Mihhailov /Estonya Davası   | 2016

Yetkili makamların polis zulmüne dair iddiaları soruşturmamasından sonra adaletin yerini bulması

Ciddi kötü muamele iddialarıyla ilgili her hangi bir soruşturma çok ayrıntılı ve kapsamlı olmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ağustos 2016 tarihli Kararı - © fotoğraf Postimees

Ön bilgiler

Aleksandr Mihhailov, bir akşam Narva kentinde polisler tarafından durduruldu. Bay Mihhailov’a göre polisler davranışından hoşlanmadıklarından kendisine saldırdılar. Polisler Bay Mihhailov’u vücudunu, başını darp ederek dövdüler ve bayılttılar. Bay Mihhailov karakolda uyanıp kendine geldiğinde, iddiaya göre polisler kendisini bir kez daha dövdüler. Daha sonra hastaneye götürdüler.

Yetkililer önce soruşturma açmayı reddettiler ve soruşturmayı ancak ciddi bir gecikmeden sonra başlattılar. Yapılan bu soruşturmada, örneğin olup biteni gören görgü tanıklarından tanık ifadesi, karakoldan kamera kayıtları gibi deliller toplanamadı. İlgili delilleri toplayıp incelememelerine rağmen, yapılan soruşturmada Bay Mihhailov’un şikayeti reddedildi.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi soruşturmayı yürüten yetkililerin bağımsız olmadığı, çünkü soruşturmanın başındaki polis memurunun olaylara karışan polis memurlarının bağlı olduğu idari alt birimle aynı birimden geldiğini saptamıştır. Soruşturmada aynı zamanda hayati önem taşıyan kanıtlar toplanmamış ve soruşturmanın vardığı sonuçlar gerektiği gibi gerekçelendirilmemiştir

nedenle, kötü muamele iddiasıyla ilgili soruşturma etkili olmamış-- Bay Mihhailov’un temel hakları ihlal edilmiştir.

Müteakip gelişmeler

Poliste kötü muamele ve güç kullanımının orantılı olması gereğiyle ilgili eğitim artık soruşturma görevlilerine, savcılara ve hakimlere verilmektedir. İlgili soruşturma ve kovuşturma kurumlarının İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında birbirinden ayrılması da, yapılan soruşturmaların bağımsızlığının güvence altına alınmasına yardımcı olmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı aynı zamanda tercüme edilerek Estonya’daki ilgili meslek gruplarına dağıtımı sağlanmıştır.

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Polise yardım etmeye çalışan adama polis zulmü uygulandığı iddiasının soruşturulmaması

Cvetan Trajkoski tehlikeli bir durumu haber vermek üzere polise gitti. Burada daha sonra anlaşıldığı kadarıyla aracını yanlış yere park ettiği için, iddia edildiğine göre bir grup polis memuru tarafından dövüldü. AİHM yetkililerin saldırı iddiasını gereken biçimde soruşturmadığına hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda polis zulmü iddialarının gereken biçimde soruşturulmasını sağlamaya yönelik...

Read more

İran’da taşlanarak öldürülmekten kurtarılan genç kadın

İran’da, 24 yaşında olan Hoda Jabari’nin zina yaptığından şüphe diliyordu. Bu suç taşlanarak öldürülmek suretiyle cezalandırılabiliyordu. Bn Jabari İstanbul’a kaçtı. Ancak Türk makamları kendisini geri göndermeye karar verdiler. AİHM Bn Jabari’nin geri gönderilip, taşlanarak öldürülme olasılığını engelledi. Bn Jabari’nin Türkiye’de ikamet etmesine ve nihayetinde yeni bir hayat kurmak üzere...

Read more