Smith ve Grady v. Birleşik Krallık ve Lustig-Prean ve Beckett v. Birleşik Krallık |1999

Tarihi karar eşcinsellerin silahlı kuvvetlerde çalışma yasağına son verdi

Silahlı kuvvetlerde görevli çok sayıda LGBT kişi artık cemaatlerimiz için rol modeli olacaktır; kim oldukları konusunda kendilerine güveniyorlar.

Duncan Lustig-Prean, Sceneden alıntılanmıştır

Davaya ilişkin genel bilgiler 

Jeanette Smith ve Graeme Grady hakkında soruşturma yapıldı ve cinsel yönelimleri nedeniyle silahlı kuvvetlerden atıldılar.

1994’te soruşturmayı yürüten ordu görevlileri eşcinsel olduklarını öğrendikten sonra Jeanette ve Graeme’yi ayrı ayrı sorguladılar. Kariyerlerine son veren kararlar alınmadan önce her ikisine de ilişkileri ve cinsel hayatları hakkında mahrem sorular sordular.

Jeanette ve Graeme – aynı şeyi tecrübe eden diğer iki çalışan, Duncan Lustig-Prean ve John Beckett ile birlikte– bu kararların yasal olarak incelenmesi için BK mahkemelerine başvurdular.

BK yetkili makamlarının eşcinsel kişilere karşı bakışının “mantıksız” ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu iddia ettiler. Ancak başvuruları reddedildi.

Grup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açmaya karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı

Avrupa Mahkemesi Jeanette ve Graeme’in cinsel yönelimleri hakkındaki soruşturmaların ve onları işten çıkarma kararının onların özel hayatına haksız şekilde bir müdahale olduğuna karar verdi.

BK hükümeti eşcinsel kişilerin orduda hizmet etmesine karşı çıkan politikanın ve bunun sonucunda Jeanette ve Graeme’nin görevine son verilmesinin silahlı kuvvetlerin morali, savaşma gücü ve operasyon etkisi için gerekli olduğunu ileri sürdü. 

Ama Avrupa mahkemesi bu gerekçelerin Jeanette ve Graeme’in görevine son vermek için yeterince ikna edici olduklarını kabul etmedi. Bu nedenle mahkeme BK’nın onların insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Avrupa mahkemesi aynı gün Duncan Lustig-Prean ve John Beckett davasında da benzer ihlallerin yapıldığına karar verdi.

Öncelikle, soruşturma süreci . . . son derece müdahaleci nitelikteydi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Eylül 1999

Takip

12 Ocak 2000’de– ve Avrupa mahkemesinin Jeanette ve Graham davasının yanı sıra Duncan Lustig-Prean ve John Beckett davasında verdiği karara karşılık olarak– BK hükümeti eşcinsel kişilerin orduda hizmet etme yasağını kaldıran yeni bir silahlı kuvvetler politikasını devreye soktu.

Ek bilgi 

Jeanette Smith (second left) and Graeme Grady (right), together with Duncan Lustig-Prean (left) and John Beckett (second right) - © Photo Dr Jo Stanley

Themes:

İlgili örnekler

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Jeffrey Dudgeon 14 yaşından beri, cinselliği suç kabul edildiğinden, taciz edilme, şantaj, acı çekme ve psikolojik stres korkusu içindeydi. Polis evine baskın düzenledi ve kendisini saatlerce sorguya çekti. Örnek teşkil eden bir dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasanın Dudgeon’un özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Kuzey İrlanda 1982 yılında eşcinselliğin yasal olduğunu...

Read more