Zaunegger/Almanya Davası  | 2009

Evlilik dışında doğan çocukların babaları için velayet haklarının iyileştirilmesi

Yıllardır içinde bulunduğum bu büyük ıstırabı ve çaresizliği artık geride bırakmış olmaktan büyük bir tatmin duyuyorum.

Horst Zaunegger, Alman Basın Ajansının haberi, Süddeutsche Zeitung’dan alıntı

Ön bilgiler

Horst Zaunegger’in bir kızı vardı. Bay Zaunegger kızının annesiyle evli değildi. Çift birbirinden ayrıldığında Bay Zaunegger’in, kızının velayetini kızının annesiyle paylaşması talebi reddedildi. Bunun nedeni çiftin evli olmaması ve ortak velayetin ancak annenin oluruyla veya çocuğun sağlığının tehdit altında olması halinde verilmesiydi.

Bay Zaunegger yasanın haklı gerekçeye dayanmayan bir ayrımcılık olduğunu ve aile yaşamı hakkını ihlal ettiğini öne sürerek Strazburg Mahkemesine başvurdu.

AİHM kararı

AİHM, Almanya’da evli bir çift ayrıldığında, babanın, çocuklarının ortak velayeti için annenin iznine ihtiyaç duymadığını saptadı. Bu da yasanın evlilik dışı doğan çocukların babalarına karşı, evlilik dahilinde doğan çocukların babalarına göre, adil olmayan bir şekilde ayrımcılık güttüğü anlamına geliyordu—bu da Bay Zaunegger’ın temel haklarının ihlaline yol açıyordu.

Müteakip gelişmeler

2013’te yasada yapılan değişiklikle, evlilik dışı doğan çocuğun babası ortak velayet için başvurduğunda, bu durum çocuğun yüksek menfaatlerine karşı olmadıkça söz konusu velayet artık babaya veriliyor.

Themes: