Boucke/Karadağ Davası   | 2012

Mahkemenin belirlediği çocuk yardımının on üç yıl boyunca ödenmemesi üzerine yasal reformlar yapılması

Devletin gerek yasalarda gerekse uygulamada, mahkeme kararlarının uygulatılmasına yönelik bir sistem oluşturma yükümlülüğü vardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 21 Şubat  2012 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Snežana Boucke’nin evlilikten olma, Kristina adlı bir kız bebeği vardı. Bn. Boucke mahkemeden, Kristina’nın babasının çocuk yardımı ödemesi gerektiğine dair bir karar çıkarttı. Aradan on üç yıl geçmesine rağmen, yetkililer babanın çocuk yardımı ödemesini sağlayamadı. Bn. Boucke yeni bir mahkeme kararı çıkarttı ancak bu karar da uygulatılmadı.

Snežana ve Kristina Boucke davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdılar.

AİHM kararı

Mahkeme milli makamların özellikle de çocuk yardımı konusunda çok uzun bir süre tamamen pasif kaldığına ve mahkeme kararının uygulatılması için gereken çabayı göstermediğine hükmetti. Bu da Snežana ve Kristina Boucke’nin bağlayıcı mahkeme kararlarının gereken biçimde uygulatılması hakkının ihlaline neden oldu.

Müteakip gelişmeler

Devlet özellikle çocuk yardımıyla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmasında iyileştirme sağlamak üzere bir dizi reform yaptı. Devlet bunun sonucunda çocuk yardımı kararlarının ortalama süresi 90 güne indirildi.

Kristina Boucke’nin çocuk yardımı ödemeleri sonunda doğrudan doğruya babasının maaşından kesilmeye başlandı.

Themes:

İlgili örnekler

Asbest zehirlenmesinden ölen mağdurun ailesi için adaletin sağlanması

Hans Moor 1960’lı- 70’li yıllarda çalışırken asbeste maruz kalmıştı. Moor bunun sonucunda 2004 yılında teşhis edilen kanser hastalığına yakalanmıştı. Hans Moor 2005 yılında 58 yaşındayken öldü. Bay Moor ölümünden çok kısa bir süre önce asbeste maruz kalması konusunda tedbir almayan eski işverenine tazminat davası açtı. Davayı eşi ve çocukları sürdürdüler.

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more