Marckx/Belçika  | 1979

Çocuklarını tek başına büyüten kadınların – ve çocuklarının -- haklarıyla ilgili kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanan kadın

Birkaç aylık bir kız çocuğu olan kadına, çocuğunun herhangi bir hakka sahip olmadığı söylendi.

Paula Marckx, Belçika hükümetiyle yapılan bir videoda konuşurken - © Photo Council of Europe

 

Ön bilgiler

Paula Marckx kırkyedi yaşındayken anne olacağını öğrendiğinde çok şanslı olduğunu düşündü. Ancak bebeği Alexandra’nın doğmasından birkaç ay sonra, kendisi [henüz] çocuğun annesi –yasal anlamda – değildi.

Bunun nedeni Paula’nın evli bir kadın olmamasıydı. Yetkililerden kendisine gönderilen bir yazıda bebeğin evlilik dışı doğması nedeniyle, otomatik olarak Paula’nın bebeği olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyordu. Bebeğin annesi olduğunun bir şekilde kabul edilmesi için, Paula’nın bir yasal süreçten geçmesi gerekiyordu.

Paula sırf evli olmadığı için otomatik olarak bebeğin annesi olma hakkına sahip olamaması nedeniyle kendisini hakarete uğramış hissetti. Daha da kötüsü, bu yasal süreçten geçse bile, bebeğinin, kendisinin eğer evli olmuş olsaydı elde edeceği statüyü elde edemeyeceğini öğrendi. Özellikle de, Paula öldüğünde Alexandra onun mirasçısı olamayacaktı.

Bu durumla ilgili olarak bir yetkiliye yakındığında Paula’ya: “Kadınlar hep bir şeyleri protesto ederler ama asla harekete geçmeye hazır değildirler” cevabını aldı.

Paula ise harekete geçmeye karar verdi. Davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdü.

AİHM kararı

Mahkeme Belçika yasalarının Paula ile kızı arasındaki bağlara gereken saygıyı göstermediğine hükmetti.

Bu da gerek Paula’nın gerekse Alexandra’nın aile yaşamı haklarının ihlaline neden olmuştu.

Bana bir yazı vereceklerini ve yazıda çocuğumun bana ait olduğunun belirtileceğini düşündüm, ama bunun etkisinin bu kadar büyük olacağını düşünemedim.

Paula Marckx, Zwijgen is Geen Optie mülakatından

Müteakip gelişmeler

Belçika yasalarında evli olmayan ebeveynden doğan çocukların miras hakkına sahip olmalarını sağlayacak değişiklik yapıldı. Medeni Kanun 1987 yılında değiştirilerek, evlenmemiş bir kadınla, o kadından doğan çocuk arasında yasal bir bağın kendiliğinden tanınmasını sağlayacak değişiklik yapıldı.

Libelle dergisi Paula Marckx’ı 1980 yılında, Belçika’da Yılın Kadını seçti.

Linkler

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

Teuvo Hokkanen’in karısı öldüğünde, kızı Sini’ye geçici olarak karısının anne babasının bakmasına izin vermişti. Anneanne ve dede daha sonra Sini’yi geri göndermeyi veya Teuvo’nun Sini’yi görmesine izin vermeyi reddettiler. Fin mahkemeleri Teuvo ile kızı arasında düzenli görüşmeler yapılmasına hükmetmişti ancak yetkili makamlar bu emri uygulamadılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu durumun...

Read more