Lachiri v. Belçika  | 2018

Bir kadının başörtüsü taktığı için mahkeme salonunda çıkarılması üzerine yasa değiştirildi

Belçika’nın yükümlülüklerini yerine getirmesinin ve bu tamamen çağdışı yasayı değiştirmesinin tam zamanıydı.

Patrick Charlier, bağımsız kamu kuruluşu Unia’nın yöneticisi, Le Soir’ dan alıntı

Davaya ilişkin genel bilgiler

Hagar Lachiri erkek kardeşinin ölümüne dair suçlanan adamın daha hafif bir suçla değil cinayet ile yargılanmasını talep etmek üzere mahkeme salonundaydı.

Bu sevdiklerini kaybetmiş olan aile için zor bir gündü, mahkemenin Hagar’ın dinin gereklerini yerine getiren bir Müslüman olarak taktığı başörtüsüne yönelik tutumuyla daha da kötü hale geldi.

Bir hakim Hagar salona girmeden önce, ona yasa gereği başörtüsünü çıkarmadan salona giremeyeceğini belirterek başörtüsüne itiraz etti.

Hagar başörtüsünü çıkarmayı reddetti. Salonu terk etmesi söylendi.

Bunun üzerine, Hagar, haklarının ihlal edildiğini iddia ederek dava açtı. Belçika mahkemeleri nihai olarak onun şikayetini reddettiler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi Belçika’nın Hagar’ın din özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Yetkili makamların Hagar’ın dinini özgürce sergileme hakkını kısıtlamadaki amaçları kamu düzenini korumaktı. Belçikalı hakim ülkenin “Bir [mahkeme] duruşmasına katılan herkes açık, saygılı ve sessiz olmalı” diyen adli kanunu bu şekilde yorumlamıştı.

Ancak Avrupa mahkemesi, Hagar saygısızlık yapmadığı ve Belçika mahkemesine karşı herhangi bir tehdit oluşturmadığı için kendisine dayatılan kısıtlamanın hiçbir gerekçesi olamayacağı sonucuna vardı.

Takip

Belçika Avrupa mahkemesinin kararına karşılık olarak 2021’de adli kanunu değiştirdi. “Açık” kelimesi iptal edilerek Hagar davasında ortaya çıkan sorunun yanı sıra mahkeme oturumları sırasında tıbbi nedenlere takılan baş örtüleri konusunda da kesin bir çözüm bulunmuş oldu.

Themes:

İlgili örnekler

Toplumsal cinsiyete dayalı zulüm gören Afgan kadınının sınır dışı edilmekten kurtulması

İsveç N’nin anavatanı Afganistan’a dönmesi halinde toplumsal cinsiyete dayalı zulüm göreceği yolundaki iddialarına rağmen ona iltica hakkı tanımayı reddetti. Avrupa mahkemesinin bunun onun insan haklarını ihlal edeceği yolundaki kararının ardından hakkındaki sınır dışı edilme kararı iptal oldu.

Read more

Havayolu çalışanı din özgürlüğü mücadelesini kazanır

Nadia Eweida British Airways (BA) hava yollarında çalışıyordu. Eweida dini inancının bir göstergesi olarak boynunda bir gümüş haç taşıyordu. BA haçın şirketin üniforma politikasıyla ters düştüğünü ileri sürerek Nadia’yı ücretsiz ve geçici olarak işten çıkardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun Nadia’nın din özgürlüğüne makul sayılamayacak bir müdahale olduğuna hükmetti – bu olay sonucunda...

Read more