Sporer /Avusturya Davası  | 2011

Evlilik dışı doğan çocukların babalarına adil velayet hakkının verilmesi

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinden alıntı

Ön bilgiler

Bay Sporer’in evlilik dışında doğan bir oğlu vardı. Bay Sporer çocuğunun annesiyle olan ilişkisi sona erdiğinde çocuğunun velayetini almak üzere başvuruda bulundu. Ancak Avusturya yasalarına göre, evlilik dışı doğan çocukların velayeti, çok küçük istisnalar dışında otomatik olarak anneye veriliyordu. O nedenle çocuğun velayeti sadece anneye verildi.

AİHM kararı

AİHM çocuğun evlilik içinde doğması halinde Avusturya mahkemelerinin, çocuğun yüksek menfaatleri gerektiriyorsa çocuğun velayetini Bay Sporer’e verebileceklerine dikkat çekti. Ancak, çocuk evlilik dışı doğduğundan, Bay Sporer çocuğun velayetini ancak istisnai şartlarda alabilirdi. O nedenle, yeterli haklı gerekçe öne sürülmeksizin kendisine karşı, evlilik içinde doğan bir çocuğun babasıyla karşılaştırıldığında, ayrımcılık yapılmıştı. Bu da Bay Sporer’in temel haklarını ihlal etmişti.

Müteakip gelişmeler

2013’de, mahkemelerin evlilik dışı doğan çocukların velayet haklarını, çocuğun yüksek menfaatlerine göre değerlendirerek babaya verebilmesini sağlayacak şekilde yasalarda değişiklik yapıldı.

Themes: