak edip etmediklerini belirleyen yasal çerçeveyi çizdi. 

Yeni kanun bir kadının hayatının gebelik nedeniyle tehlikede olup olmadığını değerlendirirken kullanılacak kriterleri ve atılacak adımları sağladı. Kanun aynı zamanda kadınlara tıp profesyonelleri tarafından alınan kararlara itiraz etme hakkı tanıyan bir denetim süreci de getirdi.

Themes:

İlgili örnekler

Ciddi genetik hastalıkların taşıyıcısı olan sağlıklı bireyler için tıbbi yardımla üreme yasağı kaldırıldı

İtalyan yasası uyarınca Rosetta Costa ve Walter Pavan ciddi bir genetik hastalığın taşıyıcıları olarak tıbbi yardımla üreme yapamadılar. Avrupa mahkemesi bu alandaki yasanın tutarsız olduğuna ve çiftin insan haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar İtalya’nın, bu yasağı kaldırmasına yol açtı. Bunun anlamı Rosetta ve Walter gibi çiftlerin artık ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşabilecek...

Read more

Tıbbi yardımla ölüm davasında hakları ihlal edilen dul koca için adalet

Alman mahkemeleri Ulrich Koch’un merhum karısının yaşamına onuruyla son vermek üzere yardım alma talebini reddetme kararına karşı şikayetlerini tamamen dikkate almayı reddetti. Avrupa mahkemesi Ulrich’in haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ardından Ulrich, Avrupa mahkemesinin bu davada verdiği karar sayesinde Almanya’da yasal başarılı bir şekilde başlattı.

Read more