Zaunegger/Almanya Davası  | 2009

Evlilik dışında doğan çocukların babaları için velayet haklarının iyileştirilmesi

Yıllardır içinde bulunduğum bu büyük ıstırabı ve çaresizliği artık geride bırakmış olmaktan büyük bir tatmin duyuyorum.

Horst Zaunegger, Alman Basın Ajansının haberi, Süddeutsche Zeitung’dan alıntı

Ön bilgiler

Horst Zaunegger’in bir kızı vardı. Bay Zaunegger kızının annesiyle evli değildi. Çift birbirinden ayrıldığında Bay Zaunegger’in, kızının velayetini kızının annesiyle paylaşması talebi reddedildi. Bunun nedeni çiftin evli olmaması ve ortak velayetin ancak annenin oluruyla veya çocuğun sağlığının tehdit altında olması halinde verilmesiydi.

Bay Zaunegger yasanın haklı gerekçeye dayanmayan bir ayrımcılık olduğunu ve aile yaşamı hakkını ihlal ettiğini öne sürerek Strazburg Mahkemesine başvurdu.

AİHM kararı

AİHM, Almanya’da evli bir çift ayrıldığında, babanın, çocuklarının ortak velayeti için annenin iznine ihtiyaç duymadığını saptadı. Bu da yasanın evlilik dışı doğan çocukların babalarına karşı, evlilik dahilinde doğan çocukların babalarına göre, adil olmayan bir şekilde ayrımcılık güttüğü anlamına geliyordu—bu da Bay Zaunegger’ın temel haklarının ihlaline yol açıyordu.

Müteakip gelişmeler

2013’te yasada yapılan değişiklikle, evlilik dışı doğan çocuğun babası ortak velayet için başvurduğunda, bu durum çocuğun yüksek menfaatlerine karşı olmadıkça söz konusu velayet artık babaya veriliyor.

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Mimarın Strazburg’da davayı kazanması üzerine eşcinselliğin suç olmaktan çıkması

Kıbrıs yasaları onyıllar boyunca erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi suç olarak kabul etti. Alecos Modinos başka bir erkekle olan ilişkisi nedeniyle baskı, endişe ve hakkında suç kovuşturması yapılma korkusu içinde yaşıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aleco’nun cinselliğinin suç sayılması nedeniyle Aleco’nun özel yaşamla ilgili temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Kıbrıs 1988...

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

1992 yılı Şubat ayında Slovenya’da 25.671 kişi otomatik olarak bu ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldılar. Ana Mezga dahil—pek çok insan kişisel mallarını kaybetti veya aileleri parçalandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve bir tazminat sistemi oluşturuldu.

Read more