N. v. İsveç |2010

Toplumsal cinsiyete dayalı zulüm gören Afgan kadınının sınır dışı edilmekten kurtulması

. . . Afganistan’da kadınlar, toplumun, geleneklerin ve hatta hukuk sisteminin kendilerine biçtiği toplumsal cinsiyet rollerine boyun eğmediklerinde kötü muamele konusunda özel risk altındadırlar.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Ekim 2010

Davaya ilişkin genel bilgiler

N. anavatanı Afganistan’da kadınları eğitiyordu. Bu onun Kabil’in ileri gelen elitleri arasında yer alan katı din savunucularıyla arasının açılmasına neden oldu. Zulümden kurtulmak için kocasıyla birlikte İsveç’e kaçmak zorunda kaldı. 

İsveç N.’ye iltica hakkı tanımayı reddetti. Yetkili makamlar Afganistan’a dönerse gerçek bir zarar görme riskinin var olduğuna ikna olmadılar.

N. kendisi de sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan kocasından İsveç’e geldikten kısa bir süre sonra ayrılmıştı. N.’nin ailesi bu nedenle onu reddetti. Onları rezil ettiğini söylediler.  N.’nin kocası ondan boşanma talebini reddetti ve N. kocasının ailesinin intikam almasından korktu. Eğer Afganistan’a geri dönerse geleneklere karşı geldiği için dışlanmak durumuyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi N.’nin İsveç’ten sınır dışı edilmesi halinde kocası, kocasının ailesi, kendi ailesi ve Afgan toplumu tarafından kendisinden intikam alınma riskine dair yeterli kanıtlar  olduğuna, bunun da insan hakları sözleşmesinin ihlaline yol açacağına hükmetti.

Takip 

Avrupa mahkemesi kararının ardından İsveç Göç Kurulu N.’ye İsveç’te sürekli oturma izni verdi, bu da kendisi hakkında verilen sınır dışı edilme kararının iptal edildiği anlamına gelmektedir.

Themes:

İlgili örnekler

Bir kadının başörtüsü taktığı için mahkeme salonunda çıkarılması üzerine yasa değiştirildi

Hagar dinin gereklerini yerine getiren bir Müslüman olarak takmayı tercih ettiği başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için mahkeme oturumundan çıkarıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun Hagar’ın din özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Belçika bu karara, ihlale neden olan yasayı değiştirerek karşılık verdi.

Read more

Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda Avrupa’ya ilham veren sembolik karar

Nahide Opuz yıllarca kocası tarafından taciz edildi. Bu şiddet trajik bir şekilde annesinin ölümüne yol açtı. Avrupa Mahkemesi Türkiye’nin Nahide ve annesini korumak için gerekenleri yapmadığına ve ilk defa toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir ayrımcılık biçimi olduğuna hükmetti. Bu karar, kadınlara yönelik şiddeti önleme ve bununla mücadeleye dair uluslararası çabalara ilham verdi.

Read more

Roman kadınların zorla kısırlaştırılması, tedaviye rıza gösterilmesine ilişkin daha katı kuralların konmasını sağladı

V.C. bir zorla kısırlaştırma mağduruydu, bu Slovakya’da onlarca yıldır yapılan ve Roman kadınları orantısız bir şekilde etkileyen bir işlemdi. Avrupa mahkemesi V.C. doğururken kendisine yapılan işlemin kötü muamele anlamına geldiğine hükmetti. Birçok başka Roman kadının yasadışı bir şekilde kısırlaştırıldığı ortaya çıktıktan sonra Slovakya hastanın tıbbi tedaviye rızasına ilişkin yeni kurallar...

Read more