Geri

Devlet gözetlemesinin sınırlanması ve bilgiye erişim hakkı

R.V. ve Diğerleri/Hollanda Davası  | 1991

Devlet gözetlemesinin sınırlanması ve bilgiye erişim hakkı

Davacılar istihbarat ve güvenlik birimlerinin gizli izleme ve gözetlemesine maruz kalmış bireylerdi…bu şahıslarla ilgili olarak toplanan bilgiler kişisel bilgiler olup kayıt altına alınmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Komiserliği Raporu

Ön bilgiler

R.V. Utrecht’te postacı olarak çalışıyordu. Diğer 200 kişiyle birlikte bir grup devlet güvenlik birimi tarafından gizli gözetlemeye tabi tutulduğunu öğrendi. Sivil şahıslar iddiaya göre Barış Hareketine bağlı olduklarından izlenmekteydiler.

R.V. ve diğerleri kendileriyle ilgili olarak toplanmış olan bilgileri görmek istediler. Bu bilgilerin gelecekte girecekleri işler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve bu bilgilerin kolaylıkla çalınabileceğini iddia etiler. Tüm talepleri reddedildi.

Avrupa İnsan Hakları Komiserliğinin Raporu

Strazburg Mahkemesinin davaları değerlendirmesine yardımcı olan Avrupa İnsan Hakları Komiserliği, davacının özel yaşam hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Güvenlik ve istihbarat faaliyetlerini kapsayan yasa son derece geniş bir çerçeveye sahipti. Yasada kimin izleneceği, gözetlemenin hangi koşullar altında yapılması gerektiği, güvenlik birimlerinin yetki sınırları veya bunların denetlenmesine dair bir sistem belirlenmemişti.

Müteakip gelişmeler

2002 yılında kabul edilen yeni bir yasayla kimlerin gizli gözetemeye tabi tutulabileceği, bunun hangi şartlarla ve hangi yöntemler kullanılarak yapılabileceği açık ve net bir biçimde belirlendi. Yasada aynı zamanda insanların haklarında edinilen bilgilere erişim talebinde bulunmalarına dair bir usul de yer almaktaydı.