Geri

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Söderman/İsveç Davası   | 2013

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Hukukun üstünlüğüne yeniden inanmaya başladım. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi artık hayatıma devam edebilirim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Eliza Söderman’ın, GP’de yer alan sözleri

Ön bilgiler

Üvey babasının banyodaki çamaşır sepetine bir video kamera yerleştirdiğini öğrendiğinde Eliza Söderman 14 yaşındaydı. Kamera kayıt konumundaydı ve duş almadan önce soyunduğu noktaya yöneltilmişti.

Olay polise bildirildiğinde Bn Söderman’ın üvey babası cinsel tacizle suçlanmıştı. Ancak daha sonra beraat etti. İsveç mahkemelerine göre bir şahsın izni alınmadan filminin çekilmesi İsveç yasalarına göre açık bir suç oluşturmuyordu.

Bn Söderman İsveç yasalarının özel yaşam hakkını korumadığı gerekçesiyle dava açtı.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesinin Büyük Dairesi Bn Söderman’ın üvey babasının eyleminin Eliza’nın bütünlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiştir. Bu durum, Bn Söderman’ın bir çocuk olduğu, olayın evinde meydana geldiği ve suçlunun Bn Söderman’ın güvenebileceği bir insan olması göz önüne alındığında daha da ağırlaşmaktadır. Ancak İsveç yasaları Bn Söderman’a yeterli korumayı sağlamamıştı. Üvey babasının hareketi suç sayılmamıştı ve tazminat talebinde bulunmasını sağlayacak yasal zemin bulunmamaktaydı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o nedenle Bn Söderman’ın özel yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

…artık yasa değişti. Bunu yapan insanlar artık serbest bırakılmayacak.

Eliza Söderman’ın GP’de yer alan sözleri

Müteakip gelişmeler

Strazburg Mahkemesi davayla ilgili olarak iki kademede karar vermiştir: birincisi 2012 Haziranında Daire kademesinde daha sonra da temyiz üzerine 2013 Kasımında Büyük Daire kademesinde.

Davanın Strazburg’a temyize geldiği sırada İsveç yasalarında değişiklik yapılmıştı. 1 Temmuz 2013 itibariyle, “müdahaleci fotoğraf çekimi” hükmü yeni yasaya girmiştir. Yasaya göre, bazı hallerde insanların örneğin banyo, soyunma odalı gibi mahrem yerlerde, izinsiz olarak gizlice görüntülerinin alınması suç kabul edilmektedir.


İlgili örnekler

Yalnızca başkasının karıştığı bir trafik sorunu yüzünden polis baskınına maruz kalan iş adamına adalet sağlanması

Jürgen Buck’un Frankfurt yakınlarındaki küçük bir kasabada bir iş yeri vardı. Bir akşamüstü polis aniden evine ve işyerine baskın düzenledi. Jürgen olay nedeniyle kasabada kendisiyle ilgili, bir suça karıştığına dair kuşkular doğduğunu ve bunun da iş kaybına neden olduğunu iddia etti. Oysa baskın Jürgen’in oğlunun trafikte aşırı hız yapmasına ilişkin süreçte gereksiz bir adımdı. AİHM baskının...

Read more

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Polis tarafından devlete ait bilgilerin kimin tarafından sızdırıldığını belirlemeyi amaçlayan çok büyük bir arama ve el koyma operasyonunda dört gazeteci hedef alındı. Strazburg Mahkemesi operasyonun yeterli gerekçeye sahip olmadığına ve orantısız olduğuna hükmetti. Dava gazetecilerin ve haber kaynaklarının korunmasına yönelik yeni yasaların çıkarılmasını tetikledi.

Read more

Özel yaşamla ilgili dava açılmasından sonra suçsuz insanların DNA kayıtlarının imha edilmesi

Sheffield’lı iki şahsın polis tarafından DNA örnekleri alınır. Şahıslarla ilgili suçlamalar kaldırılır. Ancak Britanya yasalarına göre polis DNA örneklerini süresiz olarak saklayabilmektedir. Strazburg Mahkemesi suçsuz insanların DNA örneklerinin saklanmasının bu insanların özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Devlet gözetlemesinin sınırlanması ve bilgiye erişim hakkı

R.V. bir posta memuruydu. Diğer 200 kişi ile birlikte – iddiaya göre Barış Hareketine bağlı olmaları nedeniyle güvenlik birimlerince gizli gözetlemeye alındı. Avrupa İnsan Hakları Komiserliği Hollanda yasalarının davacıları gereken biçimde korumadığı ve özel yaşam haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Gizli gözetlemenin hangi durumlarda ve hangi koşullara bağlı olarak yapılabileceğinin açık...

Read more

İntihar girişimine ait kamera görüntülerinin kamunun izlemesi maksadıyla kullanımı

Yerel yönetime ait kapalı devre televizyon kameraları intihar girişiminde bulunan bir şahsın görüntülerini kaydeder. Yerel yönetim daha sonra resim ve görüntüleri basına verir ve bu görüntüler daha sonra gazetelerde ve televizyon yayınlarında yer alır. Strazburg Mahkemesi görüntülerin medyaya verilmesinin şahsın özel yaşamını gereksiz bir biçimde ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Yetkililer avukat Hans Kopp’un gizli görüşmelerini dinlemişti. Strazburg Mahkemesi İsviçre yasalarında yetkililerin gizli görüşmeleri dinlemeleriyle ilgili gerekli sınırlamaları sağlamadığına hükmetti. Bu da Bay Kopp’un özel yaşama saygı hakkını ihlal etmiş daha sonra bu konuda daha güçlü yasal koruma getirilmişti.

Read more

Güvenlik birimlerinin özel bilgileri gerekçe göstermeden saklamasına son verilmesi

1960’lı-70’li yıllarda gizli servislerce beş İsveçliyle ilgili gözetleme bilgileri toplanmıştı. Strazburg Mahkemesi bunlardan dördüyle ilgili malzemelerin saklanmaya devam edilmesinin haklı gerekçeye dayanmadığına ve bu şahısların özel yaşam hakkını ihlal etiğine hükmetti. Bireylere devletin elindeki kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol yetkisi veren reformlar yapıldı.

Read more