Eweida/Birleşik Krallık  | 2013

Havayolu çalışanı din özgürlüğü mücadelesini kazanır

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuya eğildiğini görmekten büyük mutluluk duydum. Haklı olduğum ortaya çıktı…

Nadia Eweida, BBC mülakatı

Ön bilgiler

Nadia Eweida, British Airways (BA) havayollarının ‘check-in’ personeli olarak görev yapmaktaydı.  Kendisi, Hıristiyan inancına bağlılığının bir işareti olarak boynundaki bir zincirde gümüş bir haç taşıyordu.

Nadia bir gün evine gönderildi ve haçının şirketin üniforma prensiplerini ihlal ettiği gerekçesiyle ücreti kesilerek açığa alındı. Eweida dini inancı nedeniyle cezalandırıldığını öne sürerek davacı oldu. Birleşik Krallık mahkemeleri Eweida’nın iddialarını reddetti ve BA’nın kendisini açığa alma kararını destekledi.

AİHM kararı

AİHM haçın göze çarpmadığına ve Bn. Eweida’nın profesyonel görünümünü olumsuz etkilemediğine hükmetti. Bu şartlarda haç takmasının öteki insanların haklarını ihlal ettiğine dair gerçek bir kanıt mevcut değildi.

Birleşik Krallık mahkemeleri BA’nın belirli bir kurumsal görüntü verme isteğine çok fazla ağırlık verirken, Bn. Eweida’nın dinini ortaya koyma hakkına yeteri kadar ağırlık vermemişti.

Müteakip gelişmeler

Bu gelişmelerden sonra British Airways hava yolları 2007 yılında şirket politikasını değiştirerek dini ve hayırseverlikle ilgili sembollerin sergilenmesine izin verdi. Böylece Nadia Eweida’nın işine dönmesi mümkün oldu.

AİHM’nin kararını müteakiben Birleşik Krallık hükümeti mahkemelerin ve işverenlerin ilerideki davalarda din özgürlüğünün önemini nasıl değerlendirecekleri konusunda daha net bir anlayışa sahip olmalarını sağlayacak adımlar attı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu kararın bir açıklamasını yayınladı ve çalışanlar için bir rehber hazırlanmasını hedefledi. Bunlar kamuya açıklandı ve geniş bir biçimde dağıtımının yapılması sağlandı.  Söz konusu karar ve bu kararın getirdiği standartlar geniş çaplı yayımlanarak mahkemelerin ve hakimlerin dikkatine sunuldu.

Linkler

Themes:

İlgili örnekler

Bir kadının başörtüsü taktığı için mahkeme salonunda çıkarılması üzerine yasa değiştirildi

Hagar dinin gereklerini yerine getiren bir Müslüman olarak takmayı tercih ettiği başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için mahkeme oturumundan çıkarıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun Hagar’ın din özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Belçika bu karara, ihlale neden olan yasayı değiştirerek karşılık verdi.

Read more

Havacıların dini faaliyetleri nedeniyle mahkum edilmelerini müteakiben adaletin yerini bulması ve reformlar yapılması

Üç Yunan Hava Kuvvetleri subayı Pentecostal Kilisesine bağlıydılar. Her üçü de dinlerini yaydıkları için mahkum oldular ve bir yılı aşkın bir ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi subayların sivillerle bu görüşmeleri yaptıkları için hüküm giymelerinin subayların din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Yunan hükümeti ileride bu nedenle mahkumiyet kararı...

Read more

Annenin yalnızca dini nedeniyle çocuklarının velayetini kaybetmesinden sonra yapılan reformlar

Ingrid Hoffmann bir Yahova Şahidiydi. Boşandığında bir çocuk psikoloğu, çocuklarıyla yakın duygusal bağları nedeniyle çocukların velayetinin Ingrid’e verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ancak bir mahkeme, İngrid’in bağlı olduğu din nedeniyle velayetin babaya verilmesi gerektiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararın ayrımcı bir karar olduğuna hükmetti – bunun sonucunda...

Read more