Avrupa Kültürü Sözleşmesi

Bu sözleşmenin amacı, Avrupa halkları arasında karşılıklı anlayışı ve kültürel çeşitliliğin karşılıklı olarak takdir edilmesini geliştirmek, Avrupa kültürünü muhafaza etmek, aynı temel değerlere saygı göstererek Avrupa’nın ortak kültür mirasına ulusal katkıları yaygınlaştırmak ve özellikle de sözleşmeye taraf devletlerin dillerinin, tarihinin ve medeniyetlerinin öğrenilmesini teşvik etmektir. Sözleşmeyle, Avrupa’yı ilgilendiren kültürel faaliyetler teşvik edilerek bu alandaki ortak faaliyetlere katkıda bulunulur.


Avrupa Konseyi Sözleşmeler Ofisi web sitesinde Avrupa Kültüerl Varlıkların Korunması Sözleşmesi