Geri

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Ernst ve Diğerleri/Belçika Davası  | 2003

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Bu dava Avrupa’da çalışan her gazeteci açısından sonuçları olan bir dava. Bu dava bilgilendirme özgürlüğünün ve Avrupa’da kalite ve doğru haberde profesyonel standartların muhafaza edilmesinin teyidi niteliğinde.

Renate Schroeder, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Direktörü. 17 Temmuz 2003 tarihli IFEX
© fotoğraf Martine Ernst / Resistances / IGIHE / blog decès célèbres

Ön bilgiler

Martine Ernst, Alain Guillaume, René Haquin and Philippe Brewaeys gazeteciydiler. 1995 yılında bu gazetecilerin işyerleri, evleri ve arabalarının aranması için çok büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyona 160 polis katıldı. Arama emri, aramanın nerede yapılabileceği ve el koyma işleminin ne amaçla yapıldığına dair bilgi verilmeksizin, görevlilere doküman ve eşyalara el koymada hemen hemen sınırsız bir yetki veriyordu.

Arama gizli bilgileri sızdıran devlet memurlarına karşı yasal işlem yapılmasıyla ilgiliydi. Ancak söz su gazetecilerin hiçbiri gizli bilgiler içeren yazılar yazmamışlardı. Gazeteciler her hangi bir suçlamayla suçlanmamışlardı ve aramanın nedeni de kendilerine açıklanmamıştı.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arama ve el koyma operasyonunun orantısız olduğuna ve davacıların özel yaşam ve gazeteci olarak bilgi sağlama ve bilgi elde etme haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Müteakip gelişmeler

Belçika parlamentosu 2005 yılında medya kaynaklarının korunmasına yönelik bir yasa kabul etti. Bu yasayla çoğu durumda, gazetecilerin bilgi kaynaklarıyla ilgili bilgilerin – özellikle arama ve el koymalar yoluyla— araştırılması yasa dışı hale geldi.