Sara Lind Eggertsdóttir v. İzlanda |2007

Adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi tıbbi anlaşmazlıkların çözümünde daha iyi bir yaklaşıma yol açtı

Sara Lind’in anısı yaşayacaktır.

2008’de hazin bir şekilde vefat eden Sara Lind Eggertsdóttir’in ölüm ilanından alıntı

Davaya ilişkin genel bilgiler

Sara Lind Eggertsdóttir 1998’de doğdu. Doğumundan kısa bir süre sonra ağır bir şekilde bedensel ve zihinsel engelli olduğu anlaşıldı. 

Ebeveynleri, Eggert ve Sigurmunda, hastane personelinin doğum sırasında Sara Lind’de beyin hasarına yol açan hatalar yaptıklarını iddia ederek devlete karşı yasal işlem başlattı. 

2002’de, Reykjavík bölge mahkemesi Eggert ve Sigurmunda’nın iddialarıyla kısmen mutabık kaldı. Mahkeme hataların kızlarının doğumundan hemen sonra yapıldığına karar verdi. Mahkeme Sara Lind’e tazminat ödenmesine hükmetti.

Devlet bu kararı temyize gönderdi. Dava İzlanda Yüksek Mahkemesi’ne gitti, Mahkeme Devlet Medikal Hukuk Heyeti’nden görüş istedi. Sara Lind’in ebeveynleri bu talebe şiddetle karşı çıktılar çünkü bu heyette yer alan birçok doktorun kızlarının doğduğu hastaneyle bağlantısı vardı. 

Devlet Medikal Hukuk Heyeti, mahkemeye Sara Lind’in doğumundan sonra hastanede yapılan tedaviyi eleştirmek için hiçbir neden olmadığını söyledi.

2004’te İzlanda Yüksek Mahkemesi, Sara Lind davasında önceki kararı bozdu. Mahkeme Sara Lind’deki beyin hasarının tıbbi hatalardan kaynaklanmadığında karar verdi. 

Sara Lind’in ebeveynleri kızlarının davasını Strazburg’a götürmeye karar verdi. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi, İzlanda Yüksek Mahkemesi ‘nin Sara Lind’e adil bir yargılama yapmadığına karar verdi. 

Sara Lind’in ebeveynlerinin de korktuğu gibi Devlet Medikal Hukuk Heyeti’nin tarafsız davranmayacağından korkmak için haklı nedenler vardı, bunların başında da heyetin birçok üyesinin Sara Lind’in doğduğu hastanede çalışıyor olması geliyordu. 

Bu kişiler daha önce davaya dahil değillerdi ama heyet üyesi olarak meslektaşlarının performansını değerlendirmek zorundaydılar. Ayrıca hastanedeki amirleri bölge mahkemesinin kararı hakkındaki eleştirel ifadeleri desteklemişti. 

Devlet Medikal Hukuk Heyeti’nin İzlanda mahkemelerine tıbbi görüş bildirme gibi özel bir yasal görevi de var; bu da görüşlerinin sıradan uzman tanıklığından daha büyük bir ağırlığı olduğu anlamına geliyor. 

Bu durum İzlanda Yüksek Mahkemesi’nin tarafsızlığını tehlikeye attı, bu da Sara Lind’in adil yargılanma hakkını ihlal etti. 

Mahkeme, içtihadında mahkeme tarafından atanan bir uzmanın tarafsız olmamasının bazı koşullar altında, adil yargılama kavramının esasında var olan silahların eşitliği ilkesini ihlal edebileceğini kabul etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Temmuz 2007

Takip 

Avrupa mahkemesinin Sara Lind davasında verdiği karar sonucunda İzlanda, Devlet Medikal Hukuk Heyeti’ni feshetti. Tıbbi konulardaki anlaşmazlıklar artık mahkemenin atadığı bilirkişilerin ve uzman hâkimlerin desteğiyle yerel mahkemelerde görülüyor.

Themes:

İlgili örnekler

Hamile bir kadının hayatını kurtaracak sağlık hizmetinin sunulmamasının ardından yapılan sağlık reformları

Hamile anne Menekşe Şentürk, hayatının kurtulmasını sağlayacak bir tedavinin yapılmamasının ardından öldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Menekşe’nin tıbbi ihmal kurbanı olduğuna karar verdi. Bu ve diğer kararlar Türkiye’nin sağlık sistemini iyileştirmesine ve acil bakım hizmetini karşılayamayan insanlar için sağlık sistemine erişimi daha kolay hale getirmesine yol açtı.

Read more

Ebeveynin, oğullarının ölümü üzerine adalet arayışını kazanmaları

Gregor Šilih 20 yaşındayken hastanede öldü. Gregor Šilih’in anne babası olaya hastanenin ihmalinin neden olduğuna inanıyordu. Gerçeği öğrenmek üzere yasal girişimde bulundular. Aradan onaltı yıl geçtikten sonra girişimleri hala bir sonuç vermemişti. AİHM, yetkililerin gerçeği ortaya çıkarmak için etkili adımlar atmadıklarına hükmetti. Dava sonucunda aynı olayın bir daha tekrarlanmasını...

Read more