Geri

Cinsel istismara maruz bırakılan onaltı yaşındaki zihinsel özürlü kız için adaletin yerini bulması

X. ve Y. /Hollanda  | 1985

Cinsel istismara maruz bırakılan onaltı yaşındaki zihinsel özürlü kız için adaletin yerini bulması

Bn Y’nin onaltıncı doğum gününde meydana elen bu olay, travmatik sonuçlar doğurmuş, Bn Y’de zihinsel bozukluğa yol açmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mart 1985 tarihli kararı

Ön bilgiler

Y. dokuz yaşından itibaren zihinsel özürlü çocukların kaldığı bir evde yaşıyordu. Bir gece (binada yaşayan ancak orada çalışmayan) kurum müdürünün damadı tarafından uykusundan uyandırıldı. Adam Y.’yi birlikte odasına gelmeye, soyunmaya ve cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

Y.’nin babası X. Bulunduğu yerdeki karakola giderek kızına saldıran hakkında yasal takibat başlatılmasını istedi. Ancak yetkililer suçlamada bulunmayı reddettiler. O zamanki Hollanda yasalarına göre ceza kovuşturması ancak mağdur olduğunu iddia eden şahıs tarafından başlatılabiliyordu.

Herkes Y.’nin kendi başına kovuşturmayı başlatamayacağını kabul ediyordu. Ancak Hollanda mahkemeleri babasının Y. yerine kovuşturmayı başlatamayacağına hükmetti. Yasadaki boşluk nedeniyle mağdur kendisi başlatmadıkça ceza kovuşturması başlatılamıyordu.

Y.’nin babası yapılan cinsel istismarla ilgili olarak adaletin yerini bulması gerektiğini öne sürdü.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasanın cinsel istismarı suç sayması ve istismarı yapanların kovuşturulmasını sağlaması gerektiğine hükmetti. Ancak Hollanda yasaları Y’ye saldıranın ceza kovuşturmasına tabi tutulabilmesini içermiyordu. Bu durum Y.’nin temel haklarının ihlaline yol açmıştı.

Bu davada söz konusu olan temel değerler ve özel yaşamın çok önemli yanlarıdır. Bu konuda etkili bir caydırıcılık sağlanması kaçınılmazdır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mart 1985 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Y.’ye tazminat ödendi.

Hollanda Ceza Yasası 1985 yılında değiştirildi. Bu değişiklik sayesinde suç mağduru olan zihinsel özürlüler yasal temsilcileri kanalıyla ceza davası açabileceklerdi.

Linkler


İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Polise yardım etmeye çalışan adama polis zulmü uygulandığı iddiasının soruşturulmaması

Cvetan Trajkoski tehlikeli bir durumu haber vermek üzere polise gitti. Burada daha sonra anlaşıldığı kadarıyla aracını yanlış yere park ettiği için, iddia edildiğine göre bir grup polis memuru tarafından dövüldü. AİHM yetkililerin saldırı iddiasını gereken biçimde soruşturmadığına hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda polis zulmü iddialarının gereken biçimde soruşturulmasını sağlamaya yönelik...

Read more

İran’da taşlanarak öldürülmekten kurtarılan genç kadın

İran’da, 24 yaşında olan Hoda Jabari’nin zina yaptığından şüphe diliyordu. Bu suç taşlanarak öldürülmek suretiyle cezalandırılabiliyordu. Bn Jabari İstanbul’a kaçtı. Ancak Türk makamları kendisini geri göndermeye karar verdiler. AİHM Bn Jabari’nin geri gönderilip, taşlanarak öldürülme olasılığını engelledi. Bn Jabari’nin Türkiye’de ikamet etmesine ve nihayetinde yeni bir hayat kurmak üzere...

Read more

14 yaşındaki kızın Paris’te evde esaret altında çalıştırılması üzerine insan ticaretinin suç sayılması

Henriette Akofa Siliadin 14 yaşından itibaren ev hizmetlerinde esarete tabi tutuldu. 4 yıl para almaksızın haftada yedi gün, bütün gün boyunca çalıştı. Bundan sorumlu olanlar gerektiği gibi adalet önüne çıkartılamadı. Dava sayesinde insan ticaretiyle mücadele alanında yasal reformlar yapıldı.

Read more

Bir şahsın gayri insani cezaevi koşullarına maruz bırakılmasından sonra, gözaltı uygulamasıyla ile ilgili yeni kuralların yürürlüğe konulması

Arnis Kadiķis idari bir suç işledikten sonra dört diğer tutukluyla birlikte sadece 6 metrekarelik penceresiz ve karyolasız bir odada 15 gün gözaltında tutuldu. Strazburg mahkemesi bu koşulların onur kırıcı muamele olduğuna hükmetti. Bu hapis cezasından sonra Letonya cezaevlerindeki yaşam koşullarında önemli reformlar yapıldı.

Read more

Gözaltındaki bir adama işkence edilmesi polisin tutukluları istismarını önleyecek reformları tetiklemiştir

Olsi Kaçiu polis tarafından işkence görmüş, daha sonra da kendisinin mahkum edilmesine yol açan bir ifade vermeye zorlanmıştı. Strazburg Mahkemesi işkencenin ve adil olmayan yargılamanın Bay Kaçiu’nun temel haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda tutuklulara kötü muamelenin ve kötü muamele sonucu elde edilen kanıtların kullanılmasının önlenmesine yönelik bir...

Read more