İstanbul Sözleşmesi

Avrupa Konseyinin bu kilometre taşı niteliğindeki sözleşmesi, kadınları her türlü şiddete karşı korumaya ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeye, kovuşturmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik Avrupa çapında bir yasal çerçeveyi oluşturmanın önünü açmaktadır.

Sözleşmeyle aynı zamanda, Tarafların sözleşme hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlayacak özel bir denetim mekanizması da (“GREVIO”) oluşturulmaktadır.


Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi web sayfası: Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddete Karşı Eylem