Norris/İrlanda Davası  | 1988

Bir şahsın mücadelesi sonucunda İrlanda’da eşcinselliğin yasal hale gelmesi

Eşcinseller için tam ve eksiksiz medeni ve insan haklarının sağlanmasını istiyorum. Ceza hukukunun varlığı beni çok öfkelendirdi: ceza hukukunun savunulacak bir yeri olmadığını düşünüyorum

David Norris - © fotoğraf Avrupa Konseyi

Ön bilgiler

İrlanda yasalarına göre bazı eşcinsel eylemler ceza suçu sayılıyordu. David Norris İrlandalı bir senatördü. Cinselliğini açıkça ifade etmesinin hakkında ceza kovuşturmasıyla sonuçlanacağını anladıktan sonra panik atakları geçirmeye, yoğun depresyona girmeye başladı ve bunalıma girdi.

AİHM kararı

AİHM eşcinsel eylemlerin suç sayılmasının geçerli bir gerekçesi olmadığına hükmetti. O nedenle Bay Norris’in özel yaşam hakkı ihlal edilmişti.

Bence çok önemliydi, çünkü ceza hukukunda değişikliğe yol açtı.

Bay Norris’in avukatı ve daha sonra İrlanda Cumhurbaşkanı olan Mary Robinson ile Avrupa Konseyi arasında yapılan mülakattan alıntı
© fotoğraf Avrupa Konseyi

Müteakip gelişmeler

Yasa 1993 yılında değiştirilerek, karşılıklı rızası olan yetişkinler arasında eşcinsel eylemler yasal hale getirildi.

Themes:

İlgili örnekler

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more

Mimarın Strazburg’da davayı kazanması üzerine eşcinselliğin suç olmaktan çıkması

Kıbrıs yasaları onyıllar boyunca erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi suç olarak kabul etti. Alecos Modinos başka bir erkekle olan ilişkisi nedeniyle baskı, endişe ve hakkında suç kovuşturması yapılma korkusu içinde yaşıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aleco’nun cinselliğinin suç sayılması nedeniyle Aleco’nun özel yaşamla ilgili temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Kıbrıs 1988...

Read more