Sporer /Avusturya Davası  | 2011

Evlilik dışı doğan çocukların babalarına adil velayet hakkının verilmesi

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinden alıntı

Ön bilgiler

Bay Sporer’in evlilik dışında doğan bir oğlu vardı. Bay Sporer çocuğunun annesiyle olan ilişkisi sona erdiğinde çocuğunun velayetini almak üzere başvuruda bulundu. Ancak Avusturya yasalarına göre, evlilik dışı doğan çocukların velayeti, çok küçük istisnalar dışında otomatik olarak anneye veriliyordu. O nedenle çocuğun velayeti sadece anneye verildi.

AİHM kararı

AİHM çocuğun evlilik içinde doğması halinde Avusturya mahkemelerinin, çocuğun yüksek menfaatleri gerektiriyorsa çocuğun velayetini Bay Sporer’e verebileceklerine dikkat çekti. Ancak, çocuk evlilik dışı doğduğundan, Bay Sporer çocuğun velayetini ancak istisnai şartlarda alabilirdi. O nedenle, yeterli haklı gerekçe öne sürülmeksizin kendisine karşı, evlilik içinde doğan bir çocuğun babasıyla karşılaştırıldığında, ayrımcılık yapılmıştı. Bu da Bay Sporer’in temel haklarını ihlal etmişti.

Müteakip gelişmeler

2013’de, mahkemelerin evlilik dışı doğan çocukların velayet haklarını, çocuğun yüksek menfaatlerine göre değerlendirerek babaya verebilmesini sağlayacak şekilde yasalarda değişiklik yapıldı.

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Romanya’da aile içi şiddet mağduruna adalet sağlanması

Yara bere içinde ve dayak yemiş durumdaki Angelica Bălșan kocasının sekiz kez saldırısına uğramıştı ve aldığı yaralar nedeniyle on gün kadar tedavi görmesi gerekti. Kendisi ilgili makamlara defalarca başvurmasına rağmen ilgili makamlar Angelica Bălșan’ı korumak üzere gerekli tedbirleri almadılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bn Bălșan’ın saldırılara karşı yeterince korunmadığına hükmetti –...

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

1992 yılı Şubat ayında Slovenya’da 25.671 kişi otomatik olarak bu ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldılar. Ana Mezga dahil—pek çok insan kişisel mallarını kaybetti veya aileleri parçalandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve bir tazminat sistemi oluşturuldu.

Read more