İşkence, onur kırıcı ve insanlık dışı muamele

Sözleşmeyle bireylerin kamu yetkilileri tarafından özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bütün yerleri ziyaret etme yetkisi olan uluslar arası bir komitenin kurulması öngörülmektedir. Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, ziyaret edilen şahısların işkenceye ve insanlık dışı veya onur kırıcı muameleye veya cezaya karşı, gerekiyorsa daha iyi korunmasına yönelik tavsiyelerde bulunabilir veya iyileştirmeler önerebilir.


Avrupa İşkence ve Gayrıinsani veya Küçültücü Muameleyi Önleme Komitesi