Lewit v. Avusturya  |2019

Holokost mağduru Avrupa Mahkemesi’nde itibarını savunuyor

Aba Lewit yürekten özlenecek.

Maalesef 2020 yılında vefat eden Aba Lewit için Mauthausen Soykırım Müzesi’nde verilen ölüm ilanı’ndan alıntı - © Fotoğraf: Mauthausen Soykırım Müzesi/Stephan Matyus

Davaya ilişkin genel bilgiler

Aba Lewit bir Holokost mağduruydu. Genç bir adamken Nazi rejimi tarafından  Mauthausen toplama kampına gönderildi ve 1945 yılında özgürlüğüne kavuşana dek burada tutuldu.

70 yıl sonra Aba ve diğer birkaç mağdur, 2015 yılında, Mauthausen’dan kurtarılan kişileri “seri katiller”, “suçlular” ve “veba” olarak tanımlayan bir makalenin yayımlandığı bir dergiye dava açtı.

Hukuk davası, yine aynı derginin 2016 yılında yayımlandığı ve birinci makalenin yazarı hakkında açılan ceza soruşturmasının kapandığını söyleyen ve önceki ifadelerin tekrarlandığı bir ikinci makaleyi de kapsıyordu. Aba ve diğer mağdurlar bu makalenin kendilerine iftira attığını ve aşağıladığını iddia ettiler.

2016 yılında bir Avusturya mahkemesi, Mauthausen’dan kurtarılan binlerce kişi olduğu için dergideki ifadelerin kendilerini kişisel olarak olumsuz etkilemediği kararına vararak mağdurların şikayetini reddetti. Kararda, makalede Aba ve diğer mağdurların kimliklerinin tanınabilmesinin mümkün olmadığı söylendi.

Mahkeme, makalenin herhangi bir bireysel iftira ifadesi içermediği, sadece ceza soruşturmasının sonucunu açıkladığı hükmüne de vardı.

Temyiz aşamasında, mağdurlar eski Mauthausen mahpuslarından sadece birkaçının hayatta olması ve çoğunun kamuoyu tarafından tanınıyor olması nedeniyle kimliklerinin tespit edilebileceği konusunda ısrar ettiler.

Bir temyiz mahkemesi, grubun boyutunu dikkate almadan daha önceki hükümleri onayladı ve mağdurların şikayetini reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa Mahkemesi, yerel mahkemelerin Aba’nın iftira iddiasının esasını doğru düzgün incelememeleri nedeniyle Avusturya’nın Aba’nın itibarını ve özel hayatını koruyamadığına hükmetti.

Holokost’tan sağ kurtulanların çok azı hala yaşadığı için karar Aba’nın savunacağı bir davanın olup olmadığı konusunu da içeriyordu.

Takip

Haziran 2021’de Avusturya Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemelerin Aba’nın makaleden zarar görüp görmediği ve dolayısıyla dava açma hakkının olup olmadığı konusunda karar verirken düzgün gerekçeler sunma görevini yerine getirmediklerini beyan etti.

Bunun anlamı, ilerde benzer bir durumla karşılaşıldığında Avusturya mahkemelerinin kararlarını daha etkili şekilde açıklamak ve Aba davasında yanıtsız bırakılmış sorulara yanıt bulmak zorunda olmalarıdır.

Makalelerin yayımlandığı dergi artık basılmıyor.

Themes:

İlgili örnekler

Komünist döneme ait Securitate kayıtlarının saklanması ve kullanılmasına dair katı kurallar

Romanya Hükümeti eski komünist dönemde tutulmuş gizli polis kayıtlarına dayanarak Aurel Rotaru hakkında yanlış ve zarar verici bilgileri ifşa ederek onun özel yaşam hakkını ihlal etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Romanya hukukunun bu tür kayıtların saklanması ve kullanılmasının istsimarına ilişkin güvencelerden yoksun olduğunu tespit ederek, hükümeti bu kayıtlara erişimi daha sıkı...

Read more

Kişisel sağlık bilgileri gazetecilere sızdırılan kadın için adalet

Gitana Biriuk kendi HIV durumunu ifşa eden gazeteye karşı başarılı bir yasal işlem yürüttü. Ancak verilebilecek tazminat cezasına ilişkin yasal sınırlamalar nedeniyle düşük miktarda bir tazminat aldı. Avrupa mahkemesi bu sınırlamaların Gitana’nın mahremiyet hakkını koruyamadıklarına hükmetti. Karar çıktığında Litvanya bu tür davalarda mahkemelerin vereceği tazminat miktarlarındaki üst...

Read more