İnsan ticareti

Bu sözleşme insan ticareti mağdurlarının korunmasına ve haklarının güvence altına alınmasına odaklanan kapsamlı bir sözleşmedir. Sözleşmeyle insan ticaretinin önlenmesinin yanı sıra insan ticaretiyle uğraşanların yasal takibata uğratılması da amaçlanmaktadır.

Sözleşme, gerek ulusal gerek uluslar arası, gerek organize suçlarla bağlantılı olan veya olmayan insan ticareti için; mağdurun kadın, erkek veya çocuk olduğuna ve istismarın cinsel istismar, zorla çalıştırma veya zorla hizmet gördürme olsun, hangi istismar türü olduğuna vb. bakılmaksızın, her türlü insan ticareti için geçerli olan bir sözleşmedir.

Sözleşme, Tarafların sözleşmenin hükümlerine uymasını güvence altına alan bağımsız bir denetim mekanizması (“GRETA”) oluşturulmasını da öngörmektedir.


Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Web sayfası