Avrupa Sosyal Şartı

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ekonomik ve sosyal haklar alanındaki muadilidir.

1961 Şartında, Tarafların uygun tüm vasıtalarla gerçekleştirmeye çalıştığı sosyal politikalar kapsamında tanımlanan temel sosyal ve ekonomik haklardan ayrım gözetilmeksizin yararlanılması güvence altına alınır (Bölüm I).

Şartın güvence altına aldığı haklardan çalışma, örgütlenme, toplu pazarlık yapma, sosyal güvenceye sahip olma, sosyal ve tıbbi yardıma sahip olma, aileye sosyal, hukuki ve ekonomik korunma sağlama ve göçmen işçilere ve ailelerine koruma ve yardım sağlama hakkı özellikle önemlidir (Bölüm II).