TV Vest As ve Rogaland Pensjonistparti /Norveç Davası  | 2008

Küçük siyasi partiler için daha adil televizyon yayını

Ön bilgiler

Emekliler Partisi küçük bir siyasi partiydi. Bu parti televizyonlarda hemen hemen hiç yer almıyor ve halka mesajını iletmekte güçlük çekiyordu. Parti televizyon reklamlarını TV Vest’te yayınladığında, TV şirketi televizyonda siyasi reklam yasağını deldiği için para cezasına çarptırıldı.

TV Vest ve Emekliler Partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

AİHM kararı

AİHM, Emekliler Partisi gibi küçük partilerin ana televizyon haberlerinde hemen hemen hiç yer alamadıklarını tespit etti. Bu durumda siyasi reklamların yasaklanması bu partiyi diğer büyük partilere göre dezavantajlı bir konuma getirmekteydi çünkü mesajlarını TV’de başka türlü iletme imkanları bulunmamaktaydı. Böyle bir medya ortamında, siyasi reklam yasağı partinin ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmiş oluyordu.

Müteakip gelişmeler

Devlet televizyon kanalının yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu kanal artık haberlerinde daha küçük siyasi partilere de yer vermek zorunda. Dahası, çok çeşitli kaynaklardan siyasi mesajlar vermeye ayrılmış yeni bir televizyon kanalı da oluşturuldu.

Themes:

İlgili örnekler

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Polis tarafından devlete ait bilgilerin kimin tarafından sızdırıldığını belirlemeyi amaçlayan çok büyük bir arama ve el koyma operasyonunda dört gazeteci hedef alındı. Strazburg Mahkemesi operasyonun yeterli gerekçeye sahip olmadığına ve orantısız olduğuna hükmetti. Dava gazetecilerin ve haber kaynaklarının korunmasına yönelik yeni yasaların çıkarılmasını tetikledi.

Read more

Yanlış uygulamaları ve eksiklikleri haber vererek ortaya çıkaran hemşirenin işten atıldıktan sonra tazmin edilmesi

Brigitte Heinisch bir geriyatri hemşiresiydi. Çalıştığı yaşlılar evindeki uygulamaların hastaların yaşamını tehlikeye attığını iddia etti. İddialarını kamuya açıkladıktan sonra işten atıldı. Buna rağmen Alman mahkemeleri işten atılmasının yasal olduğuna hükmetti—bunun üzerine Bayan Heinisch Strazburg Mahkemesine başvurdu. Davası yeniden görüldü ve kendisine tazminat ödendi.

Read more

Bir kamu yetkilisiyle ilgili eleştiri yayınladığı için çok büyük para cezasına çarptırılan şahsın adalete kavuşması

Zoran Lepojić bir belediye başkanının kamu parasını heba ettiğini iddia eden bir yazı yayınladı. Belediye Başkanı Zoran Lepojić’e karşı hakaret davası açtı ve Zoran Lepojić ortalama maaşın sekiz katından fazla bir miktarı tazminat olarak ödemeye mahkum edildi. Strazburg Mahkemesi bu cezanın makul sınırları aştığına ve Bay Lepojić’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Sırbistan Yüksek...

Read more