Vilnes ve diğerleri v. Norveç |2013

Sağlık riskleri hakkında yeterli bilgi verilmeyen Kuzey Denizi dalgıçlarına tazminat ödenmesi

AİHM’deki zafer yetkililerle yaptığımız müzakerelerin mihenk taşı oldu. Bu zafer nihayet, aralarında benim de olduğum yüzlerce dalgıçın tazminat almasını ve Norveç Parlamentosunun bizden özür dilemesini sağladı..”

Magn Muledal, öncü dalgıç 

Davaya ilişkin genel bilgiler 

Yüzlerce açık deniz dalgıcı, Norveç’in Kuzey Denizi’nde 1965 ila 1990 yılları arasında süren petrol aramalarının “öncü dönemi” kapsamındaki dalış operasyonlarına katıldıktan sonra ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. 

Magn Muledal bunlardan biriydi. Öncü dalgıç olarak çalıştığı sırada Magn, basınç seviyelerinin aşırı hızlı düşmesinden kaynaklanan bir hastalık olan dekompresyon (vurgun) hastalığına maruz kaldı. Magn aynı zamanda çeşitli dalış kazaları yaşadı ve bir keresinde petrol platformu devrildiğinde platformda çalışan işçilerin cesetlerini sudan çıkarmak zorunda kaldı. Bu kazaların Magn’ın sağlığı üzerinde uzun süreli etkileri oldu. 

Bu tehlikeli ve stresli bir işti. 50 metreye kadar olan dalışlarda hava gazı kullanılıyordu ve kabin basıncı suyun içinde ya da yüzeyde boşaltılıyordu. Daha derin dalışlar, içinde dalgıçların dinlenebildiği, uyuyabildiği ve vardiya aralarında denizin dibinde yemek yiyebildiği özel kabinler gerektiriyordu ve bu dalışlar zaman zaman günler ve hatta tek seferde haftalar sürüyordu. Dalgıçlar yüzeye çıktıklarında basınç seviyelerini güvenli bir şekilde ayarlamak için ne kadar süre gerektiğini ölçmek üzere dekompresyon tablolarını kullanıyordu. 

Bazı öncü dalgıçlar işi bıraktıktan sonra ciddi zihinsel bozukluklar geliştirdiler. Birçoğu tekrar çalışamaz hale geldi. 

2004’te Norveç hükümeti, ahlaki ve siyasi görev bilinciyle dalgıçlar için bir tazminat planı hazırladı.  Ancak hükümet olanların yasal sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmedi.  Bunun sonucunda, devletin ihmali nedeniyle daha fazla tazminat almak isteyen dalgıçlar bir dizi başarısız yasal itirazda bulundular.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi Norveç’in dalgıçlara, bu işin sağlıkları ve hayatları açısından taşıdığı riskleri değerlendirmelerini sağlayacak gerekli bilgiyi vermediğine hükmetti. Bu onların insan haklarını ihlal etti. 

Dalış şirketleri “öncü dönem” sırasında, uzun süreli dekompresyonyon tablolarının yüksek maliyetli olması nedeniyle hızlı dekompresyon tablolarını kullandılar. Diğer şirketlere karşı rekabet avantajı elde etmek amacıyla bu tabloların ayrıntılarını sır olarak sakladılar.  

Norveç yetkili makamları şirketlere dalış operasyonları için izin vermeden önce şirketlerin dekompresyon tablolarını hazırlamalarını sağlamadı. Eğer bunu yapsalardı, bu tür tabloların kullanılması önlenmiş olabilir ve dalgıçların sağlığı ve güvenliğine ilişkin büyük bir risk berteraf edilmiş olurdu.

Mahkeme öncü dalgıçların her birine 8000 € tazminat ödenmesine karar verdi. 

Takip

Norveç Avrupa mahkemesinin hükmettiği tazminata ilave olarak, bu davadaki kişilerle benzer durumda olan dalgıçlara ve ölen dalgıçların ailelerine tazminat ödedi. Bu, daha önce 2004 tazminat planında ödeme alanlara da uygulandı.  

2015 itibarıyla Norveç devleti bu düzenleme kapsamında 250 dalgıça ve ölen dalgıç ailesine  1,925,207 € tazminat ödedi.    

Themes:

İlgili örnekler

Enfekte kan skandalı mağdurları için adil tazminat

Avrupa mahkemesi, İtalya’nın, mağdurların enflasyona göre düzenlenmiş tazminat almalarını engelleme kararının onların insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Mağdurların birçoğu devam eden medikal harcamalarını karşılamak üzere bu ödemelere güveniyordu. Mahkeme’nin ‘pilot kararı’ birçok kişinin potansiyel olarak bu karardan etkilendiğini bulguladı, bu da İtalya’nın mağdurlara yüzlerce...

Read more

Asbest zehirlenmesinden ölen mağdurun ailesi için adaletin sağlanması

Hans Moor 1960’lı- 70’li yıllarda çalışırken asbeste maruz kalmıştı. Moor bunun sonucunda 2004 yılında teşhis edilen kanser hastalığına yakalanmıştı. Hans Moor 2005 yılında 58 yaşındayken öldü. Bay Moor ölümünden çok kısa bir süre önce asbeste maruz kalması konusunda tedbir almayan eski işverenine tazminat davası açtı. Davayı eşi ve çocukları sürdürdüler.

Read more