Geri

Bir şahsın gayri insani cezaevi koşullarına maruz bırakılmasından sonra, gözaltı uygulamasıyla ile ilgili yeni kuralların yürürlüğe konulması

Kadiķis /Letonya (No. 2) Davası   | 2006

Bir şahsın gayri insani cezaevi koşullarına maruz bırakılmasından sonra, gözaltı uygulamasıyla ile ilgili yeni kuralların yürürlüğe konulması

Davacıya uygulanan muamele 3. Madde kapsamında “onur kırıcı muamele” oluşturmuştur

Avrupa İnan Hakları Mahkemesinin 4 Mayıs 2006 tarihli Kararı - © fotoğraf  Arnis Kadiķis

Ön bilgiler

Arnis Kadiķis hafif bir suç nedeniyle 15 gün gözaltı cezasına çarptırılmıştı. Kendisi bu cezayı sadece 6 metrekarelik bir hücrede dört diğer tutukluyla birlikte çekti. Hücrede pencere bulunmuyordu, havalandırma yoktu ve dışarıya çıkmasına izin verilmiyordu. Bunun sonucunda Bay Kadiķis 15 gün boyunca gün ışığını görmedi ve temiz havaya çıkamadı. Hücrede aynı zamanda şilte, battaniye ve nevresim de yoktu.

AİHM kararı

AİHM bu koşulların onur kırıcı muamele oluşturduğuna ve bunun da Bay Kadikis’in haklarının ihlaline yol açtığına hükmetti.

Müteakip gelişmeler

Yeni yasalarla gözaltı koşullarına asgari standartlar getirildi. Bunlara asgari yaşama alanının yanı sıra, tutukluların doğal ışığa ve karyolaya erişiminin olması da dahildi. Yeni gözaltı merkezleri açıldı ve eskiler, bu standartları sağlayacak şekilde yenilendi.