Yolsuzlukla ilgili Ceza Hukuku Sözleşmesi

Yolsuzlukla ilgili Ceza Hukuku Sözleşmesi çok sayıda yolsuzluk uygulamasının koordineli bir biçimde suç sayılmasına yönelik iddialı bir yasal enstrumandır. Sözleşmede aynı zamanda tamamlayıcı ceza hukuku tedbirleri ve yolsuzluk suçlarının kovuşturulmasında uluslar arası işbirliğinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler yer almaktadır. Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletlerin katılımına da açıktır. Sözleşmenin uygulanması, 1 Mayıs 1999’da çalışmalarına başlayan “Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu –GRECO” tarafından gerçekleştirilecektir. Henüz GRECO üyesi olmayan devletler, sözleşmeyi kabul eder etmez otomatik olarak GRECO üyesi olacaklardır.


Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)