Hoffman/Avusturya  | 1993

Annenin yalnızca dini nedeniyle çocuklarının velayetini kaybetmesinden sonra yapılan reformlar

… esas itibarıyla, yalnızca din farkına istinaden bir ayrım gözetilmesi kabul edilemez.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 23 Haziran 1993 tarihli kararı

Ön bilgiler

Ingrid Hoffmann bir Yahova Şahidi üyesiydi.  Kendisi kocasından boşandığında, mahkeme Ingrid’in çiftin iki çocuğunun velayetini almasına karar verdi. Mahkeme, bir çocuk psikoloğunun sunduğu kanıtlara dayanarak, Ingrid’in çocuklarıyla daha güçlü duygusal bağlar içinde olduğuna ve çocukların Ingrid’den ayrılmasının duygusal bakımdan zararlı olabileceğine hükmetti.

Ancak bu karar Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Yüksek Mahkeme genellikle çocuklara annenin bakmasının en iyi çözüm olduğunu kabul ediyordu. Ancak aynı mahkeme bu durumun bu davada geçerli olmadığına çünkü annenin bir Yahova Şahidi olduğuna ve bu inancının çocukların esenliği üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine hükmetti. Kadın çocukların velayetini kaybetti ve velayet babaya verildi.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çocukların velayetinin Ingrid’e verilmeme kararının, Ingrid’in dinine istinat edilerek alındığını tespit ederek, bu farklı muamelenin kabul edilemeyeceğine hükmetti. Karar ayrımcı idi ve geçerli bir gerekçeye dayandırılmıyordu, bu da Ingrid’in haklarının ihlaline neden olmuştu.

Müteakip gelişmeler

Avusturya hükümeti, aynı ihlalin tekrarlanmaması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararıyla ilgili bir kararname yayınlayarak, ilgili makamlara göndermiştir. Karar aynı zamanda Avusturya aile hukuku hakimlerinin yaptığı kapsamlı bir araştırmanın da konusunu teşkil etmekteydi.

Linkler

Themes:

İlgili örnekler

İskoçyalı anneler şikayetlerini Strazburg’a taşıdıktan sonra öğretmenler okulda çocuklara bedensel ceza uygulamaya son verdiler

Grace Campbell ve Jane Cosans çocuklarını bedensel ceza uygulamasına izin vermeyi sürdüren devlet okullarına gönderdiler. İki anne Strazburg mahkemesine başvurmuş, Mahkeme de bu durum nedeniyle annelerin çocuklarını kendi felsefi inanışlarına göre eğitme haklarının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Birleşik Krallık devlet okullarında bedensel ceza uygulamasını...

Read more

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

Çocuklarını tek başına büyüten kadınların – ve çocuklarının -- haklarıyla ilgili kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanan kadın

Paula Marckx bir bebeği doğduğunda evli değildi. Paula evli olmadığı için bebeğinin kendi çocuğu olarak tanınmayacağını, tanınmasının ancak yasal bir süreçten geçtikten sonra gerçekleşebileceğini şaşkınlıkla öğrendi. Bu süreçten sonra bile kızı eksik bir sosyal statüye sahip olacaktı ve Paula’nın mirasçısı olamayacaktı. AİHM bunun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti – bunun sonucunda...

Read more