Vallianatos ve diğerleri v. Yunanistan  | 2013

Eşcinsel çiftler medeni birliktelik kurma hakkı kazandılar

Birbirine aşık tüm çiftlerin saygı dolu bakışlarına adanmış bu AİHM kararı, eşcinsel çiftler arasındaki aşk algısını, salt cinsellikten aile sevgisine doğru köklü bir değişikliğe uğratmıştır.

Grigoris Vallianatos - Fotoğraf Grigoris Vallianatos (özel)

Davaya ilişkin genel bilgiler

Grigoris Vallianatos ve partneri Nikolaos, Yunanistan’ın medeni birliktelikler yasasının, eşcinsel çiftleri dışlaması nedeniyle ayrımcı olduğuna inanıyordu.

2008 yasası evlilik dışında bir resmi beraberlik biçimine izin veriyordu ama bu sadece farklı cinsiyetten çiftler için geçerliydi.

Grigoris ve Nikolaos – diğer eşcinsel çiftlerle ile birlikte –, Yunan hükümetinin bu tutumuna karşı Strasbourg’da dava açmaya karar verdiler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararı

Avrupa mahkemesi, Yunanistan’ın, eşcinsel çiftlerin medeni birliktelik kurmalarını engellemenin neden gerekli olduğunu kanıtlayamadığına karar verdi. Mahkeme Yunanistan’ın, Grigoris ile Nikolaos’a ve diğer çiftlere karşı ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Takip

Avrupa mahkemesinin Grigoris ve Nikolaos davasında verdiği karara karşılık olarak Yunan Hükümeti, 2015’de, eşcinsel çiftlere medeni birliktelik kurma hakkı veren yeni bir yasa geçirdi.

Themes: