Trajkoski/“Eski Yugoslavya Makedon Cumhuriyeti Davası”  | 2008

Polise yardım etmeye çalışan adama polis zulmü uygulandığı iddiasının soruşturulmaması

Mahkeme dava başvurusu sahibinin polisin elinde ciddi bir şekilde yaralanmaya maruz kaldığına dair iddiasının etraflı ve etkili bir biçimde soruşturulmadığı sonucuna varmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Şubat 2008 tarihli kararı

Ön bilgiler

Cvetan Trajkoski bir benzin istasyonunda yangın çıkabileceğini ve bir patlama meydana gelebileceğini gördü. Bunu bildirmek üzere karısıyla birlikte Prilep’teki karakola gitti.

Karakolda aracını park ettiği yerle ilgili bir münakaşa meydana geldi. Bay Trajkoski’ye göre bir polis memuru başına bir tabanca dayamıştı. Daha sonra iddiaya göre yedi sekiz polis memuru gelip küfrederek vücudunun her tarafına vurduktan sonra kendisini merdiven boşluğuna atmışlardı.

Savcı polis memurlarına karşı bir suçlamada bulunmayı reddetmişti. Bu kararını, örneğin Bay Trajkoski’nin, karısının ve olaydan sonra yaralarını inceleyen doktorların ifadeleri gibi diğer kanıtları dikkate almaksızın, tamamen polis memurlarının ifadesine dayanarak vermişti.

Bay Trajkoski olayı mahkemeye kendisi taşımış, kendisine saldıranlardan birini adını vererek teşhis etmişti. Ancak mahkeme, Bay Trajkoski’nin olaya karışan bütün polis memurlarının adlarını tek tek veremediği gerekçesiyle davayı kabul etmemişti. Mahkeme Bay kendisine saldıranları teşhis etmesi için Trajkoski’ye yardım etmeyi veya olayla ilgili diğer kanıtları göz önüne almayı reddetmişti.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düzgün bir soruşturma yapılmadığına hükmetti. Savcı Bay Trajkoski’nin iddialarını destekleyen kanıtları dikkate almamıştı. Duruşma hakimi sırf olayla ilgili her bir polis memurunu tek tek teşhis edemediği gerekçesiyle – özellikle de bu konuda yetkililerce kendisine hiç yardım edilmezken -- Bay Trajkoski’nin şikayetini reddetmekle hatalı davranmıştı.

Müteakip gelişmeler

Bu dava ve AİHM’nin diğer bazı bulguları sonucunda, ülkede polis zulmü iddialarının gereken biçimde soruşturulmasını sağlamaya yönelik çeşitli adımlar atılmıştır.

  • 2010 yılında, özellikle de AİHM’nin belirlediği noksanlıkları ele almaya yönelik yeni bir Savcılık Yasası yürürlüğe girdi. Bu yasadaki bir gereklilik de, savcıların suçla ilgili şikayetleri şikayeti almalarından itibaren üç ay içinde karara bağlamaları koşuluydu. Bundan böyle, savcının bunu yapmaması halinde, şikayet sahibini ve bir üst savcıyı haberdar etmeleri gerekecek;
  • 2013 yılında yayınlanan bağlayıcı bir talimatta özellikle belirtildiğine göre, yetkililerin kötü muamele veya işkence uyguladığına dair tüm iddialar Baş Savcıya bildirilmek zorunda;
  • Hakim, savcı ve polis memurları için, polis zulmü iddialarının gereken biçimde soruşturulmasına ilişkin AHM standartlarının izah edildiği eğitimler düzenlendi.

Linkler

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Cinsel istismara maruz bırakılan onaltı yaşındaki zihinsel özürlü kız için adaletin yerini bulması

Zihinsel özürlü olan Bn Y. Onaltıncı yaş gününün gecesi cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Y.’nin babası saldırgana karşı ceza kovuşturması başlatmak istedi, ancak Hollanda yasalarına göre sadece mağdur ceza kovuşturması başlatabiliyordu. Y. içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bunu yapamazdı ve sonuç olarak saldırgan adalet önüne çıkarılmadı. AİHM bu durumun Y.’nin temel haklarının ihlaline...

Read more

14 yaşındaki kızın Paris’te evde esaret altında çalıştırılması üzerine insan ticaretinin suç sayılması

Henriette Akofa Siliadin 14 yaşından itibaren ev hizmetlerinde esarete tabi tutuldu. 4 yıl para almaksızın haftada yedi gün, bütün gün boyunca çalıştı. Bundan sorumlu olanlar gerektiği gibi adalet önüne çıkartılamadı. Dava sayesinde insan ticaretiyle mücadele alanında yasal reformlar yapıldı.

Read more