Geri

Yalnızca başkasının karıştığı bir trafik sorunu yüzünden polis baskınına maruz kalan iş adamına adalet sağlanması

Buck/Almanya Davası  | 2005

Yalnızca başkasının karıştığı bir trafik sorunu yüzünden polis baskınına maruz kalan iş adamına adalet sağlanması

Söz konusu arama ve müsadere emri, iddia edildiğine göre, üçüncü bir şahsın küçük bir yönetmelik ihlali nedeniyle verilmişti…Mahkeme söz konusu müdahalenin orantılı bir müdahale olmadığı sonucuna varmıştır

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Nisan 2005

Ön bilgiler

Jürgen Buck’un Frankfurt yakınlarındaki bir kasabada küçük bir iş yeri bulunmaktaydı. Bir gün evine ve bürosuna dört polis memuru tarafından aniden bir baskın düzenlendi. Polis memurları baskında çeşitli dokümanlara el koydular. Jürgen’in ifadesine göre, 10.000 kişinin yaşadığı küçük bir kasabada yaşadığından, bu olay sonucunda insanların kendisinin suç işlediğinden şüphelenmesi nedeniyle saygınlığı ve işi zarar görmüştü.

Ancak evde ve işyerindeki aramanın tek nedeni Jürgen’in oğlunun aşırı hız yaptığı için (ki bu iddiayı reddetmişti) hakkında soruşturma yapılmasıydı. Araç Jürgen’in iş yeri adresine tescil edildiğinden aracı kimin sürdüğünü belirlemek için, polis Jürgen’in sadece iş yerinde değil, evinde de araştırma yapmaya karar vermişti.

Sonunda, Jürgen’in oğlunun, EDS kameralarıyla çekilen fotoğraftan teşhis edilmesi nedeniyle, yapılan baskın ve el konulan dokümanlar, açılan davada hiçbir işe yaramamıştı.

AİHM kararı

AİHM hızlı araç kullanmayla ilgili olarak yapılan araştırmanın, önemsiz sayılan küçük bir kabahat nedeniyle uygulandığına hükmetti. Araştırma Jürgen’e karşı değil, yetişkin yaştaki oğluna karşı yapılmıştı. Bu durum göz önüne alındığında, öğleden sonra Jürgen’in evinde ve bürosunda yapılan araştırma orantısızdı – ve özellikle de yapılan soruşturma açısından gereksizdi.

Müteakip gelişmeler

Bu olaylardan sonra Alman Federal Anayasa Mahkemesi, evlerinde arama ve müsadere operasyonlarına maruz kalan insanların, yapılan baskının kanuna uygun olup olmadığının bir mahkemece incelenmesini talep edebileceğine hükmetti. Bu davayla ilgili olarak AİHM’nin kararı ilgili makamlara da iletildi.

Linkler