Terörizm

Avrupa Konseyi bu sözleşmeyi terörizmle mücadeleye ilişkin mevcut uluslar arası metinleri daha etkili hale getirmek üzere kabul etmiştir. Sözleşme, üye devletlerin terörizmi önleme gayretlerini iki farklı yoldan güçlendirmeyi amaçlar:

  • Halkı tahrik etme, kendi saflarına yandaş çekme ve bunları eğitme gibi, terör suçu işlenmesine neden olacak eylemleri suç kabul etmek,
  • Terörün gerek ülke içinde (ulusal düzeyde terörü önleme politikaları izlemek) gerekse uluslar arası ortamlarda (mevcut suçluların iadesi ve karşılıklı yardım düzenlemelerinde değişiklik yapmak ve ilave tedbirler almak) önlenmesinde işbirliğini güçlendirmek.

Sözleşmede terör mağdurlarının korunmasına ve bunlara tazminat ödenmesine dair bir hüküm yer almaktadır. Sözleşmenin etkili bir biçimde uygulanması ve alınan tedbirlerin takibi için bir istişare süreci planlanmıştır.


Avrupa Konseyi Terörle Mücadele Komitesi