Vallianatos ve diğerleri v. Yunanistan  | 2013

Eşcinsel çiftler medeni birliktelik kurma hakkı kazandılar

Birbirine aşık tüm çiftlerin saygı dolu bakışlarına adanmış bu AİHM kararı, eşcinsel çiftler arasındaki aşk algısını, salt cinsellikten aile sevgisine doğru köklü bir değişikliğe uğratmıştır.

Grigoris Vallianatos - Fotoğraf Grigoris Vallianatos (özel)

Davaya ilişkin genel bilgiler

Grigoris Vallianatos ve partneri Nikolaos, Yunanistan’ın medeni birliktelikler yasasının, eşcinsel çiftleri dışlaması nedeniyle ayrımcı olduğuna inanıyordu.

2008 yasası evlilik dışında bir resmi beraberlik biçimine izin veriyordu ama bu sadece farklı cinsiyetten çiftler için geçerliydi.

Grigoris ve Nikolaos – diğer eşcinsel çiftlerle ile birlikte –, Yunan hükümetinin bu tutumuna karşı Strasbourg’da dava açmaya karar verdiler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararı

Avrupa mahkemesi, Yunanistan’ın, eşcinsel çiftlerin medeni birliktelik kurmalarını engellemenin neden gerekli olduğunu kanıtlayamadığına karar verdi. Mahkeme Yunanistan’ın, Grigoris ile Nikolaos’a ve diğer çiftlere karşı ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Takip

Avrupa mahkemesinin Grigoris ve Nikolaos davasında verdiği karara karşılık olarak Yunan Hükümeti, 2015’de, eşcinsel çiftlere medeni birliktelik kurma hakkı veren yeni bir yasa geçirdi.

Themes:

İlgili örnekler

Avrupa Mahkemesi kararı cinsiyet değiştirme ameliyatı için kısır olma zorunluluğuna son verdi

Bir Türk mahkemesi transseksüel bir erkek olan Y.Y.’nin kısır olmadığı için cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasına izin vermeme kararı aldı. Avrupa mahkemesi bu yasal zorunluluğun gereksiz olduğunu söyledi. Mahkeme Türkiye’nin yıllarca Y.Y.’nin cinsiyet değiştirme ameliyatı olma fırsatını reddederek onun insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Bu karara karşı Türkiye cinsiyet değiştirme...

Read more

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Jeffrey Dudgeon 14 yaşından beri, cinselliği suç kabul edildiğinden, taciz edilme, şantaj, acı çekme ve psikolojik stres korkusu içindeydi. Polis evine baskın düzenledi ve kendisini saatlerce sorguya çekti. Örnek teşkil eden bir dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasanın Dudgeon’un özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Kuzey İrlanda 1982 yılında eşcinselliğin yasal olduğunu...

Read more