Howald Moor ve Diğerleri/İsviçre  | 2014

Asbest zehirlenmesinden ölen mağdurun ailesi için adaletin sağlanması

Ön bilgiler

Hans Moor 1960’lı- 70’li yıllarda çalışırken asbeste maruz kalmıştı. Moor bunun sonucunda 2004 yılında teşhis edilen kanser hastalığına yakalanmıştı. Hans Moor 2005 yılında 58 yaşındayken öldü.

Bay Moor ölümünden çok kısa bir süre önce asbeste maruz kalması konusunda tedbir almayan eski işverenine tazminat davası açtı. Davayı eşi ve çocukları sürdürdüler.

Mahkeme kazalarla ilgili tazminat taleplerinin mağdurun farkına vardığı tarihten itibaren değil, hasarın oluştuğu tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresinin geçmesi nedeniyle talebi reddetti. Bay Moor asbeste en son 1978’de maruz kaldığından, 2005’te yaptığı tazminat talebinde geç kalınmıştı.

AİHM kararı

Asbeste maruz kalmadan kaynaklanan sağlık sorunlarının oluşması on yıllar aldığından, AİHM on yıllık zaman aşımı kuralının insanların mahkemede haklarını savunmaktan alıkoyduğuna hükmetti.

AİHM bir şahsın belirli bir hastalıktan muzdarip olduğunu bilemeyeceğinin bilimsel olarak kanıtlandığı durumlarda, bunun söz konusu zaman aşımı süresinin hesaplanmasında göz önüne alınması gerektiğine hükmetti.

Müteakip gelişmeler

İsviçre mahkemeleri 2015 yılında on yıllık zaman aşımı süresini dikkate almaksızın Hans Moor’un ailesinin tazminat talebinde bulunmasına izin verdi. Aynı zamanda asbest mağdurlarına tazminat vermek ve psikolojik destek sağlamak üzere “Asbest Mağdurları Tazminat Fonu (FIVA)” altında bir fon kurulması da planlandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi asbest mağdurlarının yasal haklarının korunmasına yönelik değişiklikleri izlemeye devam etmektedir.

Themes:

İlgili örnekler

Sağlık riskleri hakkında yeterli bilgi verilmeyen Kuzey Denizi dalgıçlarına tazminat ödenmesi

Norveç’in petrol arama “öncü dönemi” sırasında yüzlerce dalgıç uzun vadeli sağlık problemleri yaşadı. Avrupa mahkemesi Norveç’in dalgıçların insan haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı çünkü Norveç onları bu işin taşıdığı sağlık riskleri hakkındaki bilgiden mahrum bırakmıştı. Karar dalgıçların Norveç devletinden daha fazla tazminat almalarını sağladı.

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more

Çernobil kurtarma görevlisine tazminat ödenmemesi üzerine reformlar yapılması

Anatoly Burdov Çernobil felaketi sırasında acil müdahale ekibinde görevliyken radyasyona maruz kalmıştı. Kendisi çeşitli sosyal haklar ve ödeneklere hak kazanmıştı ancak yetkililer – Rus mahkemelerince bu yönde kararlara rağmen -- bunları ödemeyi reddettiler. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Burdov’un haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Sonuç olarak mahkeme kararlarının...

Read more