Gündem İçeriği Gündem İçeriği
 

Yolsuzlukla ilgili Hukuk Sözleşmesi

Sözleşme, medeni hukuk ve yolsuzluk alanında ortak uluslar arası kuralların tanımlanmaya çalışıldığı ilk girişimdir. Sözleşme Akit Tarafların iç hukuklarında “yolsuzluk girişimleri dolayısıyla zarara uğrayan şahısların, uğradıkları zararın telafisi için tazminat alma olasılığı da dahil olmak üzere, haklarını ve çıkarlarını savunmalarını mümkün kılacak etkili hukuk yollarını” sağlamasını öngörmektedir (madde 1).


Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)